:: LEX :: CECHY MEDIACJI W PROCESIE KARNYM REPUBLIKI BIAŁORUSI
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 36)

Термін подання матеріалів

13 жовтня 2021

До початку конференції залишилось днів 18


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

CECHY MEDIACJI W PROCESIE KARNYM REPUBLIKI BIAŁORUSI
 
08.05.2017 21:17
Автор: Skrzydlewska Elżbieta Witoldowna, Student 3 roku, Wydział prawa, Białoruski Uniwersytet Państwowy
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право]

Jedną z innowacji w procesie karnym jest procedura mediacji, dla realizacji której Ustawa Republiki Białoruś z dnia 12 lipca 2013 roku № 58-Z «O mediacji» (dalej - Ustawa o mediacji) stworzyła prawdziwy prawny podstaw. Ta Ustawa pozwala używać tej procedury, nie tylko dla rozstrzygania sporów wynikających z cywilnych, rodzinnych i stosunków pracy, ale także «w zasięgu innych rodzajów postępowania w przypadkach przewidzianych w aktach prawnych». Jednakże, ponieważ odpowiednich przepisów Kodeksu postępowania karnego Republiki Białoruś (dalej - KPK) nie istnieje, to zakres Ustawy o mediacji do tej pory nie reguluje rozstrzyganie sporów wynikających ze stosunków karno-prawnych.  

Należy zauważyć, że proces karny przewiduje pojednania (p. 5 cz. 1 art. 29, p. 4 cz. 1 art. 30 KPK), ale nie zamocowan sposób realizacji i nie przewidują udziału strony trzeciej. W związku z przypadkem braku regulacji pogodzenia, konieczne jest zapewnienie wymiany nieefektywnych zasad bardziej produktywnymi, mianowicie ustalenie mediacji w KPK.

Przepisy stanów zagranicznych pozwalają zastosowanie procedury przed rozprawą i po wyroku. Dla celów nienaruszania przepisów prawa karnego oraz procesu Republiki Białoruś jest niezbędne do korzystania z mediacji początkowo przed wydaniem decyzji przez sąd. 

Ta możliwość pozwala nie zmieniać podstawowych zasad procesu karnego, ale raczej uzupełnienia go alternatywnym metodom rozwiązywania konfliktów. Dlatego konieczne jest wprowadzenie nowej procedury stopniowo, ostrożnie badając zachowanie społeczeństwa, jego reakcji i chęci skorzystania z mediacji w celu rozwiązania konfliktów w środowisku karno-prawnym.

W Republice Białorusi gdy sprawa kieruje się do mediacji konieczne potrzebuję zawiesić postępowanie do czasu zakończeniu procedury (cz. 1 art. 280, cz. 6 art. 302 KPK), co oznacza zawieszenie terminów, a w związku zachowanie zabezpieczeń chroniących prawa osób. Jeśli strony nie dojdą do porozumienia, przegląd sprawy wznawia się na zasadach ogólnych (cz. 4 art. 280 KPK). Możliwe jest, uzupełnić artykuł 280 КPK oraz stanowić podstaw do zawieszenia postępowania karnego «w związku z skierowaniem sprawy do mediacji».

Umowa przyjęta podczas postępowania mediacyjnego, powinna zawierać wyjaśnienie, w jaki sposób sprawa zostanie rozwiązana. Zawartość umowy mediacyjnej, sąd musi wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji, które mogą: złagodzić kare; nie stosować kary, a nawet obowiązkową karę we wszystkich przypadkach określonych w ustawie. Jeśli mediacja osiąga generacje umowy mediacyjnej to postępowanie zakończa  się (art. art. 29, 30, 279, 303 KPK).

Podsumowujàc, należy zauważyć, że mediacja w sprawach karnych została zainstalowana w wiele stanów zagranicznych. Jednak, każdy z nich ma swoje własne cechy, od pytań konsolidacji ustawodawczych przepisów do możliwośći wprowadzenia procesu mediacji w różnych stadiach postępowania karnego. W związku z tym trzeba opracować: projekt modeli mediacji w stosunku do postępowania karnego Republiki Białorusi; przepisy, które powinny być ustalone w KPK Republiki Białorusi.
Literatura:

1. О медиации: Закон Респ. Беларусь, 12 июля 2013 года № 58-З // [Электронный ресурс]. Минск, 2017. Режим доступа: http://www.court.gov.by/brest/ mediation/a343401c. Дата доступа: 12.04.2017.

2. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 16 июля 1999 года № 295-З // Консультант Плюс: Версия Проф. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «Спектр». – М., 2017.

3. Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 года № 275-З // Консультант Плюс: Версия Проф. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «Спектр». – М., 2017.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ТЕРОРИЗМУ
16.05.2017 19:56
ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ, ЯК ОБ’ЄКТ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ: УКРАЇНО-ІСПАНСЬКИЙ ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ
16.05.2017 19:33
МІСЦЕ І РОЛЬ МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ПЕРЕДУМОВ ТЕРОРИСТИЧНИХ НАПАДІВ НА БОРТУ ЛІТАКА
16.05.2017 11:33
ЩОДО ПИТАННЯ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 3661 ККУ (ДЕКЛАРУВАННЯ НЕДОСТОВІРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ)
16.05.2017 09:01
ЩОДО ПИТАННЯ ПРО ЗМІНИ ДО КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИБОРЧИХ ПРАВ ГРОМАДЯН
16.05.2017 08:56
ТИМЧАСОВІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
15.05.2017 14:19
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ «ПОТЕРПІЛОГО» ВІД ПЕРЕШКОДЖАННЯ ЗАКОННІЙ ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЖУРНАЛІСТІВ
15.05.2017 11:35
СУТНІСТЬ КАТЕГОРІЇ «ІНТЕРЕСИ ДЕРЖАВИ» В СТАТТІ 332-1 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
15.05.2017 11:33
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ СТ. 409 ККУ
15.05.2017 11:29
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ СТ. 168 ККУ
15.05.2017 11:27
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше