:: LEX :: ЗАКОННІ ІНТЕРЕСИ ОСОБИ ПРИ РОЗГЛЯДІ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН ОРГАНАМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 42)

Термін подання матеріалів

29 червня 2022

До початку конференції залишилось днів 0


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ЗАКОННІ ІНТЕРЕСИ ОСОБИ ПРИ РОЗГЛЯДІ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН ОРГАНАМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
 
11.06.2018 12:28
Автор: Буряк Ярослав Ярославович, кандидат юридичних наук, асистент кафедри цивільного права та процесу Навчально-наукового Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка»
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]

Розгляд письмових звернень громадян у Львівській обласній державній адміністрації здійснюється відповідно до Закону України «Про звернення громадян» [1], Указу Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» [2], та Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади та місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від форми власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 (зі змінами) [3].

Звернення, зареєстровані у відділі роботи із зверненнями громадян Львівської облдержадміністрації, попередньо розглядаються спеціалістами відділу та передаються на доповідь керівництву облдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних обов’язків, який затверджений розпорядженням голови облдержадміністрації [4].

Відповідно до Регламенту Львівської обласної державної адміністрації звернення громадян розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання [5].

02 липня 2015 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» щодо електронного звернення та електронної петиції» [6].

Відповідно до внесених змін передбачено, що письмове звернення може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).

У такому зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Аналізуючи стан розгляду звернень громадян у Львівській облдержадміністрації варто звернути увагу на Інформацію про роботу із зверненнями громадян у Львівській обласній державній адміністрації у 2015 році (на даний час найсвіжіша інформація) [7].

Протягом січня - грудня 2015 року до Львівської облдержадміністрації надійшло 7386 звернень громадян. 

У структурі звернень домінували заяви - 6904 (93,5%), пропозиції - 43 (1,2%), скарги - 119 (5,3%). 

Результати розгляду 7386 звернень громадян, які надійшли до облдержадміністрації - позитивно вирішено 1283, що становить 17,3%; - надано роз’яснення 3077 (41,6%); - скеровано за належністю 2180  (29,5%) ; - повернуто авторові та не підлягає розгляду 133 (1,8 %); - перебувало в процесі розгляду 713 (9,6 %) [7].

Результати аналізу звернень громадян за характером порушених у них питань стосуються здебільшого соціального захисту, земельних відносин, соціальних виплат та субсидій, забезпечення інвалідів автотранспортом, вирішення житлових проблем, дотримання законності та правопорядку. Найбільша кількість звернень (2880) стосується надання одноразової грошової допомоги малозабезпеченим верствам населення та учасникам АТО.

Кількісна характеристика звернень з питань, з яких найчастіше  звертаються громадяни, наступна: соціальний захист 2871; земельні відносини 1350; комунальне господарство 648; транспорт і зв’язок 420; дотримання законності 321; житлова політика 269 [7].

Показники за якими оцінюється рівень організації роботи із зверненнями громадян в Львівській обласній державній адміністрації затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 р. № 630 [8].

Як зазначено у Концепції створення Національної системи опрацювання звернень до органів виконавчої влади, з метою спрощення умов подання звернень заявників та підвищення оперативності їх розгляду окремі органи виконавчої влади почали використовувати такі інформаційно-комунікаційні технології, як телефонні «гарячі лінії» [9].

Враховуючи положення цієї Концепції, у 2015 році розпорядженням голови Львівської облдержадміністрації було організовано роботу «Гарячої лінії області» [10].

Література:

1. Закон України «Про звернення громадян» від 2.10. 1996 року № 393/96 (із змінами). - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80.   

2. Указ Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» від 7.02. 2008 року № 109/2008. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/109/2008.  

3. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади та місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від форми власності, в засобах масової інформації», від 14.04.1997 року № 348 (зі змінами). - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/348-97-%D0%BF/print1510817626076526.  

4. Порядок розгляду письмових звернень громадян в обласній державній адміністрації. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://loda.gov.ua/organizacija_robotu_zi_zvernennjamu_gromadjan.  

5. Розпорядження голови Львівської облдержадміністрації «Про затвердження Регламенту Львівської обласної державної адміністрації» від 07.02.2018 року № 71/0/5-18. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://loda.gov.ua/rozporyadchi-dokumenty.  

6. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» щодо електронного звернення та електронної петиції» від 02. 07 2015 року № 577-VIII. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/577-19.  

7. Інформація про роботу із зверненнями громадян у Львівській обласній державній адміністрації у 2015 році. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://loda.gov.ua/pidsymku_robotu.  

8. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади» - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/630-2009-%D0%BF.  

9. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції створення Національної системи опрацювання звернень до органів виконавчої влади» від 09. 06.2011 р. № 589-р. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/589-2011-%D1%80.  

10.Розпорядження голови Львівської облдержадміністрації «Про створення «Гарячої лінії області» від 4.03. 2015 року № 67/0/5-15. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://loda.gov.ua/rozporyadchi-dokumenty. Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
СТАТУС ПУБЛІЧНОГО СЛУЖБОВЦЯ В УКРАЇНІ І ПОЛЬЩІ
20.06.2018 22:11
ОРГАНІЗАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ
19.06.2018 14:46
ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ
19.06.2018 14:31
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАХОДИ БОРОТЬБИ З ТІНЬОВОЮ ЗАЙНЯТІСТЮ В УКРАЇНІ
18.06.2018 18:03
ПРАВО ГРОМАДЯН НА ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ АБО БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
16.06.2018 17:24
МОДЕЛІ ЦЕНТРАЛЬНИХ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
16.06.2018 17:13
КОНТИНЕНТАЛЬНА МОДЕЛЬ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА
16.06.2018 17:07
СИСТЕМА ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ В УКРАЇНІ
16.06.2018 16:56
ПРАВОВА ПРИРОДА ІНСТИТУТУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОМБУДСМЕНА
14.06.2018 10:26
ПРОЦЕДУРА ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТІВ В РАМКАХ ЛІГИ НАЦІЙ
13.06.2018 21:40
© 2006-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


Наукова спільнота - інтернет конференції
Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки
Наукові конференції
Актуальні дослідження правової та історичної науки. Юридична лінія
 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше