:: LEX :: ПОСИЛАННЯ НА ДЖЕРЕЛА ПРАВА, ДО ЯКИХ ВІДСИЛАЮТЬ БЛАНКЕТНІ ДИСПОЗИЦІЇ СТАТЕЙ ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ КК УКРАЇНИ, ПРИ ЗДІЙСНЕННІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 35)

Термін подання матеріалів

16 вересня 2021

До початку конференції залишилось днів 50


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ПОСИЛАННЯ НА ДЖЕРЕЛА ПРАВА, ДО ЯКИХ ВІДСИЛАЮТЬ БЛАНКЕТНІ ДИСПОЗИЦІЇ СТАТЕЙ ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ КК УКРАЇНИ, ПРИ ЗДІЙСНЕННІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ
 
14.01.2010 19:04
Автор: Яремко Галина Зіновіївна, здобувач кафедри кримінально-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ
[Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право]
Практично значущим при здійсненні кримінально-правової кваліфікації діянь, що передбачені бланкетними диспозиціями статей КК України, є питання необхідності (чи недоцільності) посилання на джерела права, до яких відсилають такі диспозиції. Іншими словами – чи є джерела права, до яких відсилають бланкетні диспозиції статей Особливої частини КК України, нормативною підставою кримінально-правової кваліфікації.
У вирішенні даної проблеми науковці практично одноголосні – висловлюються за необхідність у правозастосовних актах посилатись на джерела права, що застосовуються в порядку бланкетності. Відмінності полягають лише тому, що одні вказують на необхідність вказувати на порушені іншогалузеві джерел права при кваліфікації (Н.Ф. Кузнєцова [1, с. 98], М.І. Ковальов [2, с. 19]); другі відстоюють позицію достатності вказівки на них при обгрунтуванні кваліфікації, тобто у описово-мотивувальній частині відповідного процесуального документа (О.Ф. Бантишев, В.І. Рибачук [3, с. 25], Я.М. Брайнін [4, с. 23], О.О. Дудоров [5, с. 116], В.М. Кудрявцев [6, с. 122], В.А. Мисливий [7, с. 110], Т.І. Слуцька [8, с. 26]); треті просто підкреслюють необхідність вказівки на порушені іншогалузеві норми, при цьому не деталізують – повинно це бути відображено у формулі кримінально-правової кваліфікації чи в обґрунтуванні самої кваліфікації (Й.І. Горелік [9, с. 47], Г.В. Тимейко [10, с. 189]); тоді як четверті вказують навіть на необхідність приєднання до матеріалів справи таких нормативних актів (А.В. Галахова [11, с. 34]).
Обґрунтованішою видається, все-таки, позиція тих науковців, які вказують на доцільність посилання на джерела права, до яких відсилає бланкетна диспозиція статті кримінального закону, при обґрунтуванні кримінально-правової кваліфікації, тобто в описово-мотивувальній частині відповідного документа (обвинувального висновку, вироку суду тощо), оскільки:
- склад злочину формулюється виключно у КК України, а тому в формулі кваліфікації достатньо вказівки на відповідну статтю, частину чи пункт статті кримінального закону;
- деякі бланкетні диспозиції передбачають доволі значний за обсягом перелік нормативно-правових актів, що застосовуються в порядку бланкетності, що створюватиме громіздкість формули кримінально-правової кваліфікації, поряд з цим інформативність буде зосереджена фактично лише в самому посиланні на відповідну статтю КК;
- забезпечуючи законність і обґрунтованість кваліфікації діяння, необхідно вказати конкретні статті, пункти, абзаци чи інші структурні підрозділи джерела права; орган, що його видав; дату видання; номер, а також вказати, в чому конкретно полягає порушення даного джерела права. Зрозуміло, що така деталізація порушеного нормативного припису об’єктивно може мати місце лише в описово-мотивувальній частині відповідного процесуального документа. Це забезпечить відповідні органи судового розгляду необхідною нормативною інформацією, яка безпосередньо їм може бути і недоступна (зокрема, коли йдеться про порушення місцевих чи локальних нормативно-правових актів).
Виходячи з того, що КК України, на жаль, не містить правил кримінально-правової кваліфікації, в тому числі кваліфікації складів злочинів з бланкетними ознаками, заслуговує на особливу увагу пропозиція В.О. Навроцького щодо необхідності в КК України врегулювати питання кримінально-правової кваліфікації. Зокрема, пропонується ввести статтю, в якій б вказувалося, що “при кримінально-правовій кваліфікації вказується стаття КК, якщо стаття поділена на частини чи пункти – то й відповідні частини чи пункти. В формулюванні звинувачення вказуються всі наявні ознаки злочину. При посиланні на нормативно-правові акти інших галузей права вказуються статті, пункти, параграфи, які передбачають допущене порушення, а в формулюванні звинувачення розкривається його суть” [12, с. 24-25].

Література:
1. Кузнецова Н.Ф. Преступление и преступность / Н.Ф. Кузнєцова. – М.: Издательство Академии наук СССР, 1948. – 232 с.
2. Ковалев М.И. Советский уголовный закон: Учебное пособие / М.И. Ковалев. – Свердловск: Свердловский юридический институт им. А.Я. Вышинского, 1956. – 48 с.
3. Бантишев О.Ф. Відповідальність за злочини у сфері службової діяльності: Питання кваліфікації злочинів, передбачених розділом XVII Кримінального кодексу України: Навч. посіб. / О.Ф. Бантишев , В.І. Рибачук. – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003. – 116 с.
4. Брайнин Я.М. Уголовный закон и его приминение / Я.М. Брайнин. – М.: “Юридическая литература”, 1967. – 240 с.
5. Дудоров О.О. Злочини у сфері господарської діяльності: кримінально-правова характеристика: Монографія / О.О. Дудоров. – К.: Юридична практика, 2003. – 924 с.
6. Кудрявцев В.Н. Обьективная сторона преступления / В.Н. Кудрявцев. – М.: Государственное издательство юридической литературы, 1960. –244 с.
7. Мисливий В.А. Злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту: Монографія / В.А. Мисливий. – Дніпропетровськ: Юрид. акад. МВС, 2004. – 380 с.
8. Слуцька Т.І. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені в сфері службової діяльності: Навчальний посібник / Т.І. Слуцька. – К.: КНТ, 2007. – 168 с.
9. Горелик И.И. Ответственность за поставление в опасность по советскому уголовному праву / И.И. Горелик. – Минск: Издательство “Высшая школа”, 1964. – 192 с.
10. Тимейко Г.В. Общее учение об обьективной стороне преступления / Г.В. Тимейко. – Ростов: Издетельство Ростовского университета, 1977. – 216 с.
11. Галахова А.В. Уголовно-правовая характеристика транспортных преступлений: Учебное пособие / А.В. Галахова. – М.: МССШМ МВД СССР , 1990. – 56 с.
12. Навроцький В.О. Теоретичні проблеми кримінально-правової кваліфікації: автореферат дис. на здобуття наук. ступеня док. юрид. наук: спец. 12.00.08 “Кримінальне право і кримінологія; кримінально виконавче право” / В.О. Навроцький. –Х., 2004. – 36 с.

е-mail: yaremkogalyna@rambler.ru
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ПРИ ЗЛОЧИННИХ ПОРУШЕННЯХ АВТОРСЬКОГО ПРАВА ТА СУМІЖНИХ ПРАВ
20.02.2010 09:08
ПРОБЛЕМИ ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИ ЗЛОЧИННОМУ ПОРУШЕННІ АВТОРСЬКОГО ПРАВА НА КОМП’ЮТЕРНІ ПРОГРАМИ І БАЗИ ДАНИХ
20.02.2010 09:05
АНАЛІЗ ПОШИРЕННЯ ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЦТВА В УКРАЇНІ В ПЕРІОД ВВЕДЕННЯ В ОБІГ УКРАЇНСЬКОЇ ГРИВНІ (1995-1997 РОКИ)
20.02.2010 09:03
ПЕРЕВАГИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ АВТОРСЬКОГО ПРАВА НА КОМП’ЮТЕРНІ ПРОГРАМИ І БАЗИ ДАНИХ
19.02.2010 21:33
ОСОБЛИВОСТІ СЛІДЧОГО ОГЛЯДУ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ПІДРОБЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПЕЧАТОК, ШТАМПІВ, БЛАНКІВ ТА ЇХ ЗБУТУ
19.02.2010 21:30
ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ ТАКТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ НЕЗАКОННОГО ЗАВОЛОДІННЯ АВТОТРАНСПОРТНИМ ЗАСОБОМ
19.02.2010 21:27
ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ ПІДРОБЛЕННЮ ГРОШЕЙ В УКРАЇНІ
18.02.2010 21:19
СПОСІБ ЗЛОЧИНУ ЯК ЕЛЕМЕНТ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОРИСЛИВИХ УБИВСТВ
18.02.2010 21:17
ТАКТИЧНА ОПЕРАЦІЯ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ НЕЗАКОННОГО ЗАВОЛОДІННЯ АВТОТРАНСПОРТНИМ ЗАСОБОМ
18.02.2010 21:15
СЛІДОВА КАРТИНА ЯК СТРУКТУРНИЙ ЕЛЕМЕНТ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРОРИСТИЧНОГО АКТУ
18.02.2010 21:11
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше