:: LEX :: ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРАВ ІНДИВІДА У СУЧАСНОМУ МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 42)

Термін подання матеріалів

09 червня 2022

До початку конференції залишилось днів 18


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРАВ ІНДИВІДА У СУЧАСНОМУ МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ
 
08.12.2008 21:19
Автор: Бик Тарас Ігорович, аспірант кафедри європейського права Львівського національного університету імені Івана Франка
[Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Міжнародне право]
Соціальні права людини - відносно нове поняття і правовий інститут. Складність дослідження визначення, характеристики та класифікації соціальних прав людини полягає у тому, що як в документах, так і в науковій літературі, як правило, відсутні хоча б відносно узгоджені поняття «соціальні права людини», їх основні ознаки і перелік таких прав. В переважній більшості праць, в яких в тій чи іншій формі розглядаються соціальні права людини, вони виступають в єдиному комплексі «соціально-економічних прав» або ж «економічних, соціальних і культурних прав».
Не вирішено також питання про галузеву приналежність соціальних прав. Їх часто розглядають як комплексний, міжгалузевий інститут [2], який включає в себе норми різних галузей права. Але ядром цього інституту вважається конституційне право. Водночас інститут соціальних прав людини містить норми різних галузей права: сімейного, земельного, трудового, цивільного, екологічного, податкового, адміністративного тощо.
Юридична енциклопедія [4] визначає соціальні права як права людини і громадянина у соціальній сфері, що полягають у набутті соціальних благ, володінні, користуванні й розпорядженні та їхньому захисті або вчиненні певних дій у цій сфері. Відповідно до сьогоднішніх підходів науковців [2, 3], соціальні права передбачають можливість кожної людини претендувати на отримання від держави при визначених умовах визначених матеріальних благ. Юристи [1; 2] трактують соціальні права як права, які відображають потреби окремої людини як члена суспільства зберігати своє фізичне існування у цьому суспільстві, потреби, необхідні їй для нормального фізіологічного, матеріального і духовного існування та розвитку, для соціально гідного життя і суспільно значимої діяльності, а потреби людського соціуму в цілому – на виживання і розвиток. Водночас науковці [2] розглядають інститут соціальних прав як систему правових норм, які регулюють відносини, що формуються у процесі діяльності держави по забезпеченню прав людини, статусу індивідів, гарантії і процедури їх реалізації та захисту прав. Окрім того, юристи [1] говорять про існування права соціального захисту.
За своєю природою соціальні права (як і економічні) відрізняються від громадянських і політичних прав. Водночас сучасна юридична думка [2; 3] говорить про те, що соціальні права витікають і ґрунтуються на природних правах людини, вони є об’єктивними юридичними правами. Але їх реалізація передусім залежить від держави. Завдання держави полягає в тому, щоби створювати ефективні соціальні програми і проводити цілеспрямовану роботу, яка гарантувала б реалізацію проголошених прав і забезпечувала б необхідний соціальний захист всім, хто його потребує.
Науковці [1] відзначають, що серед позитивних прав найбільші проблеми виникають щодо забезпечення саме соціальних прав. Довгий час домінувала думка, що захист економічних і соціальних прав по своїй юридичній силі не може бути таким самим, як захист громадянських і політичних прав.
Водночас сьогодні набуває розвитку теза про нероздільність прав людини. Попри те, що права людини містяться у двох різних Міжнародних пактах, обидві групи прав походять із Загальної декларації прав людини, яка, на думку юристів [5], дозволяє і надає мандат на таке трактування, що розмиває поділ між двома категоріями прав. Окрім того, теза про універсальність, неподільність, взаємозалежність і взаємопов’язаність всіх прав людини, а також обов’язковість забезпечення реалізації цих прав, була розвинена в діяльності міжнародного співтовариства щодо закріплення прав людини, зокрема в Лімбурзьких принципах 1986р. та у Віденській декларації і Програмі дій 1993р.
Сьогодні соціальні права розглядаються в контексті договорів про громадянські та політичні права, тобто передбачають індивідуальне право звернення до суду відповідно до Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права. Рішення Європейського суду з прав людини (Lopez Ostra v. Spain, Z and others v. the UK, Airey v. Ireland, D v. UK) та Комітету ООН (CCPR General Comment № 21) підтверджують тезу, що нероздільність прав справді має правовий зміст, і спростовують традиційне розуміння соціальних прав як таких, що не можуть бути захищеними в суді. Відповідно до сучасної юридичної думки [6], а також висновків Комітету ООН (CESСR General Comment № 3), обов’язок держави полягає у створенні мінімальних умов для забезпечення як громадянських та політичних, так і економічних, соціальних та культурних прав, а також у вжитті в максимальних межах наявних ресурсів заходів для забезпечення поступової повної реалізації прав.
Таким чином, для соціальних прав людини як комплексного інституту сучасного міжнародного права властиві такі характерні риси як універсальність, тобто поширення на певні категорії населення; рекомендаційні формулювання базових положень; а також залежність їх реалізації від стану економіки і ресурсів. Водночас соціальні права є юридичними правами, що вимагає від держав докладання всіх зусиль для їх забезпечення та захисту.

Література:
1. Болотіна Н.Б. Право соціального захисту України: Навч. посібник - К.: Знання, 2005 – 615с.
2. Иваненко В.А., Иваненко В.С. Социальные права человека и социальные обязанности государства - Санкт-Петербург: Издательство «Юридический центр Пресс», 2003. - 404с.
3. Рабінович П., Панкевич О. Соціальне право: деякі питання загальної теорії // Право України, 2003, № 1 – С.104-107.
4. Юридична енциклопедія. Шемшученко Ю.С. (голова редколегії) – К., Вид. «Українська енциклопедія» ім. М.П.Бажана, 2003 – у 6-и томах – Т.5.
5. Koch І.Е. Economic, Social and Cultural Rights as Components in Civil and Political Rights: a Hermeneutic Perspective / The International Journal of Human Rights, Vol.10, №4, , December 2006 – Р.405-430.
6. Steiner H.J. International Protection of Human Rights / International Law. Ed. by Malcolm D. Evans. First Edition. Oxford University Press, 2003 – 841p

e-mail: tarasbyk@yahoo.co.uk

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ДЕЯКІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ
25.10.2008 19:37
СИСТЕМА ГАРАНТІЙ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ
15.11.2008 11:59
УПОВНОВАЖЕНИЙ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ВИРІШЕННІ КОНФЛІКТІВ МІЖ ОСОБОЮ ТА ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
12.12.2008 22:34
ПРОБЛЕМА РЕАЛІЗАЦІЇ ІНСТИТУТУ СУДУ ПРИСЯЖНИХ В УКРАЇНІ
09.12.2008 20:03
КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ: ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ ЯК ОРГАНУ КОНСТИТУЦІЙНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ
09.12.2008 19:58
ПІДТРИМАННЯ ДЕРЖАВНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ В СУДІ ЯК ОДНА ІЗ ФУНКЦІЙ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ
09.12.2008 19:56
ПРАВОВИЙ ЗМІСТ МЕТОДУ ВІДКРИТОЇ КООРДИНАЦІЇ ЯК ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ
09.12.2008 19:04
ІНТЕРПОЛ ЯК ОСНОВНА ІНСТИТУЦІЙНА СТРУКТУРА У БОРОТЬБІ ІЗ МІЖНАРОДНОЮ ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ
08.12.2008 21:40
ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
02.12.2008 20:13
© 2006-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


Наукова спільнота - інтернет конференції
Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки
Наукові конференції
Актуальні дослідження правової та історичної науки. Юридична лінія
 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше