:: LEX :: ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ПРО БЕЗПЕКУ ТА ТЕХНІЧНУ ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ: СТАН ТА СПІВВІДНОШЕННЯ З ЗАКОНОДАВСТВОМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 35)

Термін подання матеріалів

16 вересня 2021

До початку конференції залишилось днів 0


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ПРО БЕЗПЕКУ ТА ТЕХНІЧНУ ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ: СТАН ТА СПІВВІДНОШЕННЯ З ЗАКОНОДАВСТВОМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
 
08.12.2008 07:37
Автор: Ілларіонов Олександр Юрійович, юрист першої категорії Інституту економіко-правових досліджень НАН України
[Господарське право. Господарське процесуальне право]
Відповідно до ст. 1 Гірничого закону України від 6 жовтня 1999 р. № 1127-XIV [1] шахта – це гірниче підприємство з видобування корисних копалин (вугілля, солей тощо) підземним способом. Відповідно до цього діяльність шахти як гірничого підприємства пов’язана з господарським користуванням надрами, відповідно до цього, гірничі роботи (видобування корисних копалин) ведуться під землею, що вимагає урахування підвищених норм безпеки праці та специфічних правил експлуатації підземних споруд, гірничого транспорту, механізмів та устаткування при здійсненні такого особливого виду господарської діяльності.
Відповідно до ст. 3 Гірничого закону України до гірничого законодавства відносяться Конституція України [2], Кодекс України про надра від 27 липня 1994 р. № 132/94-ВР [3], «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р. № 2694-XII [4], «Про пожежну безпеку» від 17 грудня 1993 р. № 3745-XII [5], а також міжгалузевими та галузевими правилами безпеки, що включають норми безпечного ведення гірничих робіт, використання гірничошахтного та електротехнічного устаткування, рудникового та кар'єрного транспорту, вимоги щодо провітрювання та протиаварійного захисту гірничих виробок, додержання пилогазового режиму, виробничої санітарії, охорони праці та довкілля; міжгалузевими та галузевими правилами технічної експлуатації (далі - правилами технічної експлуатації), що встановлюють вимоги та норми щодо ефективного, безпечного та екологічно чистого проведення гірничих робіт, організації та управління виробництвом. На цих правилах хотілося б зупинитися детальніше.
Правила безпеки у вугільних шахтах затверджені відповідним наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 16 листопада 2004 р. № 257 [6], предмет їх регулювання співпадає з абз. 2 ст. 3 Гірничого закону України. Окрім загальних вимог, Правила визначають вимоги до устаткування, матеріалів, технологій і програмних засобів, вимоги до персоналу шахти, обов'язки працівників, ведення гірничих робіт, провітрювання підземних виробок та пилогазовий режим, рудниковий транспорт і підйом, електротехнічне господарство, попередження і гасіння пожеж, запобігання затопленню діючих виробок, виробнича санітарія та екологія.
Додаткові вимоги пожежної безпеки для діючих, які будуються, реконструюються чи ліквідуються, вугільних підприємств: шахт (надземні та підземні комплекси), розрізів, збагачувальних та брикетних фабрик, встановлені у Правилах пожежної безпеки для підприємств вугільної промисловості України, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 12 жовтня 2004 р. № 638 [7].
Законодавство щодо безпеки у вугільних шахтах постійно розвивається, на розвиток має вплив і адаптація вітчизняного вугільного законодавства до норм відповідного законодавства Європейського Союзу [8]. Ця теза також підтверджується створенням робочої комісії з розробки Правил безпеки у вугільних шахтах з урахуванням європейських норм відповідно до наказу Міністерства вугільної промисловості України від 26 жовтня 2007 р. № 472 [9]. Однак процес роботи комісії не є достатньо прозорим.
Основним нормативно-правовим актом, предмет регулювання якого співпадає з предметом регулювання Правил безпеки у вугільних шахтах, є Рішення Ради міністрів ЄСВС щодо компетенції та правил процедури Комісії з безпеки на шахтах [10], а також Рішення від 11 березня 1965 р. представників урядів держав-членів, що зустрілися в рамках спеціальної ради міністрів, щодо внесення змін до Рішення від 9 липня 1957 р. щодо компетенції та правил процедури Комісії з безпеки на шахтах [11].
З метою забезпечення виконання норм Закону України «Про охорону навколишнього середовища» від 25 червня 1991 р. № 1264-XII [12], Гірничого закону України наказом Міністерства палива та енергетики України від 6 жовтня 2005 р. № 513 [13] надано чинності стандарту «Правила технічної експлуатації вугільних шахт» замість відповідних правил, затверджених ще Мінвуглепромом СРСР від 5 січня 1975 р. Аналогу Правил технічної експлуатації вугільних шахт в ЄС немає, однак відповідальність за порушення вимог, які встановлює Комісія з безпеки на шахтах до безпеки проводження господарської діяльності на вугільних шахтах на території ЄС, є досить жорсткою.
Загальних питань безпеки та експлуатації вугільних шахт на території ЕС також стосується Рішення Комісії від 24 листопада 1975 р. стосовно Змішаного Комітету з гармонізації умов праці на вугільній промисловості [14].
В цілому, законодавство України про безпеку та технічну експлуатацію вугільних шахт детальніше прописує відповідні правила та приписи, що, однак, не може бути недоліком такого законодавства. Цей факт безумовно варто використати для уникнення бездумної адаптації законодавства України до законодавства ЄС. Занадто низька культура підприємництва на Україні не дозволить знизити нормативну загрузку на суб’єктів господарювання у вугільній галузі України.

Література:
1. Гірничий закон України від 6 вересня 1999 р. № 1127-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 50. – Ст. 433.
2. Конституція України, прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
3. Кодекс України про надра від 27 липня 1994 р. № 132/94-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 36. – Ст. 340.
4. Закон України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р. № 2694-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 49. – Ст. 668.
5. Закон України «Про пожежну безпеку» від 17 грудня 1993 р. № 3745-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 5. – Ст. 21.
6. Правила безпеки у вугільних шахтах, затверджені наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 16 листопада 2004 р. № 257 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 13. – Ст. 689.
7. Правила пожежної безпеки для підприємств вугільної промисловості України, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 12 жовтня 2004 р. № 638 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 50. – Ст. 3295.
8. Детальніше про це див.: Ілларіонов О.Ю. Адаптація вугільного законодавства України до норм Європейського Союзу // Економіка та право. – 2008. – № 2. – С. 90-97.
9. Наказ Міністерства вугільної промисловості України «Про створення робочої комісії з розробки Правил безпеки у вугільних шахтах з урахуванням європейських норм» від 26 жовтня 2007 р. № 472 // Відомості Міністерства вугільної промисловості України. – 2007. – № 10.
10. Рішення Ради міністрів ЄСВС щодо компетенції та правил процедури Комісії з безпеки на шахтах (ECSC Council of Ministers Decision concerning the terms of reference and rules of procedure of the Mines Safety Commission) // ОВ 028. – 31.08.57. – С. 487.
11. Рішення від 11 березня 1965 р. представників урядів держав-членів, що зустрілися в рамках спеціальної ради міністрів, щодо внесення змін до Рішення від 9 липня 1957 р. щодо компетенції та правил процедури Комісії з безпеки на шахтах (Decision of 11 March 1965 of the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Special Council of Ministers, amending the Decision of 9 July 1957 concerning the terms of reference and rules of procedure of the Mines Safety Commission) // ОВ P 046. – 22.03.65. – С. 98.
12. Закон України «Про охорону навколишнього середовища» від 25 червня 1991 р. № 1264-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 41. – Ст. 546.
13. Наказ Міністерства палива та енергетики України «Про затвердження та надання чинності стандарту Мінпаливенерго України «Правила технічної експлуатації вугільних шахт» від 6 жовтня 2005 р. № 513 // Відомості Міністерства палива та енергетики України. – 2005. – № 10.
14. 75/782/ЄСВС: Рішення Комісії від 24 листопада 1975 р. стосовно Змішаного Комітету з гармонізації умов праці на вугільній промисловості (75/782/ECSC: Commission Decision of 24 November 1975 relating to the Mixed Committee on the harmonization of working conditions in the coal industry) // ОВ L 329. – 23.12.75. – С. 35.

e-mail: allezander@mail.ru
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ, ЩО ОПОСЕРЕДКОВУЮТЬ ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
09.12.2008 21:33
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЗА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИМ КОНТРАКТОМ
09.12.2008 21:11
ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ НАДАННЯ ПІЛЬГ ПІДПРИЄМСТВАМ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ
09.12.2008 19:20
РЕОРГАНІЗАЦІЯ КРЕДИТНИХ СПІЛОК
02.12.2008 19:51
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше