:: LEX :: ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА ЯК СУБ’ЄКТ РЕАЛІЗАЦІЇ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ВЛАДИ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 34)

Термін подання матеріалів

14 липня 2021

До початку конференції залишилось днів 26


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА ЯК СУБ’ЄКТ РЕАЛІЗАЦІЇ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ВЛАДИ
 
12.12.2020 12:16
Автор: Пустовіт Аліна Вікторівна, студентка 2 курсу магістратури, 6 групи, факультету адвокатури Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]

Територіальні громади відіграють важливу роль в функціонуванні держави, оскільки вони є основним, первинним суб’єктoм місцевoгo самоврядування.

Поняття територіальної громади, закріплене на законодавчому рівні, зокрема у Конституції України та Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні», де територіальна громада визначається як жителі, об’єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об’єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр [1].

Однак, науковці щодо визначення цього терміну дають більш повне визначення територіальній громаді, так, наприклад О. Батанов і територіальну громаду визначає як первинний суб’єкт місцевого самоврядування, що складається з фізичних осіб – жителів (громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, біженців, вимушених переселенців), що постійно мешкають, працюють на території села (або добровільного об’єднання в спільну громаду кількох сіл), селища або міста, безпосередньо або через сформовані ними муніципальні структури вирішують питання місцевого значення, мають спільну комунальну власність, володіють на даній території нерухомим майном, сплачують комунальні податки та пов’язані індивідуально-територіальними зв’язками системного характеру [2, с 315].

Таким чином, можна визначити, однією із особливостей місцевого самоврядування є реалізація місцевих інтересів, та вирішення проблем за допомогою публічно-владних інструментів, на що і спрямована муніципальна влада.

Тому при здійсненні своєї діяльності вони реалізують певні права, зокрема:

- право на формування відповідних органів шляхом проведення виборів, загальних зборів громадян за місцем проживання;

- право на проведення місцевих референдумів,

- право на місцеві ініціативи, громадські слухання,

- право на індивідуальні й колективні звернення,

- право на громадські експертизи та обговорення, інші не заборонениі конституцією форми місцевої демократії;

- право на управління місцевими бюджетами, рухомим і нерухомим майном комунальної власності, тощо [3, с. 152].

Що стосується муніципальної влади, то вона направлена на здійснення реалізації інтересів жителів, та вирішення проблем місцевої громади власними силами, що виникають в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Важливо зазначити, що у межах територіальних громад місцеві інтереси в певному аспекті переважають над глобальними, оскільки вони направляють всі свої зусилля задля досягнення спільної єдиної мети, мети громади. 

Отже, територіальна громада є особливим суб’єктoм для реалізації муніципальної влади, яка полягає у реалізацій функцій і повноважень місцевого самоврядування задля досягнення спільної мети та здійсненні інтересів громадян певної території.  

Однак, саме спрямованість на вирішення питань місцевого значення, тобто ключових проблем життєдіяльності місцевих жителів, їх спільнот, в результаті впливають суспільство та державу в цілому, що може свідчити про соціальну спрямованість реалізації муніципальної влади територіальними громадами.

Але, на жаль, на законодавчому рівні є недостатнім закріплення конституційно-правового статусу територіальних громад, зокрема в питаннях  реалізації прямого народовладдя. 

Література:

1. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»: Прийнятий 21 травня 1997 р., № 280/97-ВР // ВВР. – 1997. – № 24. 

2. Батанов О.В. Конституційно-правовий статус територіальних громад в Україні: Монографія / О.В. Батанов / За заг. ред. В.Ф.Погорілка. – К.: Концерн «Видавничій Дім «Ін Юре», 2003. – 512 с.

3. Шевченко А.О. Муніципально-правовий статус територіальної громади в Україні та зарубіжних державах. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація. Київський університет туризму, економіки і права, Київ, 2020, 229 сдопомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
РОЛЬ МОЛОДІЖНИХ РАД У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
26.11.2020 18:13
ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КООРДИНАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ РЕФОРМИ
12.12.2020 12:33
МИТНИЙ КОНТРОЛЬ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ТОВАРІВ, ЩО МІСТЯТЬ ОБ’ЄКТИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
11.12.2020 12:09
ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ
07.12.2020 12:07
МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ ЯК СКЛАДОВІ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
07.12.2020 11:55
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше