:: LEX :: ПРИНЦИПИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 32)

Термін подання матеріалів

13 травня 2021

До початку конференції залишилось днів 6


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ПРИНЦИПИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ
 
09.04.2020 18:06
Автор: Трач Анна Віталіївна, слухач 2 курсу магістратури, 371 навчальна група, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького; Владовська Катерина Петрівна, старший викладач кафедри конституційного адміністративного та міжнародного права, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]

Виконання Україною міжнародних зобов’язань спрямованих на адаптацію національного законодавства до права Європейського Союзу зумовило проведення реформ, у тому числі й у сфері державного управління. Протягом останніх декількох років оновлено законодавство щодо державної служби та боротьби з корупцією. Але для ефективного впровадження європейських практик у національну правову систему попередньо необхідно визначитися з основними засадами реалізації цього завдання. Не виключення із цього є інститут юридичної відповідальності державних службовців.

Термін «принцип» має латинське походження та у перекладі означає «первинність», «першооснова». Це керівні ідеї, основоположні засади, які не встановлюють права і свободи людини, як правило, не забезпечені санкціями, але визначають стандарти правової системи та є «нервовими центрами права» [1, с. 27]. Значення принципів полягає у тому, що вони характеризуються вищим рівнем імперативності, загальності й універсальності та визначають подальший розвиток системи права.

Ураховуючи сферу дії принципів права пропонують їх класифікувати на такі групи: 1) загальноправові; 2) міжгалузеві; 3) галузеві; 4) принципи інститутів права. Тому інститут юридичної відповідальності характеризується наявністю власних принципів права, які визначають його зміст, функції, гарантії тощо. До них відносять: співмірність тяжкості вчиненого правопорушення та покаранню, що призначається за нього; індивідуалізації; презумпція невинуватості; неможливості двічі бути притягненим до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення та інші. Але юридична відповідальність державних службовців є спеціальним видом юридичної відповідальності, тому має особливості щодо підстав, виду стягнень та порядку притягнення до неї.

Серед науковців відсутня єдність позицій щодо переліку принципів юридичної відповідальності державних службовців. М.І. Зубрицький виокремлює такі принципи: законності, справедливості, обґрунтованості, своєчасності, невідворотності, індивідуалізації, одноразовості в застосуванні, доцільності та принцип виховання державного службовця [2, с. 53]. На нашу думку, досліднику необхідно було провести класифікацію зазначених принципів, бо серед них є як загальноправові (законності, справедливості), так і принципи юридичної відповідальності (своєчасності, невідворотності, індивідуалізації). До того ж, не коректним є застосування назви принципу «одноразовості в застосуванні» тому, що за вчинення одного правопорушення винну особу може бути притягнуто до відповідальності двічі, але до різних її видів (наприклад, спочатку до кримінальної, а потім на підставі обвинувального вироку суду до дисциплінарної у виді звільнення).

О.О. Губанов вказує, що в Україні загальні принципи юридичної відповідальності та принципи юридичної відповідальності публічних службовців співпадають, але визначені окремо [3, с. 67]. Науковець пропонує такий перелік основних засад: законність, справедливість, гуманізм, своєчасність, презумпція невинуватості, неприпустимість притягнення до відповідальності двічі за одне й те ж саме правопорушення, індивідуалізація відповідальності. Дослідник пропонує змінити конституційні положення (ст. 61 Конституції України) таким чином, щоб встановити заборону щодо притягнення особи до різних видів відповідальності за одне правопорушення, окрім цивільно-правової, що полягає у відшкодуванні завданої шкоди [3, с. 66]. Ми не погоджуємося з пропозицією науковця, оскільки протиправна поведінка державного службовця одночасно може заподіювати шкоду різним видам суспільних відносин. Так, у разі порушення державним службовцем обмежень щодо одержання подарунків шкода заподіюється не лише суспільним відносинам у сфері належного здійснення державного управління, але й авторитету державної служби та відповідному органу державної влади, тому це повинно бути підставою для притягнення його до адміністративної та дисциплінарної відповідальності одночасно.

М.М. Колюка поділяє принципи юридичної відповідальності в залежності від форм нормативного вираження на ті, що закріплені у міжнародних документах, Конституції України і поточному законодавстві. Але він зауважує, що принципи юридичної відповідальності різних видів можуть відрізнятися під впливом специфічних засад конкретної галузі права [4, с. 409]. Цілком обґрунтованою є така позиція, оскільки цивільно-правова відповідальність може наставати у разі заподіяння шкоди без наявності вини, тоді як для всіх інших видів відповідальності вина є обов’язковою ознакою правопорушення (злочину, адміністративного проступку, дисциплінарного проступку).

Отже, у сучасних умовах здійснення державного управління необхідно розробити систему принципів юридичної відповідальності державних службовців із урахуванням загальних принципів юридичної відповідальності та принципів різних видів юридичної відповідальності. З метою захисту інтересів держави, прав і свобод громадян, підтримання авторитету органів державної влади пропонуємо створити єдиний нормативний акт, у якому визначити основні засади притягнення державних службовців до відповідальності. 

Література:

1. Уварова О.О. Принципи права у правозастосуванні: загальнотеоретична характеристика: монографія. Харків: Друкарня МАДРИД, 2012. 196 с.

2. Зубрицький М.І. Види принципів юридичної відповідальності державних службовців. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2014. Вип. 29. С. 53-57.

3. Губанов О.О. Принципи юридичної відповідальності публічних службовців у країнах ЄС. Прикарпатський юридичний вісник. 2016. Вип. 5. С. 65-68.

4. Колюка М.М. Поняття та принципи юридичної відповідальності працівників органів внутрішніх справ. URL: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/1806/Kolyuka.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення: 15.03.2020).допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ДО ПИТАННЯ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ БУЛІНГУ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
10.04.2020 12:59
ВИНЕСЕННЯ ТИМЧАСОВОГО ЗАБОРОННОГО ПРИПИСУ КРИВДНИКУ В АСПЕКТІ ДОТРИМАННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ ТА СВОБОД ЛЮДИНИ
09.04.2020 18:01
ДО ПИТАННЯ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ ІНСТИТУТУ АПЕЛЯЦІЇ
07.04.2020 13:44
ДО ПИТАННЯ ЩОДО ПІДСТАВ ДЛЯ ОСКАРЖЕННЯ ПОСТАНОВ ДАБІ
07.04.2020 13:36
ДО ПИТАННЯ ПРО ВИДИ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ У ПРАВОВІЙ ДОКТРИНІ ТА ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ
02.04.2020 17:13
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше