:: LEX :: ХРИСТИЯНСЬКІ ЗАСАДИ В КОНЦЕПЦІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 34)

Термін подання матеріалів

14 липня 2021

До початку конференції залишилось днів 28


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ХРИСТИЯНСЬКІ ЗАСАДИ В КОНЦЕПЦІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ
 
11.12.2019 22:09
Автор: Троян Юрій Юрійович, студент магістратури юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету
[Секція 1. Теорія держави і права. Філософія права]

Співвідношення між релігією, зокрема християнською традицією і правами людини – питання, яке дотепер ще викликає палкі дискусії. Значущість і статус прав людини не є самоочевидними, якщо ми звернемося до різних релігійних традицій, надто – якщо буквально тлумачити їхні сакральні тексти.

Розвинувши та збагативши ідеї свого “першоджерела” — тієї Біблії, яка відтепер дістала назву “Старий Заповіт”, християнська релігія сформулювала у “Новому Заповіті” чимало гуманістичних принципів і нормативів загальнолюдського характеру. Вона інтегрувала уявлення щодо прав людини з релігійно-моральними цінностями, підсиливши їх вплив посиланням на Бога: вимагалося поважати кожну людину як творіння Бога за його образом і подобою. Таке походження людей зумовлювало, згідно з християнським вченням, принципову рівність і свободу кожного у духовному вимірі — перед Богом [2, c.26]. 

Але водночас дуже важливо зазначити, що Святе Письмо наділяє правами “ображеного, невинного й нужденного” і карає за порушення прав тих, хто зловживає владою і багатством. Якщо політична думка може хизуватися етапами поглиблення розуміння прав людини, то християнство має поставити собі в заслугу одвічне усвідомлення цих прав. Християнське розуміння прав людини – якщо визнати за можливе абстрагування від конфесійних відмінностей – ґрунтується на трьох фундаментальних засадах. 

Насамперед, кожна людська особа незалежно від статусу й роду активності, має трансцендентний вимір. Наділена гідністю згори, ця особа має коло прав, які виправдані й вкарбовані сакрально. По-друге, людина народжена вільною і покликана реалізувати себе як син або донька Господа. По-третє, людина є соціальною одиницею; вона створена для життя в гармонії з іншими особами в любові й справедливості. Ці три фундаментальні цінності – гідність, свобода та соціальність і складають підвалини розвитку прав людини в історичній земній перспективі [4].

Р. Папаян у виданні «Христианские корни современного права» розглядає основні права людини - природно-правові норми, що представлені в Біблії. Право на життя, свободу особи, свободу слова, право на родину, на працю, на власність дослідник розглядає як людиноутворювальні властивості, передбачені в божественному утворенні, й осмислює в їхньому духовному аспекті [5, c.189]. 

Також сама Церковна Реформація стала одним з найбільших рухів за права людини. Лютер, Кальвін, Менно Сімонс почали свої виступи з вимог свободи – свободи індивідуальної совісті від клерикального контролю. Реформація як повстання проти релігійної несвободи і догматичної обов’язковості водночас несе в собі і концепт свободи совісті й розуміння цієї свободи як не тільки природного, але й політичного права. Кожне суспільство має свої уявлення про справедливість, гідність і повагу. Саме рівність прав і свобод є відтворенням справедливості як ціннісної категорії, що виробляється в суспільстві відповідно до сформованих уявлень про мораль і норми поведінки.

У Конституції України поєднано правові і християнсько-релігійні складники: право на життя (Церква виступає за заборону абортів та проти всіх дій з людськими ембріонами, проти практики сурогатного материнства; засуджує злидні, голод, війни, терористичні акти, евтаназію, смертну кару, самогубство); право на безпечне довкілля (Церква закликає захищати природу від екологічних небезпек та загроз); право на повагу до гідності особи (Церква вважає гідність однією з найбільших сакральних цінностей) тощо. Перелік християнських засад, які формально відображено в конституційно-правових основах статусу людини в Україні, засвідчує відповідність їх демократичним тенденціям загальносуспільного поступу [1, c.35-42]. 

Також Церква навчає, що ці три основні цінності - гідність, свобода та спільнота - треба виховувати в характері людини як її чесноти. Вони повинні становити основу суспільних звичаїв та підтримуватися законами й основних правд віри, фундаментальних принципів християнського вчення, що допоможуть унормувати не лише особисте й суспільне життя, а й впливатимуть на державотворчий процес. Гідність і права людини - життя, свобода, зокрема інтелектуальна (свобода думки і слова), право на сім’ю, на працю, на власність - це основні поняття, які нині усвідомлюються у світі як невіддільні права людини. На мою думку, гідність людини, яка наділена Божими властивостями, - це і є основа кантівського категоричного імперативу: «Дозволяти і забороняти іншим лише те, що ти дозволяєш і забороняєш собі», фактично повторюючи устави Христа: «Як хочете, щоби з вами поступали люди, так поступайте і ви з ними».

Список використаної літератури

1. Добрянський С. Вплив християнства на встановлення концепції прав людини. Проблеми державотворення іправотворення. Львів: ЗУКЦ, 2015. С. 35-42.

2. Бальжик І. Християнське розуміння права. Юридичний вісник. 2013. № 1. С. 26.

3. Ухач В.З. Вплив християнських цінностей на формування деонтологічних компонентів духовної та національної культури. URL: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/18714 (дата звернення 14.08.2019 р.).

4. Папаян Р. А. Христианские корни современного права. Москва: Норма, 2002. С. 189.

________________

Науковий керівник: Ухач Василь Зіновійович, кандидат юридичних наук, доцент, Тернопільський національний економічний університетдопомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
COORDINATION LEGAL TECHNOLOGY AS THE BASIS OF NATIONAL DEVELOPMENT PROGRAMS OF MOLDOVA
29.11.2019 16:11
РЕФОРМА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГО РІВНЯ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У СКЛАДІ АВСТРІЙСЬКОЇ МОНАРХІЇ
10.12.2019 21:12
ПІДХОДИ ДО ТЛУМАЧЕННЯ ПРАВА В РІЗНИХ ПРАВОВИХ СИСТЕМАХ
10.12.2019 20:38
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше