:: LEX :: СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ СУДОВОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 37)

Термін подання матеріалів

12 листопада 2021

До початку конференції залишилось днів 27


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ СУДОВОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ
 
09.05.2019 10:26
Автор: Запотічний Олег, студент І курсу юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]

На сьогоднішній день українська судова система перебуває у кризі. Після Революції гідності вектор руху України змінився у сторону євроінтеграції та вступу у НАТО, однак основною умовою вступу у Європейський Союз є високий рівень благополуччя громадян, що, на мою думку, неможливо без розвинутої судової системи. На сьогодні, створення чесного, справедливого й доступного для кожного громадянина суду, наближення вітчизняного судочинства до найкращих європейських і світових стандартів є важливим пріоритетом розвитку демократичної держави. Судова реформа є одним із етапів  стратегічного плану розвитку України. Стратегія розвитку судової системи в Україні, ухвалена на XI З’їзді суддів України, який є вищим органом суддівського самоврядування передбачає цю реформу. Ця стратегія будується на стратегічних цілях, визначених в плані, і одночасно визначає більш конкретні заходи, кінцеві результати та вплив запланованих дій. Право людини на судовий захист – основоположне, конституційне право. І саме на державі лежить обов’язок забезпечити своїм громадянам ефективний засіб юридичного захисту та право на справедливий суд згідно з Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод. Прийнята в часи значних соціальних та політичних змін, ця стратегія є відповіддю на вимоги нового часу, прагнення українського судівництва та суспільства до реформ, підвищення якості послуг судової системи для громадян, дотримання європейських стандартів [1]. Крім того, стратегія відображає потребу суспільства у підвищенні незалежності, підзвітності та прозорості судівництва. Реформа судової системи також є необхідною передумовою для консолідації всіх зусиль у напрямку євроінтеграції, включаючи імплементацію Угоди про асоціацію та про зону вільної торгівлі, спрощення візового режиму та здійснення інших заходів у партнерстві з Європейським Союзом [2].

На мою думку, судоустрій України потребує змін через такі основні причини: 1) довіра населення до чесності суддів критично низька; 2) судові рішення і вироки часто затягуються; 3) наявність неправомірних вироків.

Рівень довіри населення до чесності, незалежності судів в Україні впав критично низько. Я думаю, ні для кого не секрет, що 90 % судових рішень в Україні не виконується. Без гідного рівня довіри населення судова влада, на мою думку, буде неефективна як така. Процес відновлення довіри населення до судової влади є частково реалізованим. Принципи та методи цього процесу визначені насамперед у Законі України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні» та у стратегії розвитку судової системи. Цей закон передбачає проведення спеціальної перевірки суддів судів загальної юрисдикції як тимчасового посиленого заходу з використанням існуючих процедур розгляду питань про притягнення суддів судів загальної юрисдикції до дисциплінарної відповідальності і звільнення з посади у зв’язку з порушенням присяги з метою підвищення авторитету судової влади України та довіри громадян до судової гілки влади, відновлення законності і справедливості [3].

Метою цієї перевірки є: 1) утвердження верховенства права в суспільстві та законності у діяльності судів; 2) відновлення довіри до судової влади в Україні; 3) з’ясування фактів, що свідчать про порушення суддями присяги, наявність підстав для притягнення суддів до дисциплінарної або кримінальної відповідальності; 4) утвердження в діяльності суддів принципів незалежності та неупередженості [4].

Щоб запобігти затягуванню судових вироків та запровадити прозорість судової влади на стратегічному рівні передбачено створення окремих структур, які опікуватимуться стратегічним плануванням та питаннями законодавства, бюджетним та фінансовим управлінням, забезпеченням якості та ефективності правосуддя, питаннями етики та дисциплінарної відповідальності. На додаток до цього, шляхом спрощення доступу ЗМІ та громадськості до інформації стосовно судових засідань, інших суддівських заходів та процесів буде забезпечена прозорість роботи судових органів [5, с. 6]. На нашу думку, такі зміни суттєво вплинуть на налагодження суддівською владою відносин з іншими гілками влади та із суспільством у цілому. Цією стратегією передбачено створення системи електронного правосуддя, яка є інноваційною в даній сфері. Інформаційні технології - ключовий інструмент для поліпшення доступу до правосуддя, підвищення ефективності судів та управління судовими справами. Зусилля щодо впровадження можливостей електронного правосуддя необхідно спрямувати на вдосконалення внутрішніх і зовнішніх інформаційних систем судів. Також ці зусилля мають бути націлені на захищеність цих систем від взломів і хакерських атак. Інтенсивне використання електронного правосуддя дасть користувачам можливість звертатися до суду, оплачувати послуги, брати участь у провадженнях та отримувати всю відповідну документацію електронними засобами. У свою чергу, судді отримають можливість ефективно розпоряджатися своїми ресурсами та підвищувати свою продуктивність, одночасно вирівнюючи баланс між роботою та особистим життям [6, c. 136].

Слід наголосити, що одним із основних, питань, потрібних для врегулювання у судовій системі є компетенція та професіоналізм суддів [7]. На нашу думку, щоб покращити якість судівництва, потрібно реформувати систему юридичної освіти в Україні. Вона повинна бути на зразок американської, де на відміну від української, яка в основному орієнтується на теорію, більше увагу приділяють практичній юридичній діяльності. Ще один приємний плюс американської системи юридичної освіти – це те, що кожний  юридичний університет має свою спеціалізацію. Це означає зовсім не те, що там нічого, окрім певної галузі права не вивчається, а те, що тій галузі приділяють найбільшу увагу. Вважаємо, це значно покращить рівень знань, умінь і навичок правників, які в майбутньому стануть представниками судової влади. Таким чином, сьогоднішній поступ у розвитку судової системи вважаємо правильним, що дозволяє сподіватися на зростання довіри суспільства до неї.

Література:

1. Стратегія розвитку судової системи в Україні на 2015-2020 роки, затверджена Радою суддів України від 11.12.2014 року. URL: http://nsj.gov.ua/files/1467884108Стратегія%20розвитку%20суд07.pdf (дата звернення: 02.05.2019 р.).

2. Про Стратегію розвитку судової влади України на 2015 - 2019 роки від 25.09.2014. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0011415-14 (дата звернення: 02.05.2019 р.).

3. Судова реформа. URL:  https://minjust.gov.ua/cat_414 (дата звернення: 30.11.2018 р.).

4. Закон України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні», від 05.01.2017. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1188-18 (дата звернення: 27.03.2019 р.).

5. Стефанюк В. Судова система України та судова реформа. Київ: Юрінком Інтер, 2001. С. 6.

6. Варфоломєєва Т. Судово-правова реформа в Україні. Думка адвокатів. Адвокат. 1996. № 1. С. 136-138.

7. Ухач В. З. Юридична деонтологія і професійна етика: Навчальний посібник. Тернопіль: Вектор, 2015. URL: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/20178/1/JDPE_2015.pdf (дата звернення 01.05.2019 р.).допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПОНЯТТЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ В УКРАЇНІ
22.04.2019 13:59
МІСЦЕ ПОРУШЕНЬ ЗАКОНІВ ТА ЗВИЧАЇВ ВІЙНИ В СИСТЕМІ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ МИРУ, БЕЗПЕКИ ЛЮДСТВА ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВОПОРЯДКУ
20.04.2019 16:20
СПОСІБ ВЧИНЕННЯ ЯК ОДИН ІЗ НАЙБІЛЬШ ЗНАЧИМИХ ДЛЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИМАГАННЯ
13.05.2019 19:12
СПОСІБ ВЧИНЕННЯ ФІКТИВНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ОСНОВНИЙ ЕЛЕМЕНТ ЙОГО КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ
10.04.2019 14:58
ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ РІДИН, ЩО МІСТЯТЬ СПИРТ ПРИ ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ОБІГУ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ
10.04.2019 14:45
ОЗНАКИ ПРИНЦИПІВ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ: АНАЛІЗ ДОКТРИНАЛЬНИХ ПІДХОДІВ
09.05.2019 10:36
КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНЦІВ, ЯКІ ВЧИНЯЮТЬ ПРАВОПОРУШЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ПАЛИВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
09.04.2019 15:49
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ (ПЕРЕШКОДИ) РЕАЛІЗАЦІЇ АДВОКАТАМИ ПРАВА НА АДВОКАТСЬКИЙ ЗАПИТ ТА ЙОГО ЗАДОВОЛЕННЯ
08.05.2019 21:34
МОНОПОЛІЯ АДВОКАТУРИ В КОНТЕКСТІ ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА НА ПРАВНИЧУ ДОПОМОГУ
08.05.2019 21:19
РЕФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СИСТЕМИ : ПРАВОВІ ШЛЯХИ ВДОКСКОНАЛЕННЯ
08.05.2019 20:38
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше