:: LEX :: ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ РОЗБУДОВИ ПРАВОВОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 35)

Термін подання матеріалів

16 вересня 2021

До початку конференції залишилось днів 0


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ РОЗБУДОВИ ПРАВОВОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ
 
30.09.2008 09:09
Автор: Буслюк Інна Іванівна, студентка Херсонського юридичного інституту Національного університету внутрішніх справ
[Теорія та історія держави і права. Історія політичних і правових вчень. Філософія права]
Побудова в Україні правової держави з ринковою економікою вимагає по новому звернутися до методологічних засад основних напрямків діяльності держави в екологічній сфері. В основу яких, як вважає Президент України В. Ющенко має бути покладено відродження української нації як єдиного життєствердного організму, що охоплює весь наш народ, всіх громадян [1, с. 5]. Відтак для регулювання і збереження екологічної безпеки необхідна урегульованість державно-правового життя країни.
Крім того, актуальність нашої роботи підтверджується конституційними положеннями, так як у відповідності до ст. 16 Конституції України «Забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги а території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи – катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду Українського народу є обов’язком держави».
Для цього слід посилити заходи щодо охорони довкілля та раціонального природокористування. Тому дослідження державно –управлінських рішень в екологічній сфері є на сьогодні надзвичайно актуальним та необхідним.
Тим самим демократичний і соціальний розвиток Українського суспільства в сучасних умовах об’єктивно сприяє виділенню як одного із основних напрямків держави – екологічну функцію.
Зазначену проблему вивчали провідні вчені О.В. Зайчук, В.І. Андрейцев, В.В. Галунько, В.К. Губарев, В.П. Пастухов, С.В. Ківалова. Поряд з цим поза межами дослідження залишилися важливі аспекти виникнення й розвитку держави в екологічній сфері.
Метою доповіді є апробація наукового дослідження щодо розкриття змісту екологічної функції держави для умов правової соціальної правової держави, в якій будується громадянське суспільство.
В юридичній літературі не має одностайності, щодо розуміння економічної функції держави. Так в академічному курсі з Теорії держави і права за редакцією О.В. Зайчук екологічна функція визначається як охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, відновлення навколишнього середовища [2, c. 73].
В свою чергу В.І. Андрейцев вважає, що функції екологічного права – це основні напрямки впливу норм екологічного права на волю і поведінку суб’єктів екологічних правовідносин і забезпечення правопорядку в галузі використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища, гарантування екологічної безпеки [3, с. 26].
Інший вітчизняний вчений В.В. Галунько до екологічної функції відносить питання забезпечення екологічної безпеки людини, захист навколишнього середовища [4, с. 63].
Також в юридичній літературі можна зустріти іншу визначення основних напрямків діяльності держави а екологічній сфері: «Природоохоронна або екологічна функція – це регулювання процесу використання природних ресурсів, збереження і відновлення природного середовища [5, с. 818]», вважає В.К. Губарев. «Екологічна функція – це охорона, відновлення і поліпшення природного середовища (В.П. Пастухов)[6, с. 20]».
Цікавим в цьому аспекті є точка зору С.В. Ківалова, який ототожнює природоохоронну та екологічну функцію і відносить до її складу: 1) регулювання процесу використання природних ресурсів; 2) збереження і відновлення природного середовища життя людини [7, с. 20].
Як видно із наведеного вище переважна кількість науковців (О.В. Зайчук, В.І. Андрейцев, В.В. Галунько, В.П. Пастухов) вважають головною ознакою екологічної функції держави – охорона навколишнього природного середовища.
Поряд з цим такі вчені В.І. Андрейцев та В.К. Губарев відносять до одиного із напрямків діяльності держави забезпечення правопорядку у галузі використання природних ресурсів. В свою чергу О.В. Зайчук і С.В. Ківалов виділяють серед ознак зазначеної функції такий напрямок діяльності держави як відновлення навколишнього середовища.
Своєрідною в цьому аспекті є розуміння зазначеного феномену В.А. Андрейцевим який відніс до складу екологічної функції також і волю і поведінку економічних відносин.
Зазначений аналіз привів нас до висновку, що найбільш слушно зміст екологічної функції держави розкрили О.В. Зайчук, В.І. Андрейцев, В.В. Галунько та П. Пастухов. Ми в основному розділяємо точку зору зазначених вчених. Поряд з цим, на наш погляд також до основних напрямків діяльності держави в екологічій сфері відносяться державні заходи щодо забезпечення гарантії екологічної безпеки.
Таким чином, підтримуючи точки зору тільки що зазначених вище вчених, а також власного праворозуміння вважаємо, що до основних ознак екологічної функції держави відносяться:
- охорона навколишнього природного середовища;
- раціональне використання громадянами, органами державної влади та суб’єктами господарювання природних ресурсів;
- забезпечення екологічної безпеки людини та правопорядку в галузі використання природних ресурсів;
- гарантування екологічної безпеки громадян органами державної влади.
Отже, з урахуванням вище зазначених ознак, екологічна функція держави – це основні напрямки держави по забезпеченні екологічної безпеки в країні, охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання фізичними і юридичними особами природних ресурсів.

Джерела:
1. Послання Президента України Віктора Ющенка до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України // Урядовий кур’єр від 16 травня 2008 р. - № 88. – c. 4-5
2. Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник / За ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 688 с.
3. Андрейцев В.І. Екологічне право: Курс лекцій: Навч. посібник для юрид. фак. вузів. – К.: Вентурі, 1996. – 208 с.
4. Теорія держави і права: Навчальний посібник / Авт.-упоряд. В.В. Галунько, Г.О. Пономаренко, В.К. Шкарупа; За заг. ред.. В.К.Шкарупи – Херсон: ВАТ «ХМД», 2008. – 280 с.
5. Губарев В.К., Трофимова З.В. Сучасний гуманітарний довідник школяра та студента. – Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2006. – 1248 с.
6. Основи правознавства: Навч. посіб. / В.П. Пастухов, В.Ф. Пеньківський, В.П. Капелюшний, О.В. Ришкова; За заг. ред. проф. В.П. Пастухові. – К.: Школа, 2003. – 380 с.
7. Основи правознавства: Навчальний посібник. Видання шосте / Ківалов С.В., Музиченко П.П., Крестовська Н.М., Крижанівський А.Ф. – Х.: «Одіссей», 2006. – 368 с.

Науковий керівник к.ю.н., завідувач кафедрою загальноправових дисциплін Галунько В.В.
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
PRIVATE PROPERTY AS AN INALIENABLE NATURAL HUMAN RIGHT
30.09.2008 09:26
ПРОБЛЕМА РОЗКРИТТЯ ЗМІСТУ ЕКОНОМІЧНОЇ ФУНКЦІЇ СУЧАСНОЇ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ
30.09.2008 09:13
РОЛЬ ЕЛІТИ В СУСПІЛЬНОМУ ЖИТТІ В КОНТЕКСТІ ПОГЛЯДІВ Х. ОРТЕГИ-І-ГАССЕТА
27.09.2008 14:42
ДЕВОЛЮЦІЯ В СИСТЕМІ КОНСТИТУЦІЙНИХ РЕФОРМ БРИТАНСЬКИХ ЛЕЙБОРИСТІВ (1997–2007 РР.): ДЕРЖАВНО-ПРАВОВЕ ЗНАЧЕННЯ
24.09.2008 13:40
ЮРИДИЧНА ОСОБА В СИСТЕМІ СУБ’ЄКТІВ ПРАВА
13.09.2008 09:09
ПРАВОВА ГАРМОНІЗАЦІЯ ЯК МЕТОД ПРАВОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ (ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ)
04.10.2008 14:14
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше