:: LEX :: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТАКТИКИ ДОПИТУ ОСІБ ПІДОЗРЮВАНИХ, ОБВИНУВАЧУВАНИХ ТА ПІДСУДНИХ В СПРАВАХ ПРО ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 34)

Термін подання матеріалів

14 липня 2021

До початку конференції залишилось днів 28


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТАКТИКИ ДОПИТУ ОСІБ ПІДОЗРЮВАНИХ, ОБВИНУВАЧУВАНИХ ТА ПІДСУДНИХ В СПРАВАХ ПРО ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
 
08.12.2008 21:27
Автор: Атаманчук Володимир Миколайович, ад’юнкт кафедри криміналістики докторантури та ад'юнктури Київського національного університету внутрішніх справ
[Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право]
Криміналістика, як наука про закономірності слідоутворення [1, с.112], повинна пропонувати практиці тільки ті рекомендації, які базуються на реально істинних закономірностях. Протягом розвитку історії криміналістики ми зустрічаємося з низкою проблем, що відрізняються постійною актуальністю, привертаючи увагу як теоретиків, так і практиків. Серед них можна цілком обгрунтовано виділити проблему тактики допиту підозрюваних, обвинувачених та підсудних у справах про злочини в сфері інтелектуальної власності.
Злочини у сфері інтелектуальної власності є актуальною, складною проблемою, вирішення якої потребує спеціальних знань, комплексного підходу у сферах правотворчої та правозастосовчої діяльності.
Допит є найбільш поширеним способом отримання доказів при розслідуванні кримінальних справ даного виду, складність якого визначається не тільки тим, що слідчому часто протистоїть особа, яка не бажає давати показання, але і тим, що у показаннях добросовісного допитуваного можуть бути помилки, перекручення і вигадки, які необхідно виявити і врахувати при оцінці та використанні показань [2, с.6].
Слід підкреслити, що в силу специфіки кримінальних справ про порушення прав на об’єкти права інтелектуальної власності, при підготовці до допиту необхідно заздалегідь продумати, які питання, що потребують спеціальних знань, будуть поставлені в ході допиту. Підготовленість слідчого до допиту та добре володіння ним інформацією, наявність пізнань у спеціальних галузях, «обеззброюють» допитувану особу та спонукають її до повних та правдивих показань. А.І. Гальченко зазначає, що прослідковується незнання співробітниками міліції тактики допиту по даній категорії кримінальних справ: “Таке враження, наче слідчі та інші співробітники правоохоронних органів не знають, про що питати, діючи за принципом «аби допитати»” [3, с.2-5].
Момент проведення допиту підозрюваного в багатьом залежить від виду порушення прав на об’єкти права інтелектуальної власності, який встановлений. Якщо допит підозрюваного по кримінальним справам про незаконне відтворення та розповсюдження об’єктів авторського права та суміжних прав іноді доцільним є провести відразу після порушення кримінальної справи, то такого роду допит по кримінальним справам про порушення прав на об’єкти права промислової власності, можливий лише після проведення відповідної експертизи, вилучення значної кількості документації, проведення ревізії та ряду інших слідчих дій. У разі проведення допиту підозрюваного відразу після порушення кримінальної справи, слідчий має певні переваги у процесі отримання найбільш повних та достовірних показів.
Тому, успішне проведення допиту в ході розслідування кримінальних справ про злочини у сфері інтелектуальної власності потребує від слідчого детальної підготовки, вивчення значної кількості спеціалізованих нормативно-правових актів, розуміння суті відносин, які складаються в сфері об’єктів права інтелектуальної власності.

Література:
1. Белкин Р.С. Курс криминалистики. Т. 1.: Общая теория криминалистики.- М.: Юристъ, 1997.- 408 с.
2. Васильев А.Н. Следственная тактика. -М.: Юрид. лит., 1976. - 197 с.
3. Гальченко А.И. Допрос по уголовным делам о нарушении авторских прав на аудиовизуальные произведения. Российский следователь. – 2004. - №29. - С. 2-5.

e-mail: atamanchukvlad@mail.ru
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КВАЛІФІКУЮЧИХ ОЗНАК ЗЛОЧИНІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ СТ.СТ. 152 ТА 153 КК УКРАЇНИ
30.11.2008 23:44
ВИЗНАЧЕННЯ КВАЛІФІКУЮЧИХ ОЗНАК ХУЛІГАНСТВА: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД НОРМОТВОРЕННЯ
30.11.2008 23:43
ВИЗНАЧЕННЯ СУБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ ГРУПОВОГО ПОРУШЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
30.11.2008 23:41
ОСОБЛИВИЙ ПОРЯДОК ПРИТЯГНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ СУБ’ЄКТІВ ДО КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ПОРУШЕННЯ ЩОДО НИХ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ У ПРИВАТНОМУ ОБВИНУВАЧЕННІ
10.12.2008 23:02
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ СУТНОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
10.11.2008 15:09
ВІДПОВІДНІСТЬ НОРМ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ МІЖНАРОДНИМ СТАНДАРТАМ З ПРАВ ЛЮДИНИ І ПОВОДЖЕННЯ ІЗ ЗАСУДЖЕНИМИ
09.12.2008 21:07
ПІДСТАВИ ДЛЯ ВИЗНАННЯ ТА СВОЄЧАСНЕ ВИЗНАННЯ ОСОБИ ПОТЕРПІЛОЮ ВІД ЗЛОЧИНУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
08.12.2008 21:12
ОКРЕМІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЩОДО ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ - ВЗЯТТЯ ПІД ВАРТУ
08.12.2008 07:52
ПРОБЛЕМИ РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЗАКОННОЇ ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ТА КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА
07.12.2008 15:16
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ МАЙНОВИХ ПРАВ: ПЕРСПЕКТИВИ ЗБЛИЖЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ТА ЄС
07.12.2008 15:11
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше