:: LEX :: СУЧАСНІ ПРАВОВІ ОСНОВИ ІНСТИТУТУ ОПІКИ В УКРАЇНІ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 32)

Термін подання матеріалів

13 травня 2021

До початку конференції залишилось днів 6


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

СУЧАСНІ ПРАВОВІ ОСНОВИ ІНСТИТУТУ ОПІКИ В УКРАЇНІ
 
14.04.2021 20:13
Автор: Підгорецька Вікторія Владиславівна, студентка ІІ курсу Таращанського державного технічного та економіко-правового коледжу
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Актуальним на сьогодні є дослідження правової природи та особливостей встановлення опіки над дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування та фізичними особами, цивільна дієздатність яких обмежена, а також подальших шляхів розвитку цього правового інституту з урахуванням руху нашої держави до європейського простору. Останнім часом інтерес до вивчення проблем правового регулювання опіки посилився, вони були предметом досліджень І.А. Бірюкова, Г.М. Бойченко, В.С. Гопанчука, О.В. Дзери, А.О. Дутко, В.В. Залеського, Г.А. Магдесяна, Х.В. Майкута, Л.Ю. Міхеєвої, С.Є. Морозової, К.А. Неволіна, А.М. Нечаєвої, Н.Я. 

У статті 3 Конституції України  передбачено, що «… людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави». Національним законодавством, зокрема ст. 10 Закону України «Про охорону дитинства» передбачено, що: «Держава через органи опіки та піклування у порядку, встановленому законодавством, надає дитині та особам, які піклуються про неї, необхідну допомогу у запобіганні та виявленні випадків жорстокого поводження з дитиною, передачі інформації про ці випадки тощо. Дитина може особисто звернутися до органу опіки та піклування, служби у справах дітей, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, інших уповноважених органів за захистом своїх прав».

Тим часом зміни, що відбулися у цивільному та сімейному законодавстві та у цивілістичній науці, зумовлюють потребу в реформуванні інституту опіки. Змінилося уявлення про місце сімейного та цивільного права в системі права, почастішало застосування нетипових договорів, проявляється тенденція до розширення сфери участі держави у цивільних правовідносинах, активно розробляється теорія послуг. Ці обставини є важливими передумовами для обговорення можливості застосування цивільно- та сімейно-правових механізмів щодо відносин опіки. У цій формі закладений величезний позитивний потенціал, що дає можливість влаштувати долю дитини якнайкраще, з одного боку, наближеним до проживання в сім’ї, а з іншого, - забезпечує контроль за дотриманням прав та інтересів дитини.

Питання про правову природу опіки над неповнолітніми вважається спірним, оскільки поняття опіки належить до комплексних. Як відомо, з одного боку, це спосіб поповнення дієздатності дитини, з іншого, - своєрідний інститут представництва, без якого фактично неможливо захищати права та інтереси неповнолітніх дітей. Тому перед інститутом опіки стоять завдання забезпечення:  встановлення опіки над дітьми, які цього потребують; захисту прав та інтересів дітей, які перебувають під опікою; мінімального рівня забезпечення життя дітей, які перебувають під опікою; державної підтримки громадян, які виконують обов’язки; виконання органами опіки покладених на них функцій. Слід зазначити, що діти, які перебувають під опікою, мають особливе правове становище як учасники цивільних та сімейних правовідносин.

Для подолання виявлених недоліків необхідно прийняти спеціальний закон про опіку в Україні з визначенням відповідного понятійного апарата цієї сфери; деталізувати правове регулювання опіки щодо застосування відповідальності за правопорушення у цій сфері; визначити правові форми залучення суспільно-політичних організацій до виконання завдань опіки. 

Література:

1. Чорна Ж. Л. Окремі питання встановлення опіки над фізичними особами / Ж. Л. Чорна // Університетські наукові записки. - 2011. - № 2. - С. 120-125.

_______________ 

Науковий керівник: Голобородько Наталія Володимирівна, викладач юридичних дисциплін І категорії, Таращанський державний технічний та економіко-правовий коледждопомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
РОЛЬ НОТАРІУСА ПРИ СКЛАДАННІ ЗАПОВІТУ
28.03.2021 14:32
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше