:: LEX :: ІНТЕРДИСЦИПЛІНАРНІСТЬ ТА МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНІСТЬ: ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ДИТИНСТВА
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 35)

Термін подання матеріалів

16 вересня 2021

До початку конференції залишилось днів 0


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ІНТЕРДИСЦИПЛІНАРНІСТЬ ТА МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНІСТЬ: ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ДИТИНСТВА
 
05.02.2020 12:24
Автор: Лакатош Наталія Йосипівна, кандидат юридичних наук, асистент кафедри конституційного права та порівняльного правознавства, юридичного факультету, Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет»; Ленгер Яна Іванівна, професор, доктор юридичних наук, завідувач кафедри права, факультету фінансів, обліку, лінгвістики та права, Луцького національного технічного університету
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]

Формування здорового, вихованого та благополучного суспільства вимагає забезпечення захисту дитинства. Дана позиція без вагань зумовлює потребу зміни системи правовідношення щодо цієї категорії суспільства. Так, індивідуалізація, виховання, превенція та ресоціалізація переходять у центральне положення, стаючи системовизначаючими. Разом із цим, у такій «множинності» правовідношення незаперечним стає реалізація такої моделі ювенальної юстиції, яка би забезпечувала багатогранний підхід. Відповідно це значить, що в аспекті планування та конструювання майбутнього неповнолітніх, ключову позицію займає розроблення спеціальної методології в роботі з ними. 

На сьогодні «мультидисциплінарність» стала одним із таких підходів. На думку Є.В. Марковічєва мультидисциплінарність у правовідношенні до неповнолітніх забезпечує багатогранний та комплексний розгляд об’єкта дослідження [1, с.72]. На подібний аспект вказують І.С. Черницький, І.А. Сліпухіна та Н.І. Поліхун, відповідно до чого мультидисциплінарний підхід дозволяє запобігти «одновимірності» оцінки певної проблеми, забезпечуючи її аналіз із різних сторін [2].

Згідно із «Керівними принципами щодо правосуддя, дружнього до дітей» від 2010 року мультидисциплінарність торкається не лише питань навчання спеціалістів, але і їх співпраці, узгодження методів роботів з неповнолітніми, наприклад, створення сприятливих умов для дитини, застосування особливого підходу до такої категорії осіб [3]. Аналізуючи вітчизняне законодавство слід вказати, що принцип мультидисциплінарності відображений лише у підзаконних нормативно-правових актах. Зокрема, у Наказі Мінсоцполітики «Про затвердження Державного стандарту соціальної адаптації» від 2015р, «Про затвердження Державного стандарту паліативного догляду» від 2016 р., «Про затвердження Державного стандарту соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах» від 2016 р. тощо [4].

Загалом дані акти надають можливість визначити поняття «мультидисциплінарної команди» як такої, до складу якої входять соціальний працівник, медичний працівник, психолог, юрисконсульт для вирішення питань певної соціальної групи. При цьому, ключовою залишається висновок про те, що наведені акти не торкаються питань дитинства. 

Разом з цим американські дослідники звертають увагу власне на інтердициплінарний підхід щодо питань захисту дитинства [5]. Досліджуючи українську наукову думку, варто згадати позицію В.В. Олійника, який зазначає, що мультидисциплінарність передбачатиме співпрацю засновану на одночасному чи почерговому вивченні складної проблеми з перспектив кількох галузей знання без будь-якого взаємного засвоєння, трансформації та узгодження методологічних інструментаріїв цих дисциплін. У свою чергу, ключовою відмінністю інтердисциплінарності слугуватиме перенесення методів роботи із однієї дисципліни у іншу, модифікуючи їх та створюючи нові методи роботи [6, c.561].

Отож, на наше переконання, мультидисциплінарність стосуватиметься роботи цілісної команди, представники якої є спеціалістами із різних галузей. У свою чергу, інтердисциплінарність, будучи ширшим поняттям вміщуватиме у себе як мультидисциплінарну роботу команди, так і професійну діяльність окремих організацій (як державного так і громадського рівня), які здійснюватимуть захист дитинства без залучення сторонніх осіб, шляхом самостійної інтеграції різних методів роботи із неповнолітніми. 

Література:

1. Марковичева Е.В. К вопросу о выборе Россией модели ювенального правосудия. Известия ВУЗов. Поволжский регион. Общественные науки. 2007. № 1. С.98-103. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-vybore-rossiey-modeli-yuvenalnogo-pravosudiya 

2. Чернецький І.С., Сліпухіна І.А., Поліхун Н.І. Особливості застосування мультидисциплінарного підходу у STEM навчанні. ЦДПУ ім. В.Винниченка. 2017. URL: https://www.cuspu.edu.ua/ua/v-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsii-v-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-i-profesiinii-osviti/sektsiia-2-innovatsii-v-osviti-teoretychni-praktychni-ta-metodychni-aspekty/7057-osoblyvosti-zastosuvannya-multydystsyplinarnoho-pidkhodu-u-stem-navchanni 

3. Child-friendly justice. Perspectives and experiences of professionals on children's participation in civil and criminal judicial proceedings in 10 EU Member States. European Union Agency for Fundamental Rights. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2015. 129 pages.

4. Термін «Мультидисциплінарна команда». Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/term/34409 

5. David E. Klein, Gregory Mitchell. The Psychology of Judicial Decision Making. Oxford Scholarship online. 2010. https://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780195367584.001.0001/acprof-9780195367584-chapter-15

6. Олійник В.В. Інтердисциплінарність у здійсненні неперервного фахового зростання педагогічних кадрів у системі післядипломної педагогічної освіти України. Interdyscyplinarność pedagogiki i jej subdyscypliny. 2013. С.561-567допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БАТЬКІВ ЗА ВИХОВАННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ ДІТЕЙ, ЯКІ СТАЛИ «БУЛЕРАМИ»
17.01.2020 18:56
ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА
06.02.2020 21:07
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше