:: LEX :: ПРАВОВА ПРИРОДА ІНСТИТУТУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОМБУДСМЕНА
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 36)

Термін подання матеріалів

13 жовтня 2021

До початку конференції залишилось днів 18


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ПРАВОВА ПРИРОДА ІНСТИТУТУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОМБУДСМЕНА
 
14.06.2018 10:26
Автор: Ковальчук Ірина Миколаївна, студентка Факультету Права та Адміністрації Ягеллонського Університету, м. Краків, Польща
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]

Одним з провідних органів Європейського Союзу (надалі – ЄС), діяльність яких спрямована на захист прав людини і основоположних свобод, є Європейський омбудсмен (надалі – Омбудсмен, Європейський омбудсмен). Посаду Омбудсмена було формально запроваджено Маастрихтським договором, підписаним 02 лютого 1992 року. Іншими правовими підставами діяльності цього органу ЄС є Регламент Європейського парламенту та Статут Європейського омбудсмена від 09 березня 1994 року. При цьому, першого Омбудсмена на цю посаду було призначено в 1995 році, яким став відомий політичний та державний діяч Фінляндії - Якоб Седерман [1; 100].

Європейський омбудсмен обирається Європейським парламентом на строк  каденції парламенту, тобто на 5 років. Омбудсмен повинен відповідати наступним вимогам: мати громадянство ЄС, тобто бути громадянином однієї з держав-членів ЄС; відсутність обмежень в політичних і громадянських правах;

відповідати критеріям, що висуваються до кандидатів на обіймання найвищих посад у судових органах їх країни, або ж мати загальновизнану компетентність та досвід для виконання обов'язків омбудсмена; бути повністю незалежним [2].

Повноваження омбудсмена припиняються у нижче вказаних випадках: закінчення строку повноваження (закінчення каденції), відставка, відкликання з посади [3; 79].

Пункт 2 статті 7 Статуту Омбудсмена передбачає той факт, що у випадку відставки або спливу строку повноважень, від продовжує здійснювати свої повноваження до моменту призначення його наступника. Якщо  ж Омбудсмен відмовиться від продовження виконання своїх повноважень, його наступник призначається протягом 3 місяців і діє до закінчення каденції Європейського парламенту [2].

При цьому, пункт 3 статті 228 Договору про функціонування ЄС закріплює заборону поєднувати виконання повноважень Омбудсмена з іншою професійною діяльністю, як оплатною, так і не оплатною. Більше того, йому забороняється виконувати інші політичні чи адміністративні функції [4].

Європейський омбудсмен уповноважений приймати скарги на незадовільну, так би мовити «злу» діяльність (адміністрування) всіх інституцій та установ ЄС, за виключенням Суду справедливості ЄС при виконанні його судових повноважень. Поза компетенцією Омбудсмена також залишаються скарги на внутрішні органи держав-членів ЄС, навіть якщо їх діяльність стосується справ пов’язаних з ЄС, в тому числі внутрішньодержавних судів та уповноважених з прав людини [3; 82].

Як вбачається із статті 228 Договору про функціонування ЄС Європейський омбудсмен уповноважений приймати скарги не тільки від громадян ЄС, а також від фізичних та юридичних осіб, які мають місце проживання чи місцезнаходження на території однієї з держав-членів ЄС [4].

Скарга, що подається до Омбудсмена повинна відповідати ряду вимог, а саме: повинна бути зазначена особа, яка подає скаргу, тобто не допускаються анонімні скарги; окреслений предмет скарги; перед зверненням до Омбудсмена скаржник повинен попередньо звернутися до відповідної для справи інституції чи органу; скарга повинна бути подана протягом двох років від моменту виникнення дії чи бездіяльності, яка є предметом оскарження.

Така скарга може бити надіслана факсом, поштою, електронною  поштою чи іншими засобами зв’язку. При цьому, скарга може бути подана як безпосередньо до Європейського омбудсмена, так і при посередництві депутата Європейського парламенту, також Омбудсмен може діяти з власної ініціативи [5; 94].

Відтак, з метою захисту основоположних прав людини та забезпечення права на добре адміністрування зі сторони органів та інституцій ЄС Маастрихтський договір запровадив новий орган – посаду Європейського омбудсмена. Завдання Омбудсмана полягають на захисті громадян ЄС, а також фізичних та юридичних осіб, що мають місце проживання чи місцезнаходження на території ЄС, від «злого» адміністрування органів та інституцій ЄС.

Література:

1. Paul J. Rola i znaczenie Rzecznika Praw Obywatelskich Unii Europejskiej / J.Paul // Studenckie Zeszyty Naukowe. – 2006. – Numer 14 . – s. 100-105

2. Decyzji Parlamentu Europejskiego nr 94/262 z 09.03.1994 r. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:o10005&from=PL

3. Ślusarczyk Z. Rzecznik praw obywatelskich unii europejskiej jako organ ochrony prawnej obywateli / Z. Ślusarczyk // Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula. - 2016, nr 2, s.76-88

4. Treaty of Lisbon amending the Treaty of European Union and the Treaty establishing the European Community // Official Journal of the European Union. Series C. – 2007. – Vol. 50. – №306. – 271 с.

5. Hołda J. Prawa człowieka: zarys wykładu / J. Hołda, Z. Hołda, D. Ostrowska, J.A. Rybczyńska. – Kraków: Zakamycze, 2004. – 171 c.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
СТАТУС ПУБЛІЧНОГО СЛУЖБОВЦЯ В УКРАЇНІ І ПОЛЬЩІ
20.06.2018 22:11
ОРГАНІЗАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ
19.06.2018 14:46
ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ
19.06.2018 14:31
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАХОДИ БОРОТЬБИ З ТІНЬОВОЮ ЗАЙНЯТІСТЮ В УКРАЇНІ
18.06.2018 18:03
ПРАВО ГРОМАДЯН НА ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ АБО БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
16.06.2018 17:24
МОДЕЛІ ЦЕНТРАЛЬНИХ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
16.06.2018 17:13
КОНТИНЕНТАЛЬНА МОДЕЛЬ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА
16.06.2018 17:07
СИСТЕМА ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ В УКРАЇНІ
16.06.2018 16:56
ПРОЦЕДУРА ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТІВ В РАМКАХ ЛІГИ НАЦІЙ
13.06.2018 21:40
НОВАЦІЇ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ
12.06.2018 15:33
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше