:: LEX :: ПИТАННЯ ПРОТИДІЇ РОЗКРИТТЮ ТА РОЗСЛІДУВАННЮ ВІДМИВАННЯ (ЛЕГАЛІЗАЦІЇ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ
UA  RU  EN
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 43)

Термін подання матеріалів

21 вересня 2022

До початку конференції залишилось днів 35


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ПИТАННЯ ПРОТИДІЇ РОЗКРИТТЮ ТА РОЗСЛІДУВАННЮ ВІДМИВАННЯ (ЛЕГАЛІЗАЦІЇ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ
 
23.06.2018 09:01
Автор: Слободянюк Павло Леонідович, суддя Шевченківського районного суду м. Києва
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]

Протидія легалізації злочинних коштів – це перед усім, усунення сприятливих економічних умов для існування організованої злочинності, яка прагне вкласти одержані протиправним шляхом кошти в легальні сфери економіки.

Аналіз результатів проведеного нами анкетування свідчить про те, що протидію під час розслідування економічних злочинів відчували 43,8% опитаних працівників МВС України, з яких лише 25,5% респондентам відповідно, вдалося її подолати.

Зазначене визначає доцільність вивчення думок провідних вчених-криміналістів і практичних працівників, діяльність яких спрямована на виявлення способів протидії розслідуванню і заходів щодо її нейтралізації.

Н. С. Карпов зазначає, що вивчення протидії має здійснюватися не лише в загальному аспекті, а слід зважати на специфіку різних видів злочинів, зацікавлених категорій осіб, їх можливостей тощо [1, с. 169].

Для конструювання організаційно-правової інфраструктури протидії відмиванню грошових коштів, здобутих злочинним шляхом необхідно:

– визначити діапазон суспільно-економічних відносин, їх суб’єктний склад (перелік осіб-учасників відмивання коштів, ознаки суб’єктивної сторони відмивання) та об’єктний комплекс (перелік об’єктів посягань і родових ознак конкретних дій, що складають об’єктивну сторону відмивання), пов’язаних із процесом відмивання коштів протиправного походження;

– розробити необхідний понятійний апарат, здатний відобразити весь комплекс процедурних механізмів правової, організаційної та інформаційної інфраструктури протидії відмиванню доходів протиправного походження. Зазначений понятійний апарат повинен бути придатним для формування норм матеріального і процесуального права та відповідних організаційно-управлінських нормативно-правових актів. Розроблення такого понятійного апарату та відповідного правового забезпечення вимагає визначення та усвідомлення технологічної процедури відмивання доходів;

– розробити нормативні акти з питань організації взаємодії органів виконавчої влади у сфері боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом;

– налагодити ефективне співробітництво між державними органами, задіяними у сфері боротьби з відмиванням коштів, у тому числі на міжнародному рівні для надання допомоги щодо збирання доказів.

З метою вирішення практичних питань покращання взаємодії національних і міжнародних правоохоронних органів у боротьбі з транснаціональною організованою злочинністю, органам Національної поліції України необхідно активізувати роботу з Міжнародною поліцейською асоціацією, що дозволить здійснювати робочі контакти, а також отримувати практичну допомогу на території країни-члена асоціації рядовим оперативним працівникам і слідчим безпосередньо в процесі роботи за конкретними матеріалами та кримінальними провадженнями. В комплексі заходів щодо створення інфраструктури взаємодії з питань боротьби з міжнародною злочинністю у згаданій сфері важливим, на наш погляд, є укладання договорів про правову допомогу в кримінальних провадженнях та міжурядових угод про співробітництво у боротьбі зі злочинністю. Такі угоди укладені не з усіма країнами, з якими Україна підтримує інтенсивні зовнішньоекономічні зв’язки. А саме критерій інтенсивності економічних зв’язків повинен, на нашу думку, враховуватися при виборі країн для першочергового укладання угод про співробітництво;

– внести зміни і доповнення до КК України, КПК України, адміністративного законодавства та низки інших нормативно-правових актів, що регулюють фінансово-господарський документообіг з метою приведення їх у відповідність з міжнародними стандартами в розглядуваній сфері.

В ході дослідження, нами виділена низка причин і умов, що ускладнюють виявлення легалізації злочинних доходів:

– гострий дефіцит кваліфікованого кадрового апарату правоохоронних органів для боротьби з цими злочинами;

– відсутність спеціалізованих підрозділів в підрозділах боротьби з організованою злочинністю;

– низька ефективність проведення оперативно-технічних заходів;

– складність оперативного проникнення в злочинні формування;

– перешкоди в проведенні оперативно-розшукових заходів і слідчих (розшукових) дій за кордоном;

– високий ступінь конспірації кримінальної діяльності;

– значна кількість учасників злочинних груп, що спеціалізуються на даному злочині;

– поверхнева законність здійснюваних операцій з легалізації злочинних доходів;

– відсутність ефективного критерію оцінки діяльності оперативних підрозділів Національної поліції, що призводить до збільшення кількості нереальних показників;

– відсутність методичного забезпечення процесів виявлення та розслідування даних злочинів. Це лише частина проблем, які суттєво стримують прогрес у розслідуванні фактів легалізації злочинних доходів.

Однією з проблем, яка ускладнює, а в деяких випадках виключає виявлення правоохоронними органами потоків «брудних» грошей (майна), є протидія з боку комерційних банків й інших комерційних структур, які не надають правоохоронним органам необхідної інформації про рух грошових коштів і проведення фінансових операцій.

Це ускладнює роботу правоохоронних органів щодо забезпечення відшкодування спричиненої злочином матеріальної шкоди. Оскільки для накладення арешту на банківський рахунок необхідно пройти декілька інстанцій, втрачається час і виходить так, що на момент накладення арешту на рахунок кошти, які мають сумнівне походження вже переведені на інший рахунок чи зняті готівкою. Проблема полягає в тому, що посадові особи банків не несуть реальної відповідальності за вказані дії.

Злочинна діяльність, пов’язана з легалізацією кримінальних доходів, характеризується тим, що до реалізації злочинних схем залучаються працівники банків, юридичних компаній, корумповані службовці органів влади й управління [2, с. 134]. Тому боротьба з легалізацією доходів, здобутих злочинним шляхом потребує відповідного підвищення професійної кваліфікації працівників оперативних підрозділів, включаючи отримання спеціальних знань у галузі банківських й інших фінансових механізмів.

Приклади подібних безвихідних ситуацій із одного боку, і взаємодії та мобільності злочинних формувань – з іншого, можна навести стосовно майже всієї інфраструктури взаємовідносин, пов’язаних із запобіганням, виявленням і розкриттям фактів відмивання злочинних доходів, коли:

– організаційній, бюрократичній роз’єднаності міждержавних правоохоронних органів протистоїть не обмежена процесуально-правовою процедурою організаційна мобільність злочинних формувань;

– слабкій матеріально-технічній базі правоохоронних органів протиставляються всі сучасні досягнення науково-технічного прогресу, що використовуються організованими злочинними формуваннями;

– обмеженим фінансовим ресурсам правоохоронців протидіють великомасштабні надприбутки злочинних угруповань;

– процесуально-правовим бар’єрам, комерційній, банківській таємниці, що перешкоджають своєчасному обміну інформацією з приводу незаконних фінансово-господарських операцій, протиставляються нічим не обмежені, завуальовані псевдолегальні грошові трансакції електронною поштою, телеграфом у будь-який регіон країни чи світу;

– недостатнім знанням технологій фінансово-господарських інструментів співробітниками правоохоронних органів злочинні формування протиставляють висококваліфікованих банківських й інших фахівців, залучених підкупом чи шантажем [3, с. 434].

Оцінюючи вищесказане, можна дійти висновку, що лише в разі об’єднання можливостей підрозділів, які здійснюють боротьбу з організованою злочинністю і корупцією, з іншими державними органами можна в найкоротший термін досягти позитивних результатів у боротьбі з проявами відмивання грошових коштів.

Література:

1. Карпов Н. С. Протидія розслідуванню. Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : наук.-теорет. журнал. 2006. № 3. С. 161-170.

2. Боротьба з відмиванням коштів: правовий, організаційний та практичний аспекти / С. Г. Гуржій, О. Л. Копиленко, Я. В. Янушевич та ін.; за ред. М. Я. Азарова. Київ: Парламент. вид-во, 2005. 216 с.

3. Попович В. М. Економіко-кримінологічна теорія детінізації економіки: моногр. Ірпінь: Акад. держ. податк. служби України, 2001. 546 с.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВБИВСТВ НА ЗАМОВЛЕННЯ
23.06.2018 15:18
КОНСУЛЬТАТИВНА ДОПОМОГА СПЕЦІАЛІСТА ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ
23.06.2018 15:16
ОКРЕМІ ЕЛЕМЕНТИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ КИШЕНЬКОВИХ КРАДІЖОК
23.06.2018 13:25
ІНСТИТУТ ПОНЯТИХ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
23.06.2018 13:23
АРЕШТ МАЙНА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ПРО ЗЛОЧИН, ПЕРЕДБАЧЕНИЙ СТ. 209 КК УКРАЇНИ
23.06.2018 09:02
КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ
23.06.2018 09:00
УЧАСТЬ ПРОКУРОРА У ПРОВЕДЕННІ ОБШУКУ – ГАРАНТІЯ ДОПУСТИМОСТІ ОТРИМАНИХ ДОКАЗІВ
23.06.2018 08:57
ОКРЕМІ ПИТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ КРИМІНОЛОГІЇ
23.06.2018 08:55
ДО ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ З ПРОСТИТУЦІЄЮ ЯК НЕГАТИВНИМ ЯВИЩЕМ
08.06.2018 10:26
ПРАВО ЗАСУДЖЕНИХ НА ОСОБИСТУ БЕЗПЕКУ. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ
08.06.2018 10:24
© 2006-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


Наукова спільнота - інтернет конференції
Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки
Наукові конференції
Актуальні дослідження правової та історичної науки. Юридична лінія
 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше