:: LEX :: ЗЛОЧИННА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЇЇ МЕХАНІЗМ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 39)

Термін подання матеріалів

09 лютого 2022

До початку конференції залишилось днів 19


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ЗЛОЧИННА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЇЇ МЕХАНІЗМ
 
25.10.2018 13:04
Автор: Черненко Максим Володимирович, курсант факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції Національного університету державної фіскальної служби України
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]

Актуальність даного дослідження зумовлена тим, що злочинна діяльність, зазвичай, носить характер соціальної діяльності, часто навіть у наукових публікаціях можна зустріти вказівку на те, що це «вид соціальної діяльності», і тому вона має таку ж саму структуру.

Метою даної публікації є розгляд сутності злочинної діяльності, її структури та принципів, а також формування окремих рекомендацій спрямованих на попередження, профілактику та запобігання таким протиправним проявам.

Діяльнісний підхід не є новим для криміналістики [1]. Питання злочинної діяльності вже вирішувалися в теорії криміналістики, ця тема є досить поширена серед науковців, її досліджували Н. С. Карпов [2], А. Ф. Зелінський та М. Й. Коржанський [3], С. В. Євдокіменко [4] та інші автори.

Незважаючи на увагу, яку приділяють злочинній діяльності науковці, є ще питання, які потребують вирішення. Суперечки здебільшого виникають щодо визначення об’єкта вивчення криміналістики – чи то «злочинна діяльність», чи то «механізм злочинної діяльності». Крім того, немає єдиної думки стосовно визначень цих термінів.

Зазвичай, злочинну діяльність визначають як заздалегідь сплановану та реалізовану систему дій особи (або організованої групи осіб) з підготовки, вчинення та приховування злочинів, а також дій, спрямованих на ухилення від кримінальної відповідальності, досягнення постійних злочинних результатів, а також розраховану на тривалий життєвий час. [5].

Принципи і засоби злочинної діяльності це свого роду знаряддя праці для здійснення своїх протиправних намірів. У структурі злочинної діяльності знаряддями праці є засоби вчинення злочину, які можуть бути матеріальними і нематеріальними, спеціально пристосованими і непристосованими.

Головними елементами структури злочинної діяльності визначають: 1) суб’єкт, 2) засоби; 3) предмет; 4) сліди такої діяльності.

Підсумовуючи, зазначимо, що діяльнісний підхід набув поширення в ході дослідження окремих криміналістичних понять; науковці-криміналісти не визначилися з об’єктом науки криміналістики, використовуючи в його якості як «злочинну діяльність» так і «механізм злочинної діяльності». На нашу думку, точніше використовувати термін «механізм злочинної діяльності», і визначати його як систему взаємопов’язаних елементів, внаслідок взаємодії яких утворюється «слідова картина», яку слідчий пізнає під час розслідування конкретного злочину.

Література

1. Старушкевич А. В. Діяльнісний підхід у криміналістиці. Теорія та практика судово-експертної діяльності: матеріали круглого столу, присвяченого пам’яті З. С. Меленевської (Київ, 28 лютого 2018 року). Київ: ННІ № 2 НАВС. С. 156-160.

2. Карпов Н. С. Злочинна діяльність ; ред. В. П. Бахін ; Національна академія внутрішніх справ України. Київ : вид-во Семенко Сергія, 2004. 310 с.

3. Зелінський А. Ф., Коржанський М. Й. Корислива злочинна діяльність. Київ: Генеза, 1998. 139 с.

4. Євдокіменко С. В. Злочинна діяльність: сутність та криміналістичні аспекти боротьби з нею : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 ; Національна академія внутрішніх справ України. Київ, 2002. 219 арк.

5. Борідько О. А, Оржинська Е. І. Злочинна діяльність у криміналістичній науці: визначення та колізії. Криміналістичний вісник. 2013. № 1. С. 37-42.

_________________________

Науковий керівник: Старушкевич Анатолій Володимирович, кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри фінансових розслідувань факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції Національного університету державної фіскальної служби України
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter




 Інші наукові праці даної секції
ПОНЯТТЯ ТА МЕТОДИ РОЗСЛІДУВАННЯ СЕРІЙНИХ УБИВСТВ
26.10.2018 09:45
МЕТОДИ ВИЯВЛЕННЯ ФІНАНСОВИХ ШАХРАЙСТВ
25.10.2018 20:40
ПОЗИТИВНИЙ ДОСВІД ФБР США У ПРОТИДІЇ ФІНАНСОВИМ ШАХРАЙСТВАМ
25.10.2018 13:10
ОКРЕМІ ЕЛЕМЕНТИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРАБЕЖІВ І РОЗБОЇВ
25.10.2018 13:08
ОКРЕМІ ЕЛЕМЕНТИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАХРАЙСТВА
25.10.2018 13:01
ЩОДО ПИТАННЯ ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДПИСІВ, ВИКОНАНИХ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНІЧНИХ ПРИЙОМІВ
24.10.2018 20:56
СУТНІСТЬ ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПОДАЛЬШІ НАПРЯМИ ЇЇ ДОСЛІДЖЕННЯ
24.10.2018 20:53
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ РЕСПУБЛІКИ САН-МАРИНО
17.10.2018 20:57
ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ЗАТРИМАННЯ ОСОБИ ЗА ПІДОЗРОЮ У ВЧИНЕННІ ЗЛОЧИНУ
17.10.2018 19:08
ПРОЦЕСУАЛЬНА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ТА САМОСТІЙНІСТЬ СЛІДЧОГО
17.10.2018 19:03




© 2006-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше