:: LEX :: ОХОРОНА АВТОРСЬКОГО ПРАВА В УКРАЇНІ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 32)

Термін подання матеріалів

13 травня 2021

До початку конференції залишилось днів 0


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ОХОРОНА АВТОРСЬКОГО ПРАВА В УКРАЇНІ
 
14.11.2018 17:19
Автор: Карнаушенко Т.М., студентка, Харківський державний автомобільно-дорожній коледж; Гордєєва Ольга Іллівна, викладач вищої категорії, викладач-методист, Харківський державний автомобільно-дорожній коледж
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Авторське право (далі – АП)— набір виключних прав, які дозволяють авторам отримати соціальні блага від результатів своєї творчої діяльності. АП історично виникло внаслідок потреби захистити права авторів літературних творів та творів мистецтва.

Основним положенням авторського права є монопольне право автора на обнародування твору — дію, завдяки якій твір уперше стає доступним для публіки. За життя автора ніхто, крім самого автора, не вправі вирішувати, чи буде випущено у світ його твір, а якщо буде, то коли і яким чином.

Захист прав інтелектуальної власності визначається як комплекс заходів, спрямованих па визнання і відновлення прав інтелектуальної власності у разі їх порушення. Розмежування понять охорони та захисту можливо і необхідно здійснювати щодо їх мети. Мета охорони - створення державою гарантій правовласнику для належної реалізації права власності (у всіх її правомочиях - володіння, користування і розпорядження) на об'єкт інтелектуальної власності. Мета захисту права власності у разі порушення, невизнання або його оскарження - відновлення або визнання такого права шляхом застосування примусових заходів державними органами або шляхом самозахисту правовласника інтелектуальної власності

Насамперед, необхідно враховувати міжнародні принципи охорони прав авторів і суміжних прав, які закріплені, зокрема, в Бернської конвенції (Бернська конвенція з охорони літературних та художніх творів (1886р.), а також в Всесвітній (Женевська) конвенція про авторське право (1952р.). 

Відповідно до Бернської конвенції охорона прав авторів базується на наступних принципах:

1) національного режиму охорони авторського права на літературні та художні твори, відповідно до якого будь-якого твору, створеному в одній з країн - учасниць Конвенції в будь-якій країні-учасниці надається така сама охорона, як і створеним у ній творам;

2) виникнення авторського права незалежно від виконання будь-яких формальностей: реєстрації, депонування і т.п.;

3) надання охорони у всіх країнах - учасницях Конвенції незалежно від наявності охорони або терміну її дії в країні походження твору.

Стосовно до творів, що охороняються авторським правом, передбачається, що охорона в країні походження твору регулюється внутрішнім законодавством. Автор, якщо він не є громадянином країни походження твору, стосовно якого йому надається охорона, користується в цій країні такими ж правами, як і автори - громадяни цієї країни (ст. 5 Бернської конвенції).

Охорона надається авторам, які є громадянами однієї з країн - учасниць Бернської конвенції щодо їх творів як випущених, так і не випущених у світ, і авторам, які не є громадянами однієї з країн - учасниць Бернської конвенції щодо їх творів, випущених у світ вперше в одній з країн або одночасно в країні, яка не є учасницею цієї конвенції і в країні - учасниці Бернської конвенції. 

Автори, які не є громадянами однієї з країн - учасниць Бернської конвенції, але мають своє звичайне місце проживання в одній з таких країн, прирівнюються для цілей Бернської конвенції до громадян цієї країни.

Використана література:

1. Конституція України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141) Із змінами, внесеними Законами України.

2. Закон України “Про авторське право і суміжні права” (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 13, ст.64).редакція від 04.11.2018.

3. Всесвітня конвенція про авторське право 1952 року. Приєднання від 23.12.1993, підстава - 3794-XII. Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулося 17.01.1994.

4. В. С. Оленєв. Бернська конвенція про охорону літературних та художніх творів // Юридична  енциклопедія : ред. кол. Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) [та ін.]. — К. : Українська енциклопедія, 1998. — Т. 1 : А — Г. — 672 с. 

5. Основи інтелектуальної власності Цибульов П.М. – Київ, 2005         

6. Ходаківський Є.І. Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти: навчальний посібник / Є.І. Ходаківський, В.П. Якобчук, І.Л. Литвинчук. - К.: «Центр учбової літератури», 2014. - 276 с.
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ЕЛЕКТРОННИЙ СУД ЯК ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА
14.11.2018 17:56
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВА СПОЖИВАЧА НА НАЛЕЖНУ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ТОВАРИ ТА ПОСЛУГИ
14.11.2018 17:13
МАРКЕТИНГОВІ ПОСЛУГИ ЯК ОБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ
14.11.2018 16:57
ЗАБОРОНА КОНКУРЕНЦІЇ – ЗА І ПРОТИ
14.11.2018 16:43
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА МОДЕЛЬ МІЖНАРОДНОГО СПАДКОВОГО ПРОЦЕСУ
03.11.2018 18:31
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше