:: LEX :: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ МАЙНОВИХ ПРАВ: ПЕРСПЕКТИВИ ЗБЛИЖЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ТА ЄС
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 33)

Термін подання матеріалів

10 червня 2021

До початку конференції залишилось днів 0


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ МАЙНОВИХ ПРАВ: ПЕРСПЕКТИВИ ЗБЛИЖЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ТА ЄС
 
07.12.2008 15:11
Автор: Демидова Людмила Миколаївна, доцент, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого
[Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право]
Найбільшу актуальність в сучасних умовах, коли Україна прагне стати повноправним членом Євросоюзу, має більш глибоке вивчення та аналізування правових систем союзних європейських держав, розробка і вжиття заходів для подальшого зближення правових понять, термінології, яка використовується у різних галузях права, у тому числі, у кримінальному праві. Це також доцільно для впровадження у кримінальне право України найкращих розробок зарубіжної правової доктрини, вжиття ефективних спільних заходів у боротьбі зі злочинними посяганнями на майнові права.
Предметом даного дослідження поряд з вітчизняним законодавством обрано законодавство Великобританії - члена ЕС, як держави з розвинутою ринковою економікою, що має великий досвід кримінально-правового захисту майнових прав.
Щодо можливості уніфікації законодавства України та Англії для забезпечення захисту майнових прав. Очевидно, що в даний час говорити про уніфікацію законодавства наших країн можливо тільки з позиції вивчення, аналізу та планування на майбутнє. Однак, реальністю є те, що Великобританія є членом Євросоюзу, а Україна має стратегічне прагнення ним стати. Забезпечення захисту майнових прав є завданням будь-якої розвинутою країни європейського союзу тому, що без цього неможлива економічна стабільність та економічний розвиток. При таких обставинах (умовах) доцільно постійне удосконалення законодавства, пов’язане з необхідністю, в першу чергу, реагування на зміни у сучасному світі та ліквідування «прогалин» у системи захисту майнових прав.
Як відомо, правова система Англії відмінна практично повним неприйняттям як по формі, так і, багато у чому, по змісту системи римського права, яка повністю сприймається нашою правовою системою, правовими системами більшості європейських держав. Але в останній час має місце процес «зближення» двох нерелігійних правових сімей [1]. Крім того, за останні піввіку правові норми та методи англо-американської і континентальної систем права значно зближаються. Це знаходить своє вираження, зокрема, в тому, що англійське право все більше, як вказується в англійській юридичній літературі, стає схожим на право континентальної системи [2]. Даний факт є для нас важливим тому, що дозволяє мати надію і на подальший активний розвиток процесу зближення даних систем права, а тому й зближення законодавства України та Англії. Наявність такого процесу також є умовою для уніфікації законів, на нашу думку, в недалекому майбутньому.
Цікавим є те, що більшість підходів к визначенню понять майна, збитків, вигоди та інших в нашому законодавстві мають схожість з англійськими підходами, що у сукупності є першою підставою для можливої уніфікації законодавства наших країн з питань захисту майнових прав.
Друга підстава полягає в тому, що має місце деяке зближення понятійного апарату законодавства, яке забезпечує захист майнових прав:
1. Понятійний апарат, застосовуваний в англійському праві й українському (цивільному і кримінальному) праві, має багато спільного. Саме, схоже визначення понять збитків, шкоди, без істотних відмінностей підходи до встановлення змісту поняття майнової шкоди і т.п.
2. Схожі в англійському праві й українському цивільному праві визначення поняття «збитки». Відмінність тільки термінологічне. Вітчизняний законодавець вживає у визначенні збитків термін «упущена вигода», англійський – «недоодержання чого-небудь, що особа могла б одержати». За своїм змістом дані поняття фактично однакові.
3. Відмінність українського визначення поняття «майно» від англійського полягає, насамперед, в тому, що вітчизняний законодавець розуміє майно в більш вузькому змісті, ніж поняття «власність». В англійському праві особливо в застосуванні до економічних злочинів дані терміни є синонімами.
Важливим є те, що для удосконалювання якості вітчизняних законів може бути врахований досвід англійського законодавця, який прагне уникати полісемії.
Таким чином, умови та підстави для майбутньої уніфікації законодавства України та ЕС з питань захисту майнових прав (на прикладі Англії) існують в реальності. Для практичного наближення до реалізації такого завдання, зокрема, необхідно:
- взаємне створення умов для вивчення, аналізування вченими-правниками законодавства наших країн, інших різних джерел юридичної інформації (забезпечення виконання відповідних перекладів законів та інших нормативно-правових актів, наукових праць тощо; збільшення джерел інформації в бібліотеках, в тому числі, в електронному вигляді; проведення міжнародних науково-практичних заходів з метою ознайомлення з міжнародним досвітом захисту майнових прав тощо);
- активізація проведення дисертаційних, монографічних досліджень з цих питань;
- визначення підходів для розробки міжнародних Модельних кодексів (наприклад, кримінального), які б забезпечували надійних захист, зокрема, майнових прав та ін.

Література:
1. Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного уголовного права. – М., 1998. – С. 71; 2. Sim R. S., Scolt D. M. M. «A» Level English law. 1978. P. 37.
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КВАЛІФІКУЮЧИХ ОЗНАК ЗЛОЧИНІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ СТ.СТ. 152 ТА 153 КК УКРАЇНИ
30.11.2008 23:44
ВИЗНАЧЕННЯ КВАЛІФІКУЮЧИХ ОЗНАК ХУЛІГАНСТВА: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД НОРМОТВОРЕННЯ
30.11.2008 23:43
ВИЗНАЧЕННЯ СУБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ ГРУПОВОГО ПОРУШЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
30.11.2008 23:41
ОСОБЛИВИЙ ПОРЯДОК ПРИТЯГНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ СУБ’ЄКТІВ ДО КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ПОРУШЕННЯ ЩОДО НИХ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ У ПРИВАТНОМУ ОБВИНУВАЧЕННІ
10.12.2008 23:02
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ СУТНОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
10.11.2008 15:09
ВІДПОВІДНІСТЬ НОРМ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ МІЖНАРОДНИМ СТАНДАРТАМ З ПРАВ ЛЮДИНИ І ПОВОДЖЕННЯ ІЗ ЗАСУДЖЕНИМИ
09.12.2008 21:07
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТАКТИКИ ДОПИТУ ОСІБ ПІДОЗРЮВАНИХ, ОБВИНУВАЧУВАНИХ ТА ПІДСУДНИХ В СПРАВАХ ПРО ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
08.12.2008 21:27
ПІДСТАВИ ДЛЯ ВИЗНАННЯ ТА СВОЄЧАСНЕ ВИЗНАННЯ ОСОБИ ПОТЕРПІЛОЮ ВІД ЗЛОЧИНУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
08.12.2008 21:12
ОКРЕМІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЩОДО ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ - ВЗЯТТЯ ПІД ВАРТУ
08.12.2008 07:52
ПРОБЛЕМИ РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЗАКОННОЇ ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ТА КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА
07.12.2008 15:16
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше