:: LEX :: ЗОВНІШНІ ЕЛЕМЕНТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 39)

Термін подання матеріалів

09 лютого 2022

До початку конференції залишилось днів 20


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ЗОВНІШНІ ЕЛЕМЕНТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ
 
29.01.2010 20:02
Автор: Черниш Інна Анатоліївна, викладач кафедри загальноправових дисциплін Херсонського юридичного інституту Харківського національного університету внутрішніх справ
[Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Муніципальне право]
Внутрішня торгівля є однією з важливих галузей економіки, яка відіграє значну роль як у формуванні економічного потенціалу України, Істотними недоліками законодавства у сфері внутрішньої торгівлі є відсутність єдиного підходу до вирішення питань, пов'язаних із адміністративним регулюванням діяльності суб'єктів господарювання [1]. Зокрема не визначена система адміністративно-правового регулювання торгівельної діяльності.
Проблемі адміністративно-правового регулювання торгівельної діяльності частково торкались вчені І.О. Бланк, С. В. Ващенко, А. П. Гаврилішин, В.М. Гордон, О.І. Дорошенко, О. В. Комах, О.А. Кривенко, В. Кузнєцов, Л.І. Кущ, Д.К. Лаврентьєв, В. П. Підчибій, А.А. Попов, О.М. Роїна, Л. А. Савченко, А. А Трофімчук, А. В. Цимбалюк. Поряд їх увага зосереджувалась на фрагментарному аналізі системи адміністративно-правового регулювання торгівельної діяльності.
З урахуванням їх поглядів, а також чинного законодавства [2-7], на наш погляд, до елементів адміністративно-правового регулювання торгівельної діяльності відноситься: 1) податкове регулювання повноти та вчасності сплати податків, інших публічних платежів суб’єктами торгівельної діяльності; 2) встановлення правил торгівлі, контролю за їх дотриманням; 3) ліцензування торгівельної діяльності; 4) патентування торгівельної діяльності; 5) захист прав споживачі; 6) захист інтелектуальної власності у сфері торгівельної діяльності; 7) засоби, адміністративного примусу, які застосовуються порушників режиму торгівельної діяльності.
Отже, елементи адміністративно-правового регулювання торгівельної діяльності являють собою об’єктивну сукупність адміністративно-правових норм, яку зумовлюють її внутрішню структуру, зміст і особливості розміщення інститутів.

Література:
1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2009 № 1200-р «Про схвалення Концепції проекту Закону України "Про внутрішню торгівлю" // Урядовий кур'єр вiд 28.10.2009. – № 199.
2. Попов А.А Торговое право : [учебное пособие] / А.А. Попов. – Х. БУРУН и К, 2007. – 288 с.
3. Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права / Габриэль Феликсович Шершеневич. – С.-Петербург, 1908. – VI, 624 с.
4. Черевко Г.В. Інтелектуальна власність : [навчальний посібник] /Г.В. Черево. – К. : Знання, 2008. – 412 с.
5. Теорія держави і права : [курс лекцій : навчальний посібник] / [авт.-упоряд. В. В. Галунько, Г. О. Пономаренко, В. К. Шкарупа] ; за ред. В. К. Шкарупи. – Херсон : Вид-во ВАТ ХМД, 2008. – 280 с.
6. Гета П.Т. Основи податкового права : [навчальний посібник] / П.Т. Гега, Л.М. Доля. – К. : Знання, КОО, 2005. – 307 с.
7. Закон України від 12 травня 1991 р. N 1023-XII «Про захист прав споживачів» : [за станом на 1 січня 2010 р.] / Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – N 30. – ст. 379.
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ОБ’ЄКТІВ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ
29.01.2010 20:04
ПРОБЛЕМИ ПРИТЯГНЕННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ
28.01.2010 23:31
ПРАВОВА ОСНОВА ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ БОРОТЬБИ З ЕКОНОМІЧНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ
22.01.2010 11:46
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ „КРЕДИТНА СПІЛКА”
22.01.2010 11:44
МІЖНАРОДНІ ЗАСАДИ ОХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ
21.01.2010 16:21
ЩОДО РОЗУМІННЯ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА ЯК ПРИНЦИПУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ
14.01.2010 19:02
«ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ МИТНОЇ СПРАВИ»: СУВОРА АБО КОНТЕКСТУАЛЬНА НЕЯВНА ДЕФІНІЦІЯ?
10.02.2010 00:39
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ТА УСТАНОВ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО–ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НЕУРЯДОВИМИ ІНСТИТУЦІЯМИ
06.02.2010 15:35
ДО ПИТАННЯ ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРИ ПОРУШЕННІ ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
04.02.2010 20:40
СТРУКТУРА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПРОЦЕДУРИ
02.02.2010 20:30
© 2006-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше