:: LEX :: ЗАХИСТ ТРУДОВИХ ПРАВ ПОЗИВАЧА СУДОМ: ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПИТАННЯ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 36)

Термін подання матеріалів

13 жовтня 2021

До початку конференції залишилось днів 18


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ЗАХИСТ ТРУДОВИХ ПРАВ ПОЗИВАЧА СУДОМ: ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПИТАННЯ
 
21.09.2017 00:53
Автор: Довжук Ігор Володимирович, доктор історичних наук, професор, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
[Секція 6. Трудове право та право соціального забезпечення]

З числа засобів захисту у трудовому праві суд застосовує такі як поновлення на роботі; зміна дати та формулювання причин звільнення; визнання недійсними догорів про працю; стягнення на користь працівника або роботодавця певних сум та ін. 

Кожен з видів позовів передбачає застосування певного способу захисту трудових прав позивача судом. 

1. Позови про визнання характеризуються такими способами захисту як визнання (наявності) права, визнання правочину недійсним, визнання правочину дійсним, визнання факту існування правовідносин між сторонами, визнання факту відсутності правовідносин, визнання зобов’язання невиконаним, визнання обов’язку іншої особи, визнання іншої особи такою, що втратила права [2, с. 129].

Цінність визнання як способу захисту трудових прав полягає переважно в тому, що за його допомогою (шляхом заяви однієї із перелічених вище чи тотожній їй за змістом вимоги) особа досягає визначеності в питаннях про наявність в неї певних прав чи обов’язків, про обсяг та зміст цих прав (обов’язків). Крім того, визнання права відрізняється від інших численних способів захисту права тим, що відповідні вимоги можуть бути заявлені й до того, як порушення права відбулося (тобто, у разі оспорювання чи невизнання права) [3, с. 478].

Прикладами даного виду судового захисту трудових прав відповідно нормам чинного законодавства про працю повинні бути визнання недійсними умов колективних договорів і договорів про працю, які погіршують становище працівників порівняно із законодавством України про працю (ст. 9 КЗпП України); визнання формулювання причини звільнення неправильним або таким, що не відповідають чинному законодавству (ч. 3 ст. 235 КЗпП України) [1, с. 97]. 

Визнання формулювання причини звільнення неправильним або таким, що не відповідають чинному законодавству не тягне поновлення працівника на роботі (коли поновлення працівника на роботі є неможливим, оскільки на час вирішення спору підприємство, установа, організація, що є роботодавцем (відповідачем), ліквідовані; коли обставинам, які стали підставою звільнення, у наказі дана неправильна юридична кваліфікація. Тобто, коли фактичні обставини, що дають роботодавцеві право на розірвання трудового договору, існують, але роботодавець дав їм помилкову кваліфікацію та відповідно неправильно обрав правову підставу звільнення працівника, суд не може прийняти рішення про поновлення працівника на роботі, а лише має змінити формулювання причини звільнення. При цьому рішення, про яке йдеться, може прийматись судом на підставі лише тих обставин, з якими роботодавець пов'язував звільнення, а не з усіма фактичними обставинами, які передували звільненню), але може бути віднесене до способів захисту трудових прав, оскільки «низка підстав звільнення працівників обґрунтовано визнається такими, що ганьблять працівника, а тому ускладнюють його працевлаштування» [4, с. 143-144]. 

2. Позови про присудження передбачають примусове забезпечення прав через примус відповідача до вчинення певних дій або утримання від них. 

У разі судового захисту трудових прав працівника способом судового захисту може бути зміна дати звільнення (ч. 1 ст. 232 КЗпП України), поновлення на попередній роботі незаконно звільнених або переведених на іншу роботу (ч. 1 ст. 235 КЗпП України) [1, с. 97]; прийняття на роботу на підставі рішення суду (ст. 64 проекту Трудового кодексу України); стягнення середньої заробітної плати за час вимушеного прогулу або різниці в заробітній платі за весь час виконання нижчеоплачуваної роботи (ч. 1 п. 1 ст. 434 проекту ТКУ); стягнення середньої заробітної плати за період від дня звільнення до дня прийняття судом рішення у справі (ч. 1 п. 2 ст. 434 проекту ТКУ); рішення про виплату працівникові належних сум без обмеження будь-яким строком (ст. 238 КЗпП України); покладання обов’язку відшкодування роботодавцем моральної шкоди працівнику (ст. 237-1 КЗпП України).

Аналізуючи ефективність перелічених відповідних даному виду вимог способів захисту трудових прав як таких, що повинні не тільки поновлювати становище, яке існувало до порушення, але й одночасно унеможливлювати вчинення такого порушення у цих правовідносинах на майбутнє, О.Є.Сонін доходить висновку, що «вкрай неефективним за сучасних умов та за чинним законодавством має бути визнано такий спосіб захисту, як поновлення працівника на роботі. Завдяки його застосуванню не можна досягти усунення причин порушень, про які йдеться, запобігти подальшим порушенням» [4, с. 146].

Література:

1. Ваганова І.М. Поняття форми захисту та різновиди заходів захисту трудових прав працівників / І.М.Ваганова // Форум права. – 2009. – № 3. – С.94-99 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009-3/09vimtpp.pdf

2. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України: в 4 т. / [Ярема А. Г., Карабань В. Я., Кривенко В. В., Ротань В. Г.]. – Т.1. – К.: А.С.К.; Севастополь: Ін-т юрид. досліджень, 2004. – 928 с.

3. Сонін О.Є. Вимога про визнання права як спосіб захисту трудових прав працівників / О.Є.Сонін // Форум права. – 2010. – № 2. – С.477-481 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/FP/20102/10coetpp.pdf 

4. Сонін О.Є. Система способів захисту прав працівників в разі незаконного звільнення з роботи // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. Серия «Юридические науки». Том 19 (58). – 2006. - № 3. – С.143-147.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ У СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ ДИТЯЧОЇ ПРАЦІ ТА ЇХ ВІДОБРАЖЕННЯ В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ
21.09.2017 17:28
ЩОДО РОЗУМІННЯ ТРУДОВОГО СПОРУ
21.09.2017 00:49
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше