:: LEX :: ОКРЕМІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ РЕСПУБЛІКИ РУМУНІЯ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 37)

Термін подання матеріалів

12 листопада 2021

До початку конференції залишилось днів 28


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ РЕСПУБЛІКИ РУМУНІЯ
 
06.03.2019 16:46
Автор: Шпіляревич Вікторія Вікторівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]

У різних державах світу законодавче регулювання заходів кримінально-правового характеру є неоднаковим. Це пояснюється тим, що розробка чи вдосконалення кримінального законодавства конкретної держави здійснюється з урахуванням особливостей власної правової системи та моделі кримінально-правового впливу. Так, згідно положень Кримінального кодексу Республіки Румунія (далі – КК Республіки Румунія) від 17 липня 2009 року усі заходи кримінально-правового характеру поділяються на [1].

1) заходи покарання (Розділ III, ст. ст. 53–106), які поділяються на: основні та додаткові покарання;

2) заходи безпеки (Розділ IV, ст. ст. 107–112);

3) примусові заходи виховного характеру (Розділ V, Глава II, Глава III, ст. ст. 117–127), які поділяються на примусові заходи виховного характеру, не пов’язані з позбавленням волі (пройти курс громадського навчання, контроль за поведінкою неповнолітнього, здійснити реєстрацію в кінці тижня, надання неповнолітньому щоденної допомоги) та примусові заходи виховного характеру, пов’язані з позбавленням волі (направлення до навчального закладу, госпіталізація в центр ув’язнення).

Що стосується заходів безпеки, передбачених Розділом IV КК Республіки Румунії від 17 липня 2009 року, то законодавець у ст. 108 передбачає такі їх види [1]:

а) обов’язок пройти курс лікування;

б) поміщення у медичний заклад;

в) заборона обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;

г) спеціальна конфіскація.

А зараз більш детальніше про правову природу зазначених вище заходів безпеки.

1. Обов’язок пройти курс лікування (ст. 109) – це різновид заходу безпеки, передбачений КК Республіки Румунія від 17 липня 2009 року, який може бути застосований до особи, що вчинила злочин, однак через хворобу, в тому числі викликану хронічним вживанням алкоголю або інших психоактивних речовин, небезпечних для суспільства, змушена пройти курс лікування до того часу, поки не відновиться або не покращиться її стан та не буде усунена небезпека з її боку [1].

Коли особа, до якої застосовується захід безпеки у виді покладення на неї обов’язку пройти курс лікування, не дотримується режиму лікування, її  може бути поміщено у медичний заклад.

2. Поміщення у медичний заклад (ст. 110) – це різновид заходу безпеки, передбачений КК Республіки Румунія від 17 липня 2009 року, який може бути застосований до особи, що вчинила злочин і при цьому є психічно хворою або страждає від хронічного вживання психоактивних речовин чи від захворювання інфекційного характеру та становить небезпеку для суспільства. При цьому застосовується зазначений вище захід безпеки до того часу, поки не відновиться або не покращиться стан відповідної особи та не буде усунена небезпека з її боку [1].

3. Заборона обіймати певні посади або займатися певною діяльністю (ст. 111) – це різновид заходу безпеки, передбачений КК Республіки Румунія від 17 липня 2009 року, який застосовується до особи, що вчинила злочин, пов’язаний із обійманням нею певної посади або зайняттям певною діяльністю [1].   

Зазначений вище захід безпеки застосовуються до відповідної особи з метою позбавити її на деякий час права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю і таким чином не допустити в майбутньому повторного вчинення нею злочинів, пов’язаних із обійманою посадою або зайнятою діяльністю. 

4. Спеціальна конфіскація (ст. 112) – це різновид заходу безпеки, передбачений КК Республіки Румунія від 17 липня 2009 року, який застосовується щодо [1]:

а) предметів, отриманих в результаті вчинення злочину, передбаченого кримінальним законом, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю);

б) предметів, які призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення;

в) предметів, які були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання;

г) предметів, які використовувалися відразу після вчинення злочину для забезпечення втечі винних, якщо виконавець злочину чи інший співучасник, знали про мету їх використання;

ґ) активів, отриманих від реалізації предметів, здобутих злочинним шляхом.

Аналізуючи інститут заходів безпеки, регламентованих КК Республіки Румунія від 17 липня 2009 року, не можна не звернути увагу на те, що відповідно до положень ч. 1 ст. 107 зазначеного вище Кодексу останні застосовуються з метою усунення «небезпечного стану», у якому перебуває особа, і таким чином не допустити в майбутньому повторного вчинення нею діянь, передбачених кримінальним законом. Більше того, такі заходи можуть бути застосовані до відповідної особи незалежно від того, застосовуються до неї заходи покарання чи ні (ч. 3 ст. 107 КК) [1].

Таким чином, підводячи підсумки з усього вище наведеного, слід зазначити, що основним завданням реалізації заходів безпеки, передбачених КК Республіки Румунії від 17 липня 2009 року, є забезпечення ефективного кримінально-правового впливу на злочинність та досягнення тих цілей, які стоять перед кримінально-правовою політикою відповідної держави.

Література:

1. Codul Penal al Romaniei (Legea nr. 286/17.07.2009). URL: http://avocatura.com/ll491-noul-cod-penal.html (дата звернення: 05.03.2019).допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
БЕЗОПЛАТНА ПРАВОВА ДОПОМОГА В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ЮСТИЦІЇ
28.02.2019 14:00
ДІЯЛЬНІСТЬ МІЖНАРОДНОГО ТОВАРИСТВА КРИМІНОЛОГІЇ
28.02.2019 13:49
ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ МІСЬКОЇ ІНКАСАЦІЇ
21.02.2019 10:08
БЕСІДА ЯК ФОРМА СПІЛКУВАННЯ СУБ’ЄКТА ВНУТРІШНЬОГО РОЗСЛІДУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ З ПОТЕРПІЛИМ ВІД ПРАВОПОРУШЕННЯ
20.02.2019 11:16
КРИМІНАЛІЗАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА У СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
20.02.2019 11:11
ОГЛЯД ПІДРОБЛЕНИХ ДОКУМЕНТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ В ХОДІ ВНУТРІШНЬОГО РОЗСЛІДУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
18.02.2019 10:01
ПОНЯТТЯ І ЗАВДАННЯ ПРЕДСТАВНИЦТВА ПРОКУРАТУРОЮ ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯНИНА АБО ДЕРЖАВИ У СУДІ
06.03.2019 11:59
ПОТЕРПІЛИЙ ВІД ПОГРОЗИ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОМ УКРАЇНИ
06.03.2019 11:53
СЛІДОВА КАРТИНА, ЯК ДЖЕРЕЛО КРИМІНАЛІСТИЧНО ЗНАЧУЩОЇ ІНФОРМАЦІ ЩОДО ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ
05.03.2019 13:25
СУБ’ЄКТ ЗЛОЧИНУ ЕКСПЛУАТАЦІЯ ДІТЕЙ СТ. 150 КК УКРАЇНИ
05.03.2019 12:52
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше