:: LEX :: МИТНИЙ КОНТРОЛЬ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ТОВАРІВ, ЩО МІСТЯТЬ ОБ’ЄКТИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 34)

Термін подання матеріалів

14 липня 2021

До початку конференції залишилось днів 28


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

МИТНИЙ КОНТРОЛЬ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ТОВАРІВ, ЩО МІСТЯТЬ ОБ’ЄКТИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
 
11.12.2020 12:09
Автор: Бурковська Олександра Ігорівна, здобувачка вищої освіти СО «Магістр», Донецький національний університет імені Василя Стуса
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]

На сьогоднішній день національний механізм здійснення митного контролю товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності, знаходиться лише на початковій стадії розробки та потребує подальшого вдосконалення, на що вказують не тільки українські дослідники та практики, а й авторитетні міжнародні установи. Так, глобальний центр інноваційної політики Торгової палати США щороку оприлюднює Міжнародний індекс інтелектуальної власності, який надає оцінку рівню захищеності та розвитку сфери інтелектуальної власності у 53 країнах світу. Відповідно до звіту за 2020 рік, Україна отримала 19,83 бали із 50 можливих та посіла в загальному рейтингу 38 місце. Також вказані дані дають можливість визначити основні проблеми захисту прав інтелектуальної власності (далі – ПІВ) на митному кордоні України. Зокрема, показник «Прозорість і публічна звітність митних органів щодо порушень прав інтелектуальної власності у сфері торгівлі» отримав 0 балів, а показник «Ефективні заходи на кордоні» – 0,25 бали [1].

Теоретичну основу дослідження питання захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України становлять фундаментальні напрацювання таких вчених, як: О. М. Тропіна, С. П. Филь, О. С. Харченко, В. В. Заяц, А. Д. Войцещук, О. М. Волощенко, А. Г. Пишна, В. А. Свирида, І. М. Бенедисюк, Н. І. Білак, Н. В. Волкова, Ю. М. Дьомін та ін. Однак існує необхідність в подальшому дослідження даного питання з огляду на наявні проблеми практичного застосування митними органами існуючого наразі механізму захисту інтелектуальної власності. 

Питання сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон на сьогодні врегульовано Митним кодексом України (далі – МКУ) [2], а саме Розділом XIV. Однак аналіз наукових досліджень у сфері митного контролю  щодо оформлення товарів, що містять об’єкти ПІВ, дає підстави стверджувати, що досить дискусійним є характер законодавчого положення, передбаченого ч. 1 ст. 400 МКУ у чинній редакції, що встановлює: «У разі підозри, що внаслідок переміщення через митний кордон України товарiв, щодо яких правовласником не подано заяву про сприяння захисту належних йому майнових прав на об’єкт права інтелектуальної власності відповідно до статті 398 цього Кодексу, можуть бути порушені такі права, митний орган може за власною ініціативою призупинити митне оформлення зазначених товарiв, за винятком швидкопсувних» [2].

Зазначене положення наділяє працівників митних органів дискреційними повноваженнями превентивного характеру, які передбачають застосування до потенційних порушників заходів запобігання вчиненню правопорушення.  Однак слід звернути увагу, що дана редакція статті містить певні ризики неналежного її виконання як під впливом помилкового судження, так і внаслідок умисного вчинення дій шляхом використання службового становища [3, с. 20].

При цьому варто звернути увагу на те, що на підставі інформації митного реєстру у 2019 р. зафіксовано 6875 випадків призупинення митного оформлення товарів за підозрою у порушенні прав інтелектуальної власності. Однак підозра щодо порушення такого права підтвердилася лише у 30 випадках [4]. 

Також висновки про невисокі показники роботи митних органів свідчить і практика ЄСПЛ. Зокрема, у рішенні від 24 листопада 2016 року у справі «ТОВ «Полімерконтейнер» проти України» суд звернув увагу на систематичні порушення з боку українських митних органів, що присвоювали один і той самий невірний код тому й самому імпортованому товару незважаючи на низку судових рішень національних судів, якими відповідні рішення митниці скасовувалися [5].

Проте неприпустимим є існування ситуації, коли застосування попереджувального заходу ґрунтується на особистій думці працівника митного органу, який може не мати достатньої кваліфікації для цього або зловживає своїм службовим становищем. Помилка судження або умисні дії щодо підозри неправомірного використання об’єктів інтелектуальної власності може спричинити процес гальмування зовнішньоекономічної діяльності суб’єкта, маючи наслідком втрату прибутків у вигляді майнової шкоди. А тому застосування наявної у ч. 1 ст. 400 МКУ термінологічної конструкції не є  доцільним з точки зору об’єктивності. У зв’язку з цим пропонується використати  замість слів «у разі підозри» конкретні критерії, на яких може ґрунтуватися рішення митного органу призупинити митне оформлення [3, с. 20].

Таким чином, необґрунтованим є надання митним органам тих дискреційних повноважень, що передбачені наразі ч. 1 ст. 400 Митного кодексу України. Тому, задля підвищення ефективності роботи митних органів у сфері захисту прав інтелектуальної власності, пропонується викласти зазначену норму наступним чином: «У разі відсутності правовстановлюючих документів на право використання об’єкта інтелектуальної власності та наявності спільних ознак об’єктів, які перетинають кордон, з об’єктами, внесеними до митного реєстру, митний орган може за власною ініціативою призупинити митне оформлення зазначених товарiв, за винятком швидкопсувних». 

Література:

1. U.S. Chamber Releases 2020 International IP Index. Global Innovation Policy Center.URL: https://clc.to/uschambe (дата звернення: 09.12.2020).

2. Митний кодекс України: Закон України від 13 березня 2012 р. № 4495-VI. Відомості Верховної Ради України. 2012. №№ 44-48. Ст. 552. (Із змінами).

3. Волощенко О. М. Новелізація законодавства інтелектуальної власності в умовах євроінтеграційної політики України: проблеми теорії і практики. Підприємництво, господарство і право. 2020. №4. С. 17-21.

4. Аналіз регуляторного впливу до проєкту наказу Mіністерства фінансів України. Офіційний сайт Державної регуляторної служби України. URL: https://clc.to/drs.gov.ua (дата звернення: 09.12.2020).

5. TOB «Полімерконтейнер» проти України: Рішення Європейського суду з прав людини від 24 листопада 2016 р. у справі № 23620/05. Офіційний вісник України. 2017 р. № 98. Ст. 3028.

________________

Науковий керівник: Петренко Ганна Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії держави і права та адміністративного права, Донецький національний університет імені Василя СтусадопомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
РОЛЬ МОЛОДІЖНИХ РАД У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
26.11.2020 18:13
ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КООРДИНАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ РЕФОРМИ
12.12.2020 12:33
ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА ЯК СУБ’ЄКТ РЕАЛІЗАЦІЇ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ВЛАДИ
12.12.2020 12:16
ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ
07.12.2020 12:07
МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ ЯК СКЛАДОВІ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
07.12.2020 11:55
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше