:: LEX :: ЩОДО ПИТАННЯ ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДПИСІВ, ВИКОНАНИХ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНІЧНИХ ПРИЙОМІВ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 38)

Термін подання матеріалів

14 грудня 2021

До початку конференції залишилось днів 13


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ЩОДО ПИТАННЯ ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДПИСІВ, ВИКОНАНИХ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНІЧНИХ ПРИЙОМІВ
 
24.10.2018 20:56
Автор: Процепов Максим Петрович, курсант факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції Національного університету державної фіскальної служби України
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]

В експертній практиці, в ході проведення криміналістичної експертизи підписів, поряд із звичайним підробленням підпису, наприклад, шляхом вільного наслідування, поширення набули підписи, що виконані за допомогою технічних прийомів (копіювально-розмножувальної техніки, факсиміле). Експертне дослідження таких об’єктів є доволі складним процесом, зазвичай воно набуває комплексного характеру та неоднозначно оцінюється експертами в якості певного виду криміналістичних досліджень.

Питання експертного дослідження підписів, виконаних як традиційним методом підроблення, так і за допомогою технічних засобів, вирішувалися у публікаціях: Л. А. Вінберга і М. В. Шванкової [1], Е. О. Івакіна [2], Н. О. Коміссарової [3], В. В. Липовського [4], Т. В. Орлової [5], В. Ф. Орлової [5], З. С. Меленевської, Є. Ю. Свободи, А. І. Шаботенка [6].

Н. О. Коміссарова, пов’язує ідентифікаційні дослідження із встановленням конкретного виконавця підпису або виконанням однією особою різних підписів, окремих фрагментів підпису тощо. На її думку, дослідження підписів посідає значне місце серед ідентифікаційних почеркознавчих експертиз. Підписи є малоінформативними об’єктами, під час дослідження яких, у багатьох випадках, неможливо відповісти на поставлені запитання [3, c. 7-9]. Ситуаційні дослідження, на думку Н. О. Коміссарової, передбачають встановлення взаємозв’язку підписів і подій або обстановки (урахування всіх аспектів ситуації: часу, місця, структури, способу вчинення злочину, засобів, що застосовувалися для його вчинення), незважаючи на певну схожість діагностичних і ситуаційних досліджень, кожне з них має специфічні особливості [3, c. 9-10].

На думку Е. О. Івакіна, властивості почерку, які використовують для індивідуальної ідентифікації, значною мірою вивчені криміналістами. Меншою мірою досліджено ті властивості почерку, які несуть інформацію про зовнішні обставини виконання рукопису і внутрішній стан виконавця, а також ознаки почерку, що дозволяють вирішувати класифікаційні завдання (встановлення статі виконавця, його віку тощо) [2, c. 4].

На нашу думку, взаємозв’язок ідентифікаційних і діагностичних досліджень проявляється саме в техніко-криміналістичному дослідженні підписів, виконаних за допомогою технічних прийомів. Найпершим завданням, яке виконується експертами в ході дослідження таких підписів, є встановлення ознак незвичного виконання (ознак технічного підроблення), виконання даного завдання, напряму, належить до діагностичних, адже пов’язане із встановленням наявності або відсутності у досліджуваному об’єкті незвичності письма та характеру, так званого, «збиваючого» чинника.

Серед факторів, які значно ускладнюють ідентифікаційне дослідження підписів, виконаних за допомогою технічних прийомів, виділяють можливість маскування способу виконання досліджуваного підпису та необхідність поділу зображень первинного та вторинного підписів і окремого почеркознавчого дослідження кожного з них [7]. Зазначена категорія почеркових об’єктів є складною з огляду на те, що у підписах, виконаних у такий спосіб, проявляється доволі обмежений обсяг ознак почерку їх виконавця, що надзвичайно ускладнює їх ідентифікаційне дослідження.

Неоднозначно вирішуваною проблемою у дослідженні підписів, виконаних за допомогою технічних прийомів, залишається, відсутність єдиного підходу до проведення ідентифікаційного дослідження, що значно ускладнює роботу експертів. Непоодинокими є випадки, коли, наприклад, висновок первинної експертизи, стосовно виконання підпису з наслідуванням іншою особою, а не тією, від імені якої він значиться, не підтверджується під час проведення повторної експертизи, за результатами якої встановлюють, що спірний підпис виконано шляхом перемальовування на просвіт. При цьому, питання про тотожність не вирішують навіть за наявності стійких відмінностей.

Отже, експертне дослідження підписів, що виконані за допомогою технічних прийомів (копіювально-розмножувальної техніки, факсиміле) є доволі складним процесом, зазвичай таке дослідження набуває комплексного характеру. Підписи є малоінформативними об’єктами, під час дослідження яких, у багатьох випадках, неможливо відповісти на поставлені запитання. Взаємозв’язок ідентифікаційних і діагностичних досліджень проявляється саме в техніко-криміналістичному дослідженні підписів, виконаних за допомогою технічних прийомів. Серед чинників, які значно ускладнюють ідентифікаційне дослідження таких підписів, є можливість маскування способу виконання досліджуваного підпису та необхідність поділу зображень первинного та вторинного підписів і окремого почеркознавчого дослідження кожного з них. Зазначена категорія почеркових об’єктів є складною й через те, що у підписах, виконаних у такий спосіб, проявляється доволі обмежений обсяг ознак почерку їх виконавця, що надзвичайно ускладнює їх ідентифікаційне дослідження. Неоднозначно вирішуваною проблемою у дослідженні підписів, виконаних за допомогою технічних прийомів, залишається, відсутність єдиного підходу до проведення ідентифікаційного дослідження.

Література

1. Винберг Л. А., Шванкова М. В. Почерковедческая экспертиза: учебник. Волгоград : НИ и РИО ВСШ МВД СССР, 1977. 208 с.

2. Івакін Е. О. Теоретичні та методичні питання неідентифікаційних досліджень в судовому почеркознавстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза». Київ, 2002. 18 с.

3. Коміссарова Н. О. Криміналістичне дослідження підписів, виконаних в умовах обмеженого зорового контролю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза». Київ, 2002. 18 с.

4. Липовский В. В. Особенности подготовки материалов на экспертизу подписи. Москва : ВНИИСЭ, 1978. 47 с.

5. Орлова Т. В. Теоретические основы и практика криминалистического исследования подписей : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Москва, 2003. 165 с.

6. Меленевська З. С., Свобода Є. Ю., Шаботенко А. І. Судово-почеркознавча експертиза: навч.-метод. посіб. ; за заг. ред. І. П. Красюка. Київ: Укр. центр духовн. культури, 2007. 280 с.

7. Сукманюк О. А. К вопросу идентификационного исследования подписей, выполненных при помощи технических приемов. Экспертное обеспечение правосудия на современном этапе судебно-правовой реформы : сбор. науч.-прак. матер. Симферополь, 2000. С. 254-257.

_________________________

Науковий керівник: Старушкевич Анатолій Володимирович, кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри фінансових розслідувань факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції Національного університету державної фіскальної служби України
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПОНЯТТЯ ТА МЕТОДИ РОЗСЛІДУВАННЯ СЕРІЙНИХ УБИВСТВ
26.10.2018 09:45
МЕТОДИ ВИЯВЛЕННЯ ФІНАНСОВИХ ШАХРАЙСТВ
25.10.2018 20:40
ПОЗИТИВНИЙ ДОСВІД ФБР США У ПРОТИДІЇ ФІНАНСОВИМ ШАХРАЙСТВАМ
25.10.2018 13:10
ОКРЕМІ ЕЛЕМЕНТИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРАБЕЖІВ І РОЗБОЇВ
25.10.2018 13:08
ЗЛОЧИННА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЇЇ МЕХАНІЗМ
25.10.2018 13:04
ОКРЕМІ ЕЛЕМЕНТИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАХРАЙСТВА
25.10.2018 13:01
СУТНІСТЬ ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПОДАЛЬШІ НАПРЯМИ ЇЇ ДОСЛІДЖЕННЯ
24.10.2018 20:53
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ РЕСПУБЛІКИ САН-МАРИНО
17.10.2018 20:57
ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ЗАТРИМАННЯ ОСОБИ ЗА ПІДОЗРОЮ У ВЧИНЕННІ ЗЛОЧИНУ
17.10.2018 19:08
ПРОЦЕСУАЛЬНА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ТА САМОСТІЙНІСТЬ СЛІДЧОГО
17.10.2018 19:03
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше