:: LEX :: ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ (ПЕРЕШКОДИ) РЕАЛІЗАЦІЇ АДВОКАТАМИ ПРАВА НА АДВОКАТСЬКИЙ ЗАПИТ ТА ЙОГО ЗАДОВОЛЕННЯ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 37)

Термін подання матеріалів

12 листопада 2021

До початку конференції залишилось днів 27


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ (ПЕРЕШКОДИ) РЕАЛІЗАЦІЇ АДВОКАТАМИ ПРАВА НА АДВОКАТСЬКИЙ ЗАПИТ ТА ЙОГО ЗАДОВОЛЕННЯ
 
08.05.2019 21:34
Автор: Ковальчук Ірина Леонідівна, студент 2 курсу за ОР «Бакалавр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]

Реалізація функцій адвокатури можлива лише за умови надання адвокату кореспондуючих прав та юридично закріплених повноважень. Теоретично, адвокат наділений широким спектром можливостей реалізації прав для забезпечення побудови гідної лінії захисту, проте на практиці все частіше постає питання ефективності застосування таких засобів. Адвокатський запит, хоч і надає адвокату право збирати інформацію, пов’язану із матеріалами справи, проте не є абсолютною запорукою отримання таких відомостей. На шляху стає цілий ряд перешкод, як на законодавчому, так і на практичному рівнях.  

Користуючись методом системного тлумачення норми статті 24 закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», яка дає деталізоване визначення поняттю «адвокатський запит», варто звернути увагу, що задоволення запиту можливе лише за умови, якщо відомості, які необхідно надати юридичній особі-розпоряднику інформації, стосуються саме правовідносин, які виникають між клієнтом та адвокатом. [1] 

Наступним ускладненням у використанні цього засобу отримання відомостей для адвоката є те, що предметом адвокатського запиту не може бути інформація з обмеженим доступом. Відповідно до законодавства України, дане поняття включає таємну, конфіденційну та службову інформацію. Правовий режим обмеження доступу до службової інформації визначено у законі «Про доступ до публічної інформації», проте Постановою Пленуму Вищого Адміністративного суду України  «Про практику застосування адміністративними судами законодавства про доступ до публічної інформації», було встановлено, що вищезгаданого закону не поширюється на відносини між адвокатом та розпорядником інформації. [2]. Підставами для відмови у наданні інформації можуть бути також її відсутність та неналежне оформлення документів. Помилки сповільнюють процес пошуку доказів та можуть свідчити про некомпетентність правника, якщо носять систематичний характер.   

Враховуючи наведені факти, сам собою напрошується висновок, що адвокатський запит не завжди є достатньо ефективним методом збору інформації та захисту інтересів клієнта. Надмірна формалізованість вимог до його оформлення та відсутність дієвих механізмів адміністративної відповідальності за його ігнорування призводить до безпідставних відмов у наданні відповіді на запит та порушення строків розгляду запиту. Звичайно, велика частка відповідальності лежить і на правниках, оскільки, якісно укладений документ може стати якщо не гарантією отримання інформації, то хоча б підставою для оскарження несанкціонованої відмови у судовому порядку. 

Література:

1. Про адвокатуру та адвокатську діяльність : Закон України від 5 лип. 2012 р. №5076. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17 (дата звернення: 02.05.2019)

2. Про практику застосування адміністративними судами законодавства про доступ до публічної інформації: ППВАС від 29 вер. 2016 №10.  URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0010760-16 (дата звернення: 02.05.2019)

_______________________________

Науковий керівник: Малярчук Л.С., асистент кафедри нотаріального, виконавчого процесу та адвокатури юридичного факультету Київського національногоуніверситету імені Тараса ШевченкадопомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПОНЯТТЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ В УКРАЇНІ
22.04.2019 13:59
МІСЦЕ ПОРУШЕНЬ ЗАКОНІВ ТА ЗВИЧАЇВ ВІЙНИ В СИСТЕМІ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ МИРУ, БЕЗПЕКИ ЛЮДСТВА ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВОПОРЯДКУ
20.04.2019 16:20
СПОСІБ ВЧИНЕННЯ ЯК ОДИН ІЗ НАЙБІЛЬШ ЗНАЧИМИХ ДЛЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИМАГАННЯ
13.05.2019 19:12
СПОСІБ ВЧИНЕННЯ ФІКТИВНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ОСНОВНИЙ ЕЛЕМЕНТ ЙОГО КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ
10.04.2019 14:58
ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ РІДИН, ЩО МІСТЯТЬ СПИРТ ПРИ ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ОБІГУ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ
10.04.2019 14:45
ОЗНАКИ ПРИНЦИПІВ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ: АНАЛІЗ ДОКТРИНАЛЬНИХ ПІДХОДІВ
09.05.2019 10:36
СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ СУДОВОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ
09.05.2019 10:26
КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНЦІВ, ЯКІ ВЧИНЯЮТЬ ПРАВОПОРУШЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ПАЛИВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
09.04.2019 15:49
МОНОПОЛІЯ АДВОКАТУРИ В КОНТЕКСТІ ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА НА ПРАВНИЧУ ДОПОМОГУ
08.05.2019 21:19
РЕФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СИСТЕМИ : ПРАВОВІ ШЛЯХИ ВДОКСКОНАЛЕННЯ
08.05.2019 20:38
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше