:: LEX :: НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЛІЦЕНЗУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 39)

Термін подання матеріалів

09 лютого 2022

До початку конференції залишилось днів 19


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЛІЦЕНЗУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 
28.10.2021 20:50
Автор: Рибальченко Анастасія Андріївна, ОР «Бакалавр», студентка 3 курсу, Навчально-наукового Інституту права, Київського національного університету імені Тараса Шевченка
[Секція 5. Господарське право. Господарське процесуальне право. Екологічне право. Земельне право. Аграрне право. Фінансове право. Банківське право]

Банківська діяльність є однією з найбільш важливих у сфері економіки держави. Стратегічна цінність цього виду діяльності зумовлює необхідність його ліцензування. Для більш повного розкриття визначення цього поняття слід звернутися до положень статті 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де вказано що банківська діяльність – це залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб.

Варто зазначити, що на банківську діяльність, на відміну від багатьох інших видів діяльності, не поширюються норми Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності». Пряма заборона на це міститься в частині 3 статті 2 цього Закону. Щоправда, коло нормативно-правових актів, які регулюють ліцензування цієї сфери господарської діяльності є достатньо обширним і складається з таких нормативно-правових актів:

- Закон України «Про банки та банківську діяльність» (розділ II).

- Закон України «Про Національний банк України» (пункт 9 статті 7, стаття 15, стаття 44).

- Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (пункт 3 статті 9).

- Господарський кодекс (частина 5 статті 336).

- Постанова Правління Національного Банку України «Про затвердження Положення про ліцензування банків» від 22.12.2018 № 149

- Постанова Правління Національного банку України «Тарифи на послуги з реєстрації та ліцензування, що надаються Національним банком України» від 12.08.2003  № 333

- Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації» від 24.12.2015 № 926

Органом ліцензування банківської діяльності є Національний банк України (пункт 9 статті 7 Закону України «Про Національний банк України»). Національний банк здійснює ліцензування банківської діяльності з метою забезпечення прозорості банківської системи. Відсутність ліцензування банківської діяльності могло б спровокувати численну кількість правопорушень у сфері фінансових послуг. Відповідно до статті 19 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Національний банк України приймає рішення про надання банківської ліцензії чи про відмову в її наданні протягом трьох місяців з дня отримання повного пакета документів.

Формально банківська ліцензія є безстроковою. Проте Національний банк може її відкликати у разі наявності численних порушень. Розмір плати за видачу ліцензії залежить від виду операцій, які проводить банківська установа. З тарифами на отримання банківської ліцензії можна ознайомитися в Постанові Правління Національного банку України «Тарифи на послуги з реєстрації та ліцензування, що надаються Національним банком України». Слід зазначити, що ціни сильно варіюються, наприклад розгляд пакета документів щодо надання банківської ліцензії банку у зв'язку зі зміною найменування або замість втраченої або пошкодженої ліцензії складатиме 3 990 гривень, а розгляд пакета документів щодо надання банківської ліцензії юридичній особі, яка має намір здійснювати банківську діяльність складає аж 55 170 гривень. 

Відповідно до пунктів 5-10 Постанови Правління Національного Банку України «Про затвердження Положення про ліцензування банків» заявник подає документи до Національного банку згідно з визначеними цим Положенням переліками та вимогами. Заявник має право подати до Національного банку додатково будь-які інші документи, але з письмовим обґрунтуванням доцільності їх подання. Особа-заявник несе відповідальність за повноту та достовірність даних, що містяться в поданих документах. Пакет документів, що подається до Національного банку, має супроводжуватися клопотанням про його розгляд. Клопотання має містити опис усіх документів у пакеті з назвами, датами видачі, органами (особами), що їх видали, згоду особи на обробку персональних даних, зберігання, перевірку та передавання іншим державним органам України отриманих від особи інформації та документів. Документи подаються на паперових носіях, але допустимим є наявність електронних копій.

Відповідно до статті 19 Закону України «Про банки та банківську діяльність» юридична особа, яка має намір здійснювати банківську діяльність, зобов'язана подати Національному банку України документи для отримання банківської ліцензії протягом року з дня державної реєстрації. Така юридична особа подає Національному банку України разом із заявою про видачу банківської ліцензії такі документи:

• копії зареєстрованого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати закритого розміщення акцій та свідоцтва про реєстрацію випуску акцій (якщо банк створюється у формі акціонерного товариства);

• відомості про кількісний склад наглядової ради, правління;

• відомості та документи, що доводять наявність як мінімум трьох осіб, призначених членами правління, голови правління; відповідність керівників банку кваліфікаційним вимогам; відповідність наглядової ради та правління банку вимогам щодо колективної придатності; наявність комп’ютерної техніки, банківського обладнання, інформаційних систем, необхідних для досягнення цілей банку; приміщень, організаційної структури та відповідних спеціалістів, необхідних для забезпечення надання банківських та інших фінансових послуг;

• копії внутрішніх положень банку, що регламентують надання банківських та інших фінансових послуг, визначають порядок здійснення внутрішнього контролю та процедуру управління ризиками;

• копію платіжного документа про внесення плати за видачу банківської ліцензії, розмір якої встановлюється Національним банком України;

• стратегію банку та бізнес-план на три роки.

Отже, ліцензування банківської діяльності є максимально регламентованим законодавством України і характеризується великою кількість актів. 

Література:

1. Закон України «Про банки та банківську діяльність». 

2. Закон України «Про Національний банк України».

3. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань». 

4. Господарський кодекс. 

5. Постанова Правління Національного Банку України «Про затвердження Положення про ліцензування банків» від 22.12.2018 № 149.

6. Постанова Правління Національного банку України «Тарифи на послуги з реєстрації та ліцензування, що надаються Національним банком. допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПОНЯТТЯ ТА СУТЬ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ
28.10.2021 20:38
ЩОДО ПЕРЕХОДУ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ У ЗВ’ЯЗКУ З ПЕРЕХОДОМ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ОБ’ЄКТ НЕРУХОМОГО МАЙНА, ЯКИЙ НА НІЙ РОЗМІЩЕНО: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ НОВОЇ РЕДАКЦІЇ СТ. 120 ЗК УКРАЇНИ
03.11.2021 21:55
© 2006-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше