:: LEX :: ВИДИ КОНТРОЛЬНО-НАГЛЯДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЩОДО ДОЗВІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ МІСТОБУДУВАННЯ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 36)

Термін подання матеріалів

13 жовтня 2021

До початку конференції залишилось днів 24


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ВИДИ КОНТРОЛЬНО-НАГЛЯДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЩОДО ДОЗВІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ МІСТОБУДУВАННЯ
 
26.01.2021 10:34
Автор: Лещинський Віктор Петрович, кандидат наук з державного управління, Київський національний університет будівництва та архітектури
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]

Заслуговує на схвалення та підлягає врахуванню позиція С.С. Вітвіцького щодо широкого розуміння поняття контролю та охоплення ним поняття нагляду, оскільки контроль надає можливість не лише наглядати [1, с. 13-14]. Тому, з урахуванням тісного зв’язку між поняттями контролю та нагляду щодо дозвільної діяльності у сфері містобудування вважаємо за доцільне за основу для подальшого дослідження взяти наукові напрацювання щодо видів контролю, з поправкою на предмет цього дослідження.

Систематизація контролю є достатньою усталеною у доктрині публічного адміністрування та адміністративного права. Аналіз актуальних навчальних джерел свідчить про збереження значимості більш ранніми науковими напрацюваннями [2, с. 237]. З положень, що наводяться В.Я. Малиновським можна зробити висновок про можливість виділення видів контролю у державному управлінні за комплексним критерієм об’єкта та суб’єктів його здійснення. Зокрема, формами зовнішнього контролю (об’єкт контролю організаційно не підпорядкований, контролюється лише певний аспект його діяльності) виділяються: громадський, фінансовий, судовий, парламентський, конституційний. Окремо наводиться прокурорський нагляд. Внутрішній (адміністративний) контроль притаманний внутрішній діяльності управлінської системи. Він стосується органів, які перебувають у підпорядкуванні стосовно суб’єкта контролю. Об’єктом внутрішнього контролю виступає діяльність щодо: виконання розпоряджень керівника, виконавська дисципліна та діяльність щодо виконання повноважень, надання публічних послуг у сфері управління, здійснення гарантій суб’єктивних прав і свобод [3, с. 295]. Подібний підхід виявив свою наступність у наукових роботах у сфері адміністративного права. Зокрема, Ю.П. Битяк систематизує суб’єктів здійснення державного контролю: Верховна Рада України; Президент України, його Адміністрація; Верховна Рада АРК; Кабінет Міністрів України та інші органи виконавчої влади; органи судової влади; контролюючі органи із спеціальним статусом; суб’єкти місцевого самоврядування [ 4., с. 255-256].  

Наведену систему суб’єктів можливо визначити і стосовно контрольно-наглядової діяльності щодо забезпечення законності дозвільної діяльності у сфері містобудування. Так, відповідно до п. 33 ч. 1 ст. 85 Конституції України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР (далі - Конституція України) [5] Верховна Рада України здійснює парламентський контроль у межах, визначених Конституцією України та законами України. Суб’єктом контрольно-наглядової діяльності у досліджуваній сфері виступає також Кабінет Міністрів України. 

Контрольно-наглядова діяльність суб’єктів виконавчої влади представлена діяльністю, передусім, Державної інспекції містобудування, яка має відповідні повноваження не тільки стосовно своїх територіальних органів, але й інших суб’єктів дозвільної діяльності у сфері містобудування: уповноважені суб’єкти містобудування та архітектурної діяльності; структурними підрозділами міських державних адміністрацій міст Києва та Севастополя, виконавчі органи уповноважених суб’єктів місцевого самоврядування, інші передбачені законом суб’єкти державного архітектурно-будівельного контроля (п. 3 Положення про Державну інспекцію містобудування, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2020 р. № 219 [6]). 

Конституційний контроль є діяльність щодо забезпечення відповідності діяльності держави та її установ вимогам Основного закону. Суб’єктом конституційного контролю є Конституційний Суд України [3, с. 296]. Відповідна діяльність актуальна і стосовно забезпечення законності у досліджуваній сфері. 

Особливим видом контролю є судовий контроль. До суду може бути оскаржений будь-який акт суб’єкта публічної влади (ст. 55 Конституції України). Другою формою судового контролю виділяється розгляд судом інших справ, що певною мірою торкають акт суб’єкта публічної влади. Оцінюючи обставини іншої справи, суд може оцінити й законність прийнятого акту. Правовим наслідком здійснення судового контролю у другій формі може стати окрема ухвала суду [3, с. 301]. 

Індикатором розвитку демократії, ступеня розвиненості громадянского суспільства у конкретній державі є рівень впливовості громадського контролю на діяльність суб’єктів публічної влади. Попри рекомендаційний характер рішень суб’єктів громадського контролю, він є способом реалізації конституційного права громадян брати участь в управлінні державними справами (ст. 38 Конституції України) [3, с. 301]. 

Отже, видами контрольно-наглядової діяльності щодо дозвільної діяльності у сфері містобудування є: парламентський контроль, президентський контроль, конституційний контроль, контрольно-наглядова діяльність усередині системи органів виконавчої влади (як внутрішній, так і міжвідомчий), контрольно-наглядова діяльність щодо уповноважених органів місцевого самоврядування, судовий контроль, громадський контроль. 

Література:

1. Вітвіцький С.С. Контроль як гарантія законності діяльності публічної адміністрації: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.07. Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. Харків, 2016. 37 с.

2. Адміністративне право України в сучасних умовах: виклики початку ХХІ століття: монографія / за ред. В.В. Галунько. Херсон: ВАТ «Херсонська міська друкарня», 2010. 376 с.

3. Малиновський В.Я. Державне управління: навч. посіб. К.: Атіка, 2003. 576 с.

4. Адміністративне право: підручник / за ред. Ю.П. Битяка, В.М. Гаращука, В.В. Зуй. Х.: Право, 2010. 624 с.

5. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. Офіційний вісник України. Офіційне видання від 01.10.2010 — 2010 р., / № 72/1 Спеціальний випуск /, стор. 15, стаття 2598.

6. Про оптимізацію органів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду: постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2020 р. № 219. Офіційний вісник України. Офіційне видання від 03.04.2020 — 2020 р., № 26, стор. 69, стаття 967, код акта 98603/2020.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ЛЕГІТИМАЦІЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ҐЕНДЕРНИХ КВОТ В УКРАЇНІ
11.02.2021 21:30
ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ АГІТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ, КАНДИДАТІВ НА ВИБОРНІ ПОСАДИ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ
10.02.2021 17:57
ЩОДО НЕСУМІСНОСТІ ПЕРЕБУВАННЯ НА ПОСАДІ ПРОКУРОРА ЗІ СТАТУСОМ ДЕПУТАТА МІСЦЕВОЇ РАДИ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
08.02.2021 18:01
ПРОЦЕС ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ТА МЕЖІ ДИСКРЕЦІЙНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ
08.02.2021 17:54
ВСТУП НА ДИПЛОМАТИЧНУ СЛУЖБУ: СУЧАСНИЙ СТАН ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ
05.02.2021 20:20
ПОВІТРЯНЕ БОМБАРДУВАННЯ БЕЛГРАДА У КВІТНІ 1941 РОКУ ЯК ПРИКЛАД ПОРУШЕННЯ ЗАКОНІВ ВІЙНИ
03.02.2021 17:53
ПРОБЛЕМАТИКА НЕОБХІДНОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ СТАТУСУ СУБʼЄКТА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН В УКРАЇНІ
02.01.2021 17:58
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше