:: LEX :: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТА, ЩО ВЗАЄМОДІЄ З ГРОМАДЯНСЬКИМ СУСПІЛЬСТВОМ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 32)

Термін подання матеріалів

13 травня 2021

До початку конференції залишилось днів 0


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТА, ЩО ВЗАЄМОДІЄ З ГРОМАДЯНСЬКИМ СУСПІЛЬСТВОМ
 
16.09.2020 19:09
Автор: Астраханцев Ігор Сергійович, студент 2 курсу СВО магістр, історико-юридичний факультет Херсонського державного університету, м. Херсон, Україна
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]

Адміністративно-правовий статус Збройних Сил України (далі – ЗСУ) як суб’єкта, що взаємодіє з громадянським суспільством, на нашу думку, повинен розглядатися, перш за все, з позиції відносин, які формуються із інститутами громадянського суспільства зовнішнього спрямування (громадські та релігійні організації, засоби масової інформації (ЗМІ). Також потрібно враховувати факт того, що ЗСУ – це багатоскладова система, що складається з суб’єктів за різними сферами інтересів та функцій, рівнем їх повноважень тощо.

Так, загальна структура Збройних Сил України представлена наступним чином: «Міністерство оборони України є центральним органом виконавчої влади і військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили України; Генеральний  штаб Збройних Сил України як головний орган військового управління; види Збройних Сил України; з’єднання, військові частини, військові навчальні заклади, установи та організації, що не належать до видів Збройних Сил України; окремий рід військ; окремий рід сил» [1] (ст. 3 Закону України «Про Збройні Сили України»). 

Слід вказати, що адміністративно-правовий статус Збройних Сил України як суб’єкта, що взаємодіє з громадянським суспільством, характеризується особливістю, яка полягає у взаємозалежності прав і обов’язків як для більшої частини державно-організаційних інститутів. Мається на увазі, що така особливість перш за все відмічається наявністю такого елементу як компетенція (сукупність прав і обов’язків), які дозволяють реалізувати покладені на ЗСУ функції [2, c. 38].

Таким чином, під адміністративно-правовим статусом Збройних Сил України як суб’єкта, що взаємодіє з громадянським суспільством можна вважати комплексну правосуб’єктність, до якої входять права, обов’язки, гарантії їх виконання, а також адміністративна і дисциплінарна відповідальність у разі порушення правових норм.

В розглядуваному питанні адміністративно-правовий статус закріплюється різноманітними нормативно-правовими актами, відповідно до яких в повній мірі деталізується їх компетенція, гарантії та відповідальність саме у сфері правовідносин з релігійними організаціями та ЗМІ. Що стосується взаємодії з іншими суб’єктами громадянського суспільства, то в цьому контексті чітко прослідковуються недоліки у правовому регулюванні діяльності ЗСУ, які негативним чином впливають на правозастосовну практику. У зв’язку з цим, виникає необхідність удосконалювати законодавчі акти, якими регламентується діяльність ЗСУ та приймати відповідні підзаконні нормативно-правові акти у цій сфері.

Встановлено, що в Україні сформувалась усталена система співпраці з громадянськими організаціями та ЗСУ і регламентування їх взаємодії потрібне в першу чергу самим військовослужбовцям для того, щоб усвідомлювати рамки своєї правомірної поведінки.

Література:

1. Про Збройні Сили України: Закон України від 6 грудня 1991 року № 1934-XII (останні зміни: 27.03.2020) / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 9. Ст. 108.

2. Лобка А.Г. Особливості адміністративно-правового статусу інститутів громадянського суспільства як суб’єктів взаємодії зі Збройними Силами України. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2016. № 21. С. 37–41.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПОВІТРЯНЕ БОМБАРДУВАННЯ РОТТЕРДАМА 14 ТРАВНЯ 1940 РОКУ: ВОЄННИЙ ЗЛОЧИН ЧИ ТРАГІЧНА ПОМИЛКА?
22.08.2020 17:02
АКТ ПОДАТКОВОЇ ПЕРЕВІРКИ В СИСТЕМІ ДОКАЗІВ В ПОДАТКОВИХ СПОРАХ
18.09.2020 12:07
КЛАСИФІКАЦІЯ РІЗНОВИДІВ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЯК ФОРМИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЮРИСДИКЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ
18.09.2020 12:01
КОНТРОЛЬ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
18.08.2020 10:01
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ
16.09.2020 19:13
СИСТЕМА ДЕРЖАВНИХ СУБ’ЄКТІВ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СФЕРИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
16.09.2020 19:12
ПРЕВЕНТИВНІ ЗАХОДИ В ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
16.09.2020 10:23
ОСНОВНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ ПРОБАЦІЇ
14.09.2020 10:16
ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ КІБЕРБЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
14.09.2020 10:13
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ РЕЖИМУ ЗАКОННОСТІ І ПРАВОПОРЯДКУ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ
11.09.2020 13:14
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше