:: LEX :: ТИПОВІ ПОМИЛКИ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЕКСПЕРТИЗ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 36)

Термін подання матеріалів

13 жовтня 2021

До початку конференції залишилось днів 24


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ТИПОВІ ПОМИЛКИ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЕКСПЕРТИЗ
 
12.01.2009 10:57
Автор: Копильченко Тетяна Юріївна, старший лейтенант міліції, викладач кафедри судових експертиз Донецького юридичного інституту Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка
[Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право]
Питання про експертні помилки не нове для науковців та практичних співробітників експертних підрозділів але актуальне до сих пір.
Аналіз експертної практики свідчить про те, що помилки як негативне явище в експертній діяльності все ж зустрічаються і досить часто. Не потрібно пояснювати, які можуть настати негативні наслідки у разі їх припущення (помилковий висновок експерта може привести до слідчої помилки і, навіть, судової помилки, що може негативно вплинути на життя людини, яке є найвищою цінністю). З метою усунення експертних помилок та їх профілактики, необхідно виявити типові із них, проаналізувати природу їх появи, щоб більше не допускати їх появи. Найпоширеними серед них є:
- у тексті висновку неправильно вазуються дата надходження матеріалів, дата винесення ухвали, номер справи, найменування документа, проведення експертизи і т.д., що є підставою їх проведення (операційна),
- неточне формулювання питання або прояв ініціативи без згоди слідчого, призводить до необгрунтованого виходу за межі поставленого завдання або своєї компетенції (процесуальна),
- у тексті висновку невірно вказуються реквізити досліджуваного документа (операційна),
- не перевіряються достовірність зразків, їх кількість, не оцінюється якість цих зразків з погляду їх зіставленості з досліджуваним об'єктом по загальних, окремих ознаках, транскрипції, умовам виконання тощо, не з'ясовується причина відсутності вільних зразків – для почеркознавчої експертизи (операційні або гносеологічні),
- недостатньо точно досліджуються і описуються ознаки - розмір, розгін, нахил, зв'язність, не досліджуються ознаки просторової орієнтації рухів – для почеркознавчої експертизи (операційна),
- не дотримуються умови застосування методик, проводяться неточні вимірювання, помилково підраховуються значення і інші параметри (операційна),
- неправильна оцінка в єдиній системі істотності збігів і характері відмінностей.
- не наводяться результати дослідження по одному з питань,
- спрощується, значно скорочується опис дослідження,
- указуються неповні або неточні реквізити досліджуваних документів (процесуальна),
- висловлюються відповіді не на всі поставлені питання (експерт пропустив дослідження одного з объектов- особливо в багатооб'єктних).
У своїх дослідженнях А.Б. Марченко вдалось виявити та сформулювати типові помилки, які допускаються слідчими при підготовці та призначенні судових експертиз, і які тягнуть за собою настання експертних помилок, а також вибудувати їх в ієрархічному порядку за кількістю допущень [5]. А саме:
1. Невірно сформульовані питання перед експертом (73,2% опитаних експертів-криміналістів).
2. Не поставлені всі необхідні питання (45,4%).
3. Формулювання питань, які не відносяться до компетенції експерта (42,6%).
4. Недостатня кількість зразків для дослідження (36,1%).
5. Неякісність направлених на експертизу об'єктів дослідження (33,3%).
6. У постанові про призначення експертизи не відображалися обставини справи, за яких були виявлені та вилучені криміналістичні об єкти (16,7%).
7. Інші: копіювання питань із довідників без оцінки необхідності в їхній постановці, професійна безграмотність, недостатній практичний досвід, низький рівень поінформованості слідчих про можливості судових експертиз (8,3%) [5, стор. 57].

Джерела:
1. Абрамова В.М. Экспертные ошибки: причины, последствия, профилактика: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Валентина Михайлівна Абрамова. – К., 2004. – 260 с.
2. Белкин Р.С., Педенчук А.К. Понятие экспертных ошибок и их классификация // Общетеоретические, правовые и организационные основы судебной экспертизы: Сб. науч. трудов. – М.: ВНИИСЭ, 1987. – С. 59-66.
3. Марченко А.Б. Слідчі помилки та шляхи їх подолання: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Артем Борисович Марченко. – Л., 2006. – 23 с.
4. Марченко А.Б. Слідчі помилки та шляхи їх подолання: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Артем Борисович Марченко. – Л., 2006. – 200 с.
5. Белкин Р.С., А.К. Педенчук. Понятие экспертных ошибок и их классификация / Рафаил Самуилович Белкин, // Общетеоретические, правовые и организационные основы судебной экспертизы: Сб. науч. трудов. – М.: ВНИИСЭ, 1987. – С. 59-66.
6. Клименко Н.И. Экспертные ошибки и их причины / Нина Ивановна Клименко // Криминалистика и судебная экспертиза. Респ. межведомственный научно-методический сборник. – К.: Вища школа, 1988. – № 37. – С. 35-38.
7. Про затвердження Настанови про діяльність експертно-криміналістичних служб МВС України”: Наказ МВС України № 682 від 30 серпня 1999 року // Відомості Верховної Ради України. –.1999.
8. «Про судову експертизу»: Закон України № 4038-ХІІ від 25.02.1994 / Відомості Верховної Ради України. // 1994. – № 28. – С. 232.
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
МІЖНАРОДНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ УКРАЇНИ ЩОДО КРИМІНАЛІЗАЦІЇ ДІЙ РАСИСТСЬКОГО ТА КСЕНОФОБНОГО ХАРАКТЕРУ, ВЧИНЕНИХ ЧЕРЕЗ КОМП'ЮТЕРНІ СИСТЕМИ
28.01.2009 20:43
ОСОБЛИВОСТІ ДОПИТУ ПОТЕРПІЛИХ І СВІДКІВ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ВИБУХОВИХ ПРИСТРОЇВ
28.01.2009 20:38
ПРОЦЕСУАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ УЧАСНИКІВ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА В УКРАЇНІ
28.01.2009 20:07
ПРОЦЕСУАЛЬНА КОМПЕТЕНЦІЯ ЕКСПЕРТА ПРИ ВСТАНОВЛЕННІ НИМ ОБСТАВИН, ЩО СПРИЯЛИ СКОЄННЮ ЗЛОЧИНУ
23.01.2009 09:12
ПРЕДМЕТ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 150 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ „ЕКСПЛУАТАЦІЯ ДІТЕЙ”
13.02.2009 07:51
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВОВИХ НОРМ ПРО ПІДСУДНІСТЬ В СИСТЕМІ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ВІДНОСИН
09.02.2009 21:02
ЯКІСТЬ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНУ ТА ПОВНА СТАТИСТИКА ЯК УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ МАЙНОВИХ ПРАВ ЛЮДИНИ
09.02.2009 20:44
ВИЗНАЧЕННЯ ОЗНАК СУБ’ЄКТА ХУЛІГАНСТВА ЗА КК ПОСТРАДЯНСЬКИХ РЕСПУБЛІК
09.02.2009 15:29
ПИТАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ СУЧАСНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИМ НОРМАМ
09.02.2009 15:27
ВІДПОВІДНІСТЬ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ МІЖНАРОДНИМ КРИТЕРІЯМ ЗАКОННИХ ОБМЕЖЕНЬ ПРАВА ОСОБИ НА ТАЄМНИЦЮ ТЕЛЕФОННИХ ПЕРЕГОВОРІВ
08.02.2009 17:17
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше