:: LEX :: ПОНЯТТЯ «ЖИТЛО» ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 35)

Термін подання матеріалів

16 вересня 2021

До початку конференції залишилось днів 0


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ПОНЯТТЯ «ЖИТЛО» ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
 
12.05.2020 18:03
Автор: Дорошенко Анна Сергіївна, магістр, юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

На сьогодні поняття «житло» є багатогранним. З позиції розуміння житла як об’єкта матеріально світу, воно виступає тим засобом реалізації потреб людини, насамперед на проживання, обумовлених конституційно-закріпленим правом на життя. На сьогодні дана правова конструкція неоднозначно тлумачиться як багатьма науковцями, серед яких Аврамова О.Є., Борисенко А.В., Гаверська І.В., так і законодавцем, що призводить до неузгодженості норм чинного законодавства, тож наукове дослідження покликане розкрити тлумачення поняття «житла» у вузькому та широкому сенсі та основні його ознаки через призму категорії « житлова нерухомість».

Так, український законодавець передбачив декілька підходів до розуміння поняття «житло».

Конституційно-правова категорія «житла» являє собою обране місце, адресно-географічні координати якого визначають приміщення, спеціально призначене для вільного проживання людини. Термін « житлові приміщення» є функціональною частиною категорії «житло», яке включає житлові будинки, квартири та їх ізольовані частини, так інші споруди, що використовуються для постійного проживання людини. 

Відповідно до ст. 4 ЖК УРСР житловий фонд включає сукупність жилих будинків і жилих приміщень на всій території України, що визнані у встановленому порядку житлом, придатним для проживання громадян незалежно від форми власності [1]. Одна із редакцій ЖК України через прив’язку до функціональних особливостей житла надає його дефініцію як приміщення, призначене для постійного і переважного проживання (квартира, кімната). 

В проекті ЖК в редакції від 05.11.2010 р. житлом визнається квартира, кімната в житловому будинку, садибний будинок, житловий блок/секція в гуртожитку, житлові приміщення в нежитлових будівлях, спорудах, призначені та придатні для постійного проживання людей і прийняті в експлуатацію в установленому порядку [2]. Стаття 50 ЖК передбачає, що жиле приміщення, надане громадянам для проживання, має бути благоустроєним відповідно до умов даного населеного пункту. Також обов’язкова відповідність жилих приміщень архітектурним, санітарно-гігієнічним, будівельним, протипожежним, екологічним правилам та нормам [3]. 

Окрім цього, до категорії «житлове приміщення» І.В.Гаверська включає такі суміжні поняття, як допоміжні та підсобні приміщення. «…допоміжні приміщення – це приміщення призначені для експлуатації та утримання будинку і для побутового обслуговування населення за місцем проживання (сходові площадки, міжквартирні коридори), підсобними приміщеннями є коридори, кухні, ванні кімнати, туалети та комори [5, с. 237-238].

Цивільне право поняттям «житло», як таке, ототожнює з нерухомим майном, до якого законодавець включає є житловий будинок: будівлю капітального типу, яка споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом; квартиру: ізольоване помешкання в житловому будинку, інші приміщення, призначені та придатні для постійного проживання. Садиба, відповідно до ст. 381 ЦК України, – земельна ділянка разом з розташованими на ній житловим будинком, господарсько-побутовими будівлями, наземними і підземними комунікаціями, багаторічними насадженнями [4];

Варто розглянути ознаки «житла» як узагальнюючого поняття через призму правової категорії «житлова нерухомість».

«Проте дефініція «житлова нерухомість» є більш широкою, ніж визначення житла, що є одним з об’єктів житлової нерухомості...» зазначає О.Є. Аврамова [6, с. 19]. Але «…головною ознакою житлової нерухомості є те, що вона основа особистого існування громадян і використовується для особистого споживання..» зазначає автор. 

Так, А.В. Борисенко стверджує, що житлова нерухомість є будова або його частина, призначене для проживання людей, закінчене будівництвом і прийняте у встановленому законом порядку в експлуатацію, пов’язане із земельною ділянкою, які мають кордони, підлягає обліку, включає житлові приміщення, що безпосередньо задовольняють житлові потреби людей, а також підсобні та інші допоміжні приміщення, обладнання, споруди та елементи інженерної інфраструктури, що обслуговують житлові приміщення [7, с. 3]. 

Таким чином, подана дефініція, на нашу думку відображає основні ознаки житла як різновид нерухомого майна, що, враховуючи вищесказане  є обороноздатним, не споживаним, індивідуально-визначеним.

Враховуючи аналіз чинного законодавства, правову категорію «житло» слід розглядати як об’єкт житлових правовідносин і як міжгалузеве поняття.

«Житлом» у вузькому розумінні є приміщення, що слугують засобом реалізації житлових потреб фізичних осіб на постійній основі . 

У широкому значенні під поняттям «житло» слід розуміти різновид житлової нерухомості, що відповідає вимогам цивільного законодавства та є об’єктом речових прав.

Література:

1. Житловий кодекс УРСР ред. від 30.06.1983р. URL : http://zakon.rada. gov.ua/laws/show/5464-10.

2. Житловий кодекс України: проект від 05.11.2010р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=36021

3. Житловий кодекс України: ред. від 01.01.2020р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5464-10

4. Цивільний кодекс України:  ред..від 01.02.2020р.URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15/ed20200201

5. Гаверська І.В. Правове значення поняття «житло» в законодавстві України. Актуальні проблеми політики. Одеса. 2009. Вип. 37. С. 236–238.

6. Аврамова О.Є. Поняття та класифікація житлової нерухомості. Форум права. 2012.№1.С.15–21.URL:http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-1/12aoekgn.pdf

7. Борисенко А.В. Купля-продажа жилой недвижимости: Современные правовые проблемы : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 / А. В. Борисенко. – Волгоград, 2002. – 22 с.

________________

Науковий керівник: Мічурін Євген Олександрович, доктор юридичних наук, професор Харківського національного університету імені В.Н. КаразінадопомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ НОРМ
22.04.2020 12:43
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ З ПРЕЛЕГАТУ
14.05.2020 10:43
ДОКТРИНА ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВАМИ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ В ПЕРІОД СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ТА НОВОГО ЧАСУ
11.05.2020 13:14
ЗАХИСТ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ
08.05.2020 17:29
ДОГОВІР ДАРУВАННЯ ТА ЕТАПИ ЙОГО СТАНОВЛЕННЯ
08.05.2020 17:24
OFFER AND ACCEPTANCE IN WEBSITE AND EMAIL CONTRACTING: ENGLISH CONTRACT LAW
08.05.2020 11:24
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ
07.05.2020 11:27
РЕПРОДУКТИВНІ ПРАВА: ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ
07.05.2020 11:22
ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ
07.05.2020 11:14
ТРЕТЕЙСЬКИЙ СУД ЯК ОРГАН РОЗГЛЯДУ СПОРІВ В ЦИВІЛЬНИХ ТА ГОСПОДАРСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДІЯЛЬНОСТІ
07.05.2020 11:11
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше