:: LEX :: ГАРАНТІЇ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАПОДІЯНОЇ ПОРУШЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 32)

Термін подання матеріалів

13 травня 2021

До початку конференції залишилось днів 1


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ГАРАНТІЇ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАПОДІЯНОЇ ПОРУШЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН
 
13.12.2018 12:46
Автор: Плаксій Тетяна Геннадіївна, здобувач вищої освіти Навчально наукового інституту №4 Національної академії внутрішніх справ
[Секція 5. Господарське право. Господарське процесуальне право. Екологічне право. Земельне право. Аграрне право. Фінансове право. Банківське право]

Екологічна шкода - це негативні зміни в стані довкілля, викликані його забрудненням, виснаженням, порушенням вимог екологічної безпеки, порушенням екологічних прав громадян, що знижують природні можливості середовища до самоочищення, самовідновлення, чи роблять неможливим відновлення його стану людиною, проявляються впродовж тривалого часу, не мають чітких територіальних меж (первинна екологічна шкода) і є причиною настання фізіологічних, генетичних та інших негативних наслідків для життя та здоров’я людини, її соціального оточення, несуть загрозу для життя і здоров’я майбутніх поколінь, спричиняють фізичні та психічні страждання особам (вторинна шкода), можуть мати відносно об’єктивну грошову оцінку (або важко піддаються такій оцінці).

Відшкодування шкоди, заподіяної порушенням екологічних прав громадян, є складним соціально-правовим інститутом, в якому поєднуються заходи майнової юридичної відповідальності (шкода, заподіяна правопорушенням) та позитивної відповідальності, що застосовується у випадку заподіяння шкоди природними стихійними чи техногенно-природними явищами та іншими подіями, що не залежать від волі людини та за своєю юридичною природою є засобами захисту екологічних прав.

До системи загально-соціальних гарантій відшкодування шкоди, заподіяної порушенням екологічних прав громадян, відносяться:

- економічні гарантії - які полягають в можливості акумулювання коштів та матеріальних засобів, які використовуються для покриття заподіяної шкоди. З цією метою є потреба у створенні Національного позабюджетного екологічного фонду на загальнодержавному та регіональному рівнях, із наданням йому статусу юридичної особи. Консолідовані в ньому кошти повинні використовуватися за цільовим призначенням на проведення екологічної політики та покриття шкоди, заподіяної стихійними лихами та техногенними катастрофами в тому числі. Важливою економічною гарантією є створення досконалого механізму екологічного страхування та перестрахування ризиків заподіяння шкоди ДПЕН, розвиток добровільного екологічного страхування життя та здоров’я громадян від заподіяння шкоди через негативний стан довкілля з обов’язковою державною підтримкою такого страхування. 

- політичними гарантіями є: участь громадськості в здійсненні екологічного контролю через діяльність екологічних громадських організацій, громадських інспекторів з охорони навколишнього природного середовища та зацікавлену громадськість в цілому; удосконалення правового регулювання громадського екологічного контролю, запровадження побутового екологічного контролю, урізноманітнення процесуальних форм їх здійснення; надання права участі зацікавленої громадськості в процедурі ліцензування природокористування, удосконалення та конкретизація процедури її участі в оцінці впливу на навколишнє природне середовище; можливість громадськості всі важливі екологічні питання виносити на референдум, навіть ті, які належать до компетенції спеціально уповноважених органів.

- право на екологічну інформацію. Вчасно отримана чи офіційно оприлюднена достовірна екологічна інформація, може бути підставою для того, щоб, розпочати судове чи адміністративне провадження, може успішно використовуватись для доведення причинно-наслідкових зв’язків, є важливою умовою для самозахисту своїх прав, через який можна запобігти виникненню шкоди життю, здоров’ю, майну особи чи принаймні зменшити її розмір.

- ідеологічними гарантіями є екологічна освіта та екологічне виховання як основні чинники формування еколого-правової свідомості зокрема та правосвідомості в цілому. Основними принципами екологічної освіти та виховання є: принцип загальності екологічної освіти, її обов’язковість та комплексність.

- юридичними гарантіями є: удосконалення чинного екологічного законодавства шляхом його систематизації, внесення змін та доповнень до чинного законодавства,  створення та прийняття спеціальних законів у сфері здійснення та захисту екологічних прав громадян. Найнеобхіднішим видом систематизації екологічного законодавства є консолідація, в ході якої був би створений збірник нормативно-правових актів та законодавчих положень, які регулюють відносини в сфері здійснення та захисту екологічних прав громадян.

Важливою умовою, яка б сприяла реальному захисту екологічних прав громадян у формі відшкодування заподіяної шкоди, є діяльність вищих судових органів з інтерпретації норм, які регулюють відносини в сфері реалізації та захисту екологічних прав громадян. Зокрема, доцільно було Конституційному Суду України дати офіційне тлумачення ст. 50 Конституції України щодо змісту шкоди, яка підлягає компенсації у випадку порушення права особи на екологічну безпеку.

Список використаних джерел:

1. Конституція України: Основний Закон України від 28 червня 1996 р. Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30 – Ст.141. // www.rada.gov.ua.

2. Про охорону навколишнього природнього середовища: Закон України від 25 червня 1991 року // www.rada.gov.ua.

3. Про основи національної безпеки України: Закон України від 19 червня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 39. - Ст. 351. 

4. Про зону надзвичайної екологічної ситуації: Закон України від 13 липня 2000 року // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 42. - Ст. 348.

___________________________

Науковий керівник: Полішко Наталія Леонідівна, старший викладач кафедри цивільного права і процесу Національної академії внутрішніх справдопомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
13.12.2018 11:55
ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ: МЕХАНІЗМИ ЇХ УСУНЕННЯ
04.12.2018 18:33
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше