:: LEX :: СПОСІБ ВЧИНЕННЯ ЯК ОДИН ІЗ НАЙБІЛЬШ ЗНАЧИМИХ ДЛЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИМАГАННЯ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 37)

Термін подання матеріалів

12 листопада 2021

До початку конференції залишилось днів 27


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

СПОСІБ ВЧИНЕННЯ ЯК ОДИН ІЗ НАЙБІЛЬШ ЗНАЧИМИХ ДЛЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИМАГАННЯ
 
13.05.2019 19:12
Автор: Григорян Гаяне Варданівна, cтудентка магістратури юридичного факультету Хмельницького університету управління та права
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]

Центральним і вузловим компонентом злочину при його розслідуванні, безперечно, є спосіб вчинення суспільно небезпечного діяння у формі дії або бездіяльності. Дані про спосіб вчинення є найважливішим компонентом криміналістичної характеристики злочину, адже вони надають найбільший обсяг криміналістичної інформації, що дозволяє зорієнтуватись слідчому в події злочину та визначити оптимальні методи його розслідування.

На сьогодні наука криміналістика має декілька наукових концепцій способу вчинення злочину. Згідно з першою концепцією, потрібно розрізняти спосіб вчинення та приховування злочинів [1, с. 66]. Представники другої наукової концепції вважають, що про спосіб вчинення злочину доцільно говорити у двох розуміннях. У першому значенні мається на увазі тільки безпосереднє вчинення злочину. Якщо розглядати спосіб вчинення злочину в другому аспекті, то у це поняття потрібно включити також дії з приховування злочину [2, с. 41]. Третя наукова концепція констатує, що спосіб готування  та приховування злочину – частина (елемент) способу вчинення злочину[3, с. 74; 4, c. 22]

Дослідивши позиції вчених щодо визначення змісту способів вчинення злочинів, вважаємо доцільним розглядати спосіб злочину в широкому значенні і в скоєнні вимагання виділяти наступні види способів: способи підготовки до вчинення злочину; способи безпосереднього вчинення злочину; способи приховування, що входять у зміст способу вчинення злочину.

Головними елементами приготування до вчинення вимагання, на нашу думку, є такі: прийняття рішення про вчинення злочину щодо певного об’єкта; виявлення приводів для вчинення злочину; вивчення обстановки вчинення злочину; вибір способу вчинення вимагання; підготовка знарядь і засобів злочину; розроблення плану й визначення функцій кожного із співучасників; створення умов, що сприяють учиненню злочину; використання допомоги корумпованих посадовців правоохоронних органів при вчиненні вимагання та прикриття злочинної діяльності; вибір способу приховування злочину.

Після здійснення підготовчого етапу настає черга безпосереднього вчинення злочину. На сьогодні все більше ускладнюються способи вчинення вимагання: від простої вимоги та різноманітного роду погроз надати гроші і цінності – до витончених способів вилучення власності, вчинених членами злочинних угрупувань у комерційних структурах та осіб, які займаються підприємницькою діяльністю. Вимагання як злочинна діяльність відрізняється тим, що воно включає дві стадії: висловлення погрози і заволодіння предметом посягання, що досить часто відділені у часі одна від одної.

Всі способи висловлення погроз слід розділити на три групи, поклавши в основу кваліфікуючі ознаки даного виду злочинів, де засобами впливу на потерпілого слугують: 1) погроза застосуванням або застосування насильства до потерпілого чи близьких йому родичів; 2) погроза розголошення відомостей, які потерпілий чи його близькі родичі бажають зберегти в таємниці; 3) погроза знищенням (пошкодженням) або знищення (пошкодження) майна потерпілого чи близьких йому родичів, або майна, що перебуває в їхньому віданні чи під охороною [5, с. 51].

Щодо заволодіння предметом вимагання, то найчастіше воно здійснюється такими способами: пряма передача грошей, цінних паперів на пред’явника або майна потерпілого; вкладення грошей на вказаний вимагачами рахунок в банку; складання на ім’я вказаних вимагачами осіб і передача їм документів, що дають право на майно; складання на користь вимагачів боргових розписок або анулювання боргових розписок, одержаних потерпілим від третіх осіб та ін. 

Дослідивши способи приховування вимагання, можемо зробити висновок, що їх можна класифікувати залежно від конкретного етапу вчинення злочину на:

1) дії щодо маскування злочину при пред’явленні майнових вимог (зміна місць і способів пред’явлення вимог; залякування жертви; пред’явлення документів, що «засвідчують» належність злочинців до правоохоронних, контролюючих або інших органів; повідомлення потерпілому неправдивих відомостей про себе, діяльність злочинного угруповання, його зв’язки та ін.);

2) дії щодо приховування, які застосовуються при веденні переговорів з потерпілим щодо передачі предмета вимагання;

3) приховування своїх дій при отриманні предмета вимагання (зміна місця передачі майна та її умов; провокація працівників поліції шляхом вчинення адміністративного проступку в обумовленому злочинцями місці; направлення до потерпілого сторонніх осіб для отримання предмета вимагання або повідомлення нових умов його передачі; використання тайників та спеціально пристосованих для транспортування предмета вимагання пристроїв, використання як місця передачі майна відкритих місцевостей).

Література:

1. Васильев А. Н., Мудьюгин Г. Н., Якубович Н. А. Планирование расследования преступления. - М. : Госюриздат, 1957. – 199 с.

2. Ермолович В. Ф. Криминалистическая характеристика пре ступлений. Минск : Амалфея, 2001. – 153 с.

3. Зуйков Г. Г. Поиск по признакам способов совершения преступлений / Г.Г. Зуйков. – М. : ВШ МВД СССР, 1970. – 192 с.

4. Колесниченко А. Н., Коновалова В. Е. Криминалистическая характеристика преступлений. Х., 1985. – 93 с. 

5. Дергач Л. В. Розслідування вимагань, вчинених організованими злочинними групами в сучасних умовах : дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 / Л.В. Дергач. – К., 2011. – 210 с.

________________________

Науковий керівник: Туровець Юрій Миколайович, кандидат юридичних наук, доцент, Хмельницький університет управління та правадопомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПОНЯТТЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ В УКРАЇНІ
22.04.2019 13:59
МІСЦЕ ПОРУШЕНЬ ЗАКОНІВ ТА ЗВИЧАЇВ ВІЙНИ В СИСТЕМІ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ МИРУ, БЕЗПЕКИ ЛЮДСТВА ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВОПОРЯДКУ
20.04.2019 16:20
СПОСІБ ВЧИНЕННЯ ФІКТИВНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ОСНОВНИЙ ЕЛЕМЕНТ ЙОГО КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ
10.04.2019 14:58
ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ РІДИН, ЩО МІСТЯТЬ СПИРТ ПРИ ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ОБІГУ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ
10.04.2019 14:45
ОЗНАКИ ПРИНЦИПІВ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ: АНАЛІЗ ДОКТРИНАЛЬНИХ ПІДХОДІВ
09.05.2019 10:36
СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ СУДОВОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ
09.05.2019 10:26
КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНЦІВ, ЯКІ ВЧИНЯЮТЬ ПРАВОПОРУШЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ПАЛИВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
09.04.2019 15:49
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ (ПЕРЕШКОДИ) РЕАЛІЗАЦІЇ АДВОКАТАМИ ПРАВА НА АДВОКАТСЬКИЙ ЗАПИТ ТА ЙОГО ЗАДОВОЛЕННЯ
08.05.2019 21:34
МОНОПОЛІЯ АДВОКАТУРИ В КОНТЕКСТІ ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА НА ПРАВНИЧУ ДОПОМОГУ
08.05.2019 21:19
РЕФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СИСТЕМИ : ПРАВОВІ ШЛЯХИ ВДОКСКОНАЛЕННЯ
08.05.2019 20:38
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше