:: LEX :: МІЖНАРОДНІ ЗАСАДИ ОХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ
UA  RU  EN
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 43)

Термін подання матеріалів

21 вересня 2022

До початку конференції залишилось днів 35


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

МІЖНАРОДНІ ЗАСАДИ ОХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ
 
21.01.2010 16:21
Автор: Єщук Ольга Михайлівна, викладач кафедри загальноправових дисциплін Херсонського юридичного інституту ХНУВС, здобувач кафедри адміністративного права та процесу Харківського національного університету внутрішніх справ
[Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Муніципальне право]
Державний захист прав та свобод людини і громадянина гарантується Конституцією України. Україна направляє вектор свого розвитку в європейську спільноту, через це є частиною інтеграційних процесів, що безпосередньо пов’язані з розвитком у ній громадянського суспільства та утвердженням її, як молодої незалежної країни, що займає гідне місце на світовій арені. Саме тому, в сучасних умовах Україна розвиваючись, як соціальна, правова держава потребує комплексного, системного реформування всієї системи правоохоронних органів, для ефективного їх функціонування в сучасних умовах та в подальшому, а вагомим інструментом у забезпеченні цього та ефективного розвитку нашої держави надалі мають стати міжнародні засади охоронної діяльності в сфері забезпечення прав людини.
Отже, на нинішньому етапі розбудови нашої держави, проблема забезпечення, реалізації, охорони і захисту прав, свобод та законних інтересів людини та громадян набуває особливої актуальності.
Загальні засади Конституції України наголошують, що людина, її життя і здоров’я, недоторканість і безпека, честь і гідність визначаються в Україні найвищою соціальною цінністю, таким чином, найголовніший обов’язок держави – забезпечення прав і свобод людини [1, с. 4]. Для досягнення цього необхідним є врахування міжнародних засад поліцейської діяльності в аспектах захисту основних прав і свобод людини і громадянина.
Проблемні питання використання міжнародних засад охоронної діяльності в сфері забезпечення прав і свобод людини та імплементації міжнародних стандартів поліції у правозахисну діяльність міліції України піднімала поважна когорта вітчизняних вчених, серед яких доцільно відмітити К.В. Балабанова, В.В. Галунька, Ю.М. Грошевого, О.М. Джужу, О.А. Мартиненка, В.І. Олефіра, Ю.І. Римаренка, Ю.С. Шемшученка та інших.
Правовим підґрунтям основ діяльності міліції у сфері захисту прав і основних свобод людини і громадянина, перш за все є Загальна декларація прав людини [2, c. 559], Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини [3, c. 608] , Кодекс поведінки посадових осіб з підтримання правопорядку [4, c. 580], Декларація про поліцію [5, c. 635], Європейський кодекс поліцейської етики [6, c. 641].
Наша держава прийнявши 17 липня 1997 року Закон України «Про ратифікацію Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року, Першого протоколу та протоколу № 2,4,7 та 11 Конвенції» визнає обов’язковість дотримання і захисту прав і свобод людини проголошених в Конвенції [7, c. 263].
Отже, наведенні вище міжнародно-правові акти потребують поглибленої науково-юридичної деталізації в визначенні юридичної категорії «права людини».
З наведеного вище матеріалу, можна зробити основний та незаперечний висновок – права людини потребують від держави абсолютного та рівного конституційного захисту, а для того щоб їх реалізувати якнайбільш ефективно необхідно втілювати міжнародні стандарти в цій сфері. Брати краще з міжнародного досвіду та застосовувати його через призму реалій сьогодення.
Наведений матеріал свідчить, що у відповідності до міжнародно-правових актів поліція має забезпечити захист права власності, усіх громадян що знаходяться на території держави неупереджено і справедливо при суворому дотриманні принципу законності. При цьому працівники поліції, до правопорушників, які посягають на право власності можуть застосовувати лише правомірні засоби примусу і тільки в тих межах, які при забезпеченні припинення протиправного посягання є мінімально шкідливими для оточуючих та самого правопорушника.
З урахуванням зазначеного до напрямів діяльності міліції України в контексті міжнародних засад охоронної діяльності у сфері забезпечення прав людини доцільно віднести: 1) надання методичної, консультативної та практичної допомоги фізичним особам в забезпеченні захисту основних прав і свобод; 2) на основі ґрунтовного, системного аналізу криміногенної ситуації вносити проекти щодо розроблення більш дієвих правових норм; 3) забезпечення ефективного функціонування регулятивного механізму щодо порушень прав і основних свобод людини і громадянина обов’язковим встановленням відповідальності винних осіб; 4) встановлення жорсткого контролю за дотриманням прав і основних свобод людини і громадянина, запобігання вчиненню правопорушень та мінімізація криміногенного впливу в цьому напрямку; 5) забезпечення ефективного функціонування дієвого регулятивного механізму відшкодування завданих громадянам збитків у випадку втрати майна та обов’язковим встановленням матеріальної відповідальності винних осіб.
Отже, сформовані положення міжнародних засад охоронної діяльності в сфері забезпечення прав людини мають стати вагомим джерелом для органів правотворчості та практичної правоохоронної діяльності міліції України.

Джерела:
1. Конституція України : Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996. – К.: Преса України, 1997. – 80 с.
2. Загальна декларація прав людини // Приватне життя і поліція. Концептуальні підходи. Теорія та практика. / [Авторський колектив Відп. редактор: Ю.І Римаренкою]. – К.: КНТ, 2006.- 740 с. – (Людина. Суспільство. Поліція).
3. Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини // Приватне життя і поліція. Концептуальні підходи. Теорія та практика. / [Авторський колектив Відп. редактор: Ю.І. Римаренкою]. – К.: КНТ, 2006.- 740 с. – (Людина. Суспільство. Поліція).
4. Кодекс поведінки посадових осіб з підтримання правопорядку // Приватне життя і поліція. Концептуальні підходи. Теорія та практика. / [Авторський колектив Відп. редактор: Ю.І. Римаренкою]. — К.: КНТ, 2006.- 740 с. – (Людина. Суспільство. Поліція).
5. Декларація про поліцію // Приватне життя і поліція. Концептуальні підходи. Теорія та практика. / [Авторський колектив Відп. редактор: Ю.І. Римаренкою]. — К.: КНТ, 2006. – 740 с. – (Людина. Суспільство. Поліція).
6. Європейський кодекс поліцейської етики // Приватне життя і поліція. Концептуальні підходи. Теорія та практика. / [Авторський колектив Відп. редактор: Ю.І. Римаренкою]. – К.: КНТ, 2006. – 740 с. – (Людина. Суспільство. Поліція).
7. Закон України «Про ратифікацію Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року, Першого протоколу та протоколу № 2,4,7 та 11 Конвенції» // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 40. – С. 263.

e-mail: ole4ka09@indox.ru

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ОБ’ЄКТІВ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ
29.01.2010 20:04
ЗОВНІШНІ ЕЛЕМЕНТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ
29.01.2010 20:02
ПРОБЛЕМИ ПРИТЯГНЕННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ
28.01.2010 23:31
ПРАВОВА ОСНОВА ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ БОРОТЬБИ З ЕКОНОМІЧНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ
22.01.2010 11:46
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ „КРЕДИТНА СПІЛКА”
22.01.2010 11:44
ЩОДО РОЗУМІННЯ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА ЯК ПРИНЦИПУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ
14.01.2010 19:02
«ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ МИТНОЇ СПРАВИ»: СУВОРА АБО КОНТЕКСТУАЛЬНА НЕЯВНА ДЕФІНІЦІЯ?
10.02.2010 00:39
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ТА УСТАНОВ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО–ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НЕУРЯДОВИМИ ІНСТИТУЦІЯМИ
06.02.2010 15:35
ДО ПИТАННЯ ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРИ ПОРУШЕННІ ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
04.02.2010 20:40
СТРУКТУРА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПРОЦЕДУРИ
02.02.2010 20:30
© 2006-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


Наукова спільнота - інтернет конференції
Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки
Наукові конференції
Актуальні дослідження правової та історичної науки. Юридична лінія
 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше