:: LEX :: МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ ЯК СКЛАДОВІ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 34)

Термін подання матеріалів

14 липня 2021

До початку конференції залишилось днів 28


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ ЯК СКЛАДОВІ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
 
07.12.2020 11:55
Автор: Шотник Юлія Володимирівна, студентка, Університет державної фіскальної служби України; Мелешко Олеся Валерїївна, студентка, Університет державної фіскальної служби України
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]

Місцеві податки і збори – це платежі, які встановлюються місцевими органами влади і обов'язкові до сплати їх платниками на певній території [1].Тому під поняттям місцевих податків та зборів слід розуміти обов’язкові платежі, які справляються на відповідно визначеній адміністративно-територіальній одиниці та сплачується до місцевих бюджетів для виконання останніми покладених на них функцій. Основним завданням місцевого оподаткування є створення стабільних доходних джерел місцевих бюджетів, які в повному обсязі надходять в розпорядження відповідних територій. 

Місцеві податки та збори є регулятором перерозподілу ВВП у країні, вони впливають як на соціальні та економічні процеси в регіонах, так і на рівень фінансового забезпечення місцевого самоврядування. Фіскальна роль місцевих податків та зборів полягає у формуванні фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування.У статті 10 Податкового кодексу України встановлено перелік місцевих податків та зборів, виходячи з якого, кожна сільська, селищна чи міська рада приймає рішення щодо встановлення на своїй території тих чи інших місцевих податків та зборів. До місцевих податків належать: податок на майно (який складається із плати за землю, податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки, транспортного податку); єдиний податок. До місцевих зборів належать: збір за місця для паркування транспортних засобів; туристичний збір [2].

Раніше ж перелік та порядок обчислення і сплати місцевих податків і зборів в Україні було визначено Декретом Кабінету Міністрів від 20 травня 1993 року «Про місцеві податки і збори». Було встановлено 17 видів платежів у місцеві бюджети, але кількість місцевих податків та зборів була значно зменшена через те, що по багатьох з них були відсутні об’єкти оподаткування [3]. Однією з причин зменшення переліку місцевих податків та зборів було також і те, що вони не дали того ефекту, якого від них очікували.Установлення і скасування податків та зборів, а також пільг їх платникам здійснюються відповідно до Податкового кодексу сільськими, селищними, міськими радами та радами об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад у межах їх повноважень, визначених Конституцією України та законами України Встановлення місцевих податків та зборів, не передбачених Податковим кодексом, забороняється.

Місцеві податки і збори повинні становити основою бюджетів територіальних громад міст, селищ, сіл та їх об’єднань і направлятися на підтримку та розвиток, перш за все, соціальної інфраструктури [4]. У той же час діяльність суб’єктів господарювання має базуватись на принципах соціальної відповідальності підприємств, здійснювати позитивний вплив на довкілля і поліпшення життя людей. Лише за умов збалансованості інтересів підприємств, влади і суспільства можна досягти високого соціально-економічного рівня розвитку регіону.

Література:

1. Лопушинський І.П. Місцеві податки і збори: стан та перспективи зростання. URL: http://archive. nbuv.gov.ua/portal/Chem_ Biol/Tavnv/2009_63_2/63_2_25.pdf

2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р.  № 2755-VI. URL:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 2755-17

3. Про місцеві податки і збори: Декрет Кабінету Міністрів від 20.05.1993 р. № 56-93 (втратив чинність). URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/56-93

4. Розвиток бюджетної децентралізації в Україні: наукова доповідь / за ред. І. Луніної; НАН України, ДУ «Ін.-т екон. та прогнозув. НАН України». К., 2016. 70 с. 

________________ 

Науковий керівник: Мельник Олена Петрівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри фінансового права, Університет державної фіскальної служби УкраїнидопомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
РОЛЬ МОЛОДІЖНИХ РАД У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
26.11.2020 18:13
ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КООРДИНАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ РЕФОРМИ
12.12.2020 12:33
ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА ЯК СУБ’ЄКТ РЕАЛІЗАЦІЇ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ВЛАДИ
12.12.2020 12:16
МИТНИЙ КОНТРОЛЬ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ТОВАРІВ, ЩО МІСТЯТЬ ОБ’ЄКТИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
11.12.2020 12:09
ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ
07.12.2020 12:07
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше