:: LEX :: СУТНІСТЬ ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПОДАЛЬШІ НАПРЯМИ ЇЇ ДОСЛІДЖЕННЯ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 39)

Термін подання матеріалів

09 лютого 2022

До початку конференції залишилось днів 16


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

СУТНІСТЬ ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПОДАЛЬШІ НАПРЯМИ ЇЇ ДОСЛІДЖЕННЯ
 
24.10.2018 20:53
Автор: Кравченко Аліна Романівна, курсант факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції Національного університету державної фіскальної служби України
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]

Сучасні соціально-політичні тенденції в Україні сприяють поширенню злочинної діяльності, зокрема її групових та організованих форм. Негативно на цьому процесі позначаються військові дії на сході України, адже певна територія держави не контролюється законною владою, а бойові дії сприяють поширенню вогнепальної зброї та припасів до неї.

У криміналістиці під злочинною діяльністю розуміють сплановану та реалізуєму систему дій певної особи або організованої групи осіб, що зумовлює утворення «слідової картини» у вигляді ідеальних та матеріальних слідів, та характеризується приховуванням своїх дій, з метою ухилення учасників цієї діяльності від кримінальної відповідальності. Будь-яка злочинна діяльність спрямовується на досягнення мети вчинюваних злочинів. Тобто, злочинну діяльність можна розглядати як систему дій, спрямованих на досягнення мети злочину.

У системі злочинної діяльності можна виокремлювати механізм злочинної поведінки певного суб’єкта. Такий механізм включає в себе три основних елементи: 1) мотив, 2) воля, 3) мета.

На першій стадії реалізується мотив особи, вона задається ціллю, бажанням, потребою, інтересами якими буде керуватися у навколишньому середовищі для досягнення своєї мети.

На другій стадії суб’єкт за допомогою волі, намагається справлятися с труднощами. Ця стадія потребує наполегливості, рішучості, витримки, стійкості особи.

Завданням третьої стадії є реалізація мети, тобто виконання дій, спрямованих на отримання бажаного результату.

Так можна описати «поведінку злочинця» в складному механізмі злочинної діяльності.

Сьогодні питання сутності та визначення злочинної діяльності активно дискутується науковцями, під нею розуміють «систему обумовлених дій суб’єкта, що викликають зміни в матеріальному середовищі, які вважаються суспільно небезпечними, винними і кримінально карними» [1, c. 47]; «систему суспільно небезпечних, заборонених кримінальним законом дій або бездіяльність, об’єднану загальним мотивом і метою, які регулюються свідомістю і волею, зі створенням сприятливих умов для вчинення злочинних намірів, що складається зі способів підготовки, вчинення та приховування злочинів» [2, с. 67]; «усвідомлене, мотивоване, заборонене кримінальним правом під загрозою кримінального покарання, детерміноване рівнем суспільного розвитку та об’єктивними факторами суспільно небезпечне діяння суб’єкта злочину, направлене на певний об’єкт, вчинене з метою задоволення потреб, з використанням різних знарядь, засобів і способів» [3, c. 22].

Слід погодитися, що «використовуючи діяльнісний підхід у криміналістиці як один із методологічних принципів, не слід впадати у дві крайності: перша – недооцінювати підхід та його методологічне значення, вважаючи це незначним або недоцільним, таким, що відволікає від суті дослідження («методологічний негативізм»), друга крайність – перебільшувати значення діяльнісного підходу, вважаючи його більш важливим ніж той предмет, до якого його хочуть застосувати, перетворюючи його в певну універсальну відмичку для вирішення будь-яких проблем, як простий і доступний інструмент наукового дослідження («методологічна ейфорія») [4, с. 157-158]. Адже, І. Пригожин та І. Стенгерс справедливо зазначали, що «… ні один методологічний принцип не може виключити, наприклад, ризику зайти в тупік в ході наукового дослідження» [5, с. 86].

Отже, ми бачимо, що науковцями-криміналістами висловлені різноманітні думки щодо сутності та розуміння злочинної діяльності, однак в них можна помітити спільні риси, зокрема те, що ці злочинні дії спрямовуються на досягнення бажаного протиправного результату, і не важливо яким способом, дією чи їх послідовністю. В цілому механізм злочинної діяльності є знаряддям, за допомогою якого хочуть досягнути поставленої протиправної мети.

На мою думку, доцільно і надалі продовжувати досліджувати у цьому напрямі, щоб типізувати «слідові картини» схожих видів злочинної діяльності, описати їх, та використовувати з метою розпізнавання в діяльності з виявлення, розкриття і розслідування злочинів.

Література

1. Криміналістика : підручник / П. Д. Біленчук, В. К. Лисиченко, А. В. Старушкевич та ін. ; за ред. П. Д. Біленчука. 2-ге вид., випр. і доп. Київ : Атіка, 2001. 544 с.

2. Кузьмічов В., Москвін Ю. Криміналістичне вивчення злочинної діяльності. Право України. 1999. № 5. С. 64-67.

3. Хайрусов Д. С. Источники и методы криминалистического исследования преступной деятельности. Москва : Юрлитинформ, 2008. 144 с.

4. Старушкевич А. В. Діяльнісний підхід у криміналістиці. Теорія та практика судово-експертної діяльності: матеріали круглого столу, присвяченого памяті З. С. Меленевської (Київ, 28 лютого 2018 року). Київ: ННІ № 2 НАВС. С. 156-160.

5. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. Москва: Прогресс, 1986. 432 с.

____________________________

Науковий керівник: Старушкевич Анатолій Володимирович, кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри фінансових розслідувань факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції Національного університету державної фіскальної служби України
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПОНЯТТЯ ТА МЕТОДИ РОЗСЛІДУВАННЯ СЕРІЙНИХ УБИВСТВ
26.10.2018 09:45
МЕТОДИ ВИЯВЛЕННЯ ФІНАНСОВИХ ШАХРАЙСТВ
25.10.2018 20:40
ПОЗИТИВНИЙ ДОСВІД ФБР США У ПРОТИДІЇ ФІНАНСОВИМ ШАХРАЙСТВАМ
25.10.2018 13:10
ОКРЕМІ ЕЛЕМЕНТИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРАБЕЖІВ І РОЗБОЇВ
25.10.2018 13:08
ЗЛОЧИННА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЇЇ МЕХАНІЗМ
25.10.2018 13:04
ОКРЕМІ ЕЛЕМЕНТИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАХРАЙСТВА
25.10.2018 13:01
ЩОДО ПИТАННЯ ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДПИСІВ, ВИКОНАНИХ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНІЧНИХ ПРИЙОМІВ
24.10.2018 20:56
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ РЕСПУБЛІКИ САН-МАРИНО
17.10.2018 20:57
ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ЗАТРИМАННЯ ОСОБИ ЗА ПІДОЗРОЮ У ВЧИНЕННІ ЗЛОЧИНУ
17.10.2018 19:08
ПРОЦЕСУАЛЬНА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ТА САМОСТІЙНІСТЬ СЛІДЧОГО
17.10.2018 19:03
© 2006-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше