:: LEX :: ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ОБ’ЄКТІВ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 38)

Термін подання матеріалів

14 грудня 2021

До початку конференції залишилось днів 13


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ОБ’ЄКТІВ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ
 
29.01.2010 20:04
Автор: Юркова Євгенія Валеріївна, викладач кафедри загальноправових дисциплін Херсонського юридичного інституту Харківського національного університету внутрішніх справ, магістр права
[Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Муніципальне право]
Розробкою проблем адміністративно-правової охорони об’єктів промислової власності займались вчені Г.О. Андрощук, В.В. Галунько, С.О. Довгий, В.С. Дроб’язко, В.О. Жаров, Т.Г. Захарченко, Л.І. Ніколаєнко, О.Я.Савченко, Г.В. Черево, Л.Ю. Федченко, Р.Б. Шишка та ін. Поряд з цим як теорія адміністративного права так і в правозастосовна діяльність публічної адміністрації, у зазначеній сфері, потребує подальших пошуків, з метою забезпечення ефективної охорони об’єктів промислової власності засобами адміністративного права [1-5].
При цьому завжди треба пам’ятати, що до одного із провідних принципів патентного права відноситься – надання охорони лише тим розробкам, які в офіційному порядку визначні патентно-спроможними винаходами, корисними моделями і промисловими зразками.
З урахування позицій вище зазначених вчених слід зробити наступні висновки:
1) адміністративно-правова охорона промислової власності полягає в тому, що суб’єкт публічної адміністрації – Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, за визначеними адміністративними процедурами видає автору об’єкту промислової власності публічний охоронний документ, адміністративний за своєю сутністю – патент;
2) одним із викликів у сфері адміністративно-правової охорони інтелектуальної власності є розповсюдження охоронного характеру патентних прав на об’єкти промислової власності межами однієї країни, при цьому автор в інших країнах має протягом певного терміну право пріоритету на отримання додаткового патенту;
3) до напрямків покращення адміністративно-правової охорони інтелектуальної власності слід віднести наступне: ввести до КУпАП доповнення, щодо встановлення адміністративної відповідальності за безпідставне продовження дії права інтелектуальної власності; встановити адміністративну відповідальність із сплатою паушального штрафу, якщо правопорушник не знав або з певних причин не міг знати, що у його діях є порушення прав суб’єкта інтелектуальної власності; встановити межі розмірів разового стягнення для всіх об’єктів інтелектуальної власності.

Література:
1. Черевко Г.В. Інтелектуальна власність : [навчальний посібник] / Г.В. Черевко. – К. : Знання, 2008. – 412 с.
2. Інтелектуальна власність в Україні правові засади та практика : [науково-практичне видання у 4-х т.] / [С.О. Довгий, В.С. Дробязко В.О. Жаров та ін.] ; за ред. О.Д. Свяцького. – К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 1999. – Т. 1 : Право інтелектуальної власності. – 500 с.
3. Інтелектуальна власність в України : правові засади та практика : [науково-практичне видання у 4-х т.] / [Г.О. Андрощук, С.О. Довгий, В.С. Дробязко та ін.] ; за ред. В.Л. Петрова, В.О. Жарова. – К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 1999. – Т. 3 : Промислова власність. – 656 с.
4. Стрижак О.О. Інтелектуальна власність : [навчальний посібник] / О.О. Стрижак. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 216 с.
5. Полікарпов В.Д. Авторські права та інтелектуальна власність : [підручник] / В.Д. Понікаров, О.О. Єрмоленко, І.А. Медведєв. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2008. – 304.
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ЗОВНІШНІ ЕЛЕМЕНТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ
29.01.2010 20:02
ПРОБЛЕМИ ПРИТЯГНЕННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ
28.01.2010 23:31
ПРАВОВА ОСНОВА ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ БОРОТЬБИ З ЕКОНОМІЧНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ
22.01.2010 11:46
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ „КРЕДИТНА СПІЛКА”
22.01.2010 11:44
МІЖНАРОДНІ ЗАСАДИ ОХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ
21.01.2010 16:21
ЩОДО РОЗУМІННЯ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА ЯК ПРИНЦИПУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ
14.01.2010 19:02
«ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ МИТНОЇ СПРАВИ»: СУВОРА АБО КОНТЕКСТУАЛЬНА НЕЯВНА ДЕФІНІЦІЯ?
10.02.2010 00:39
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ТА УСТАНОВ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО–ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НЕУРЯДОВИМИ ІНСТИТУЦІЯМИ
06.02.2010 15:35
ДО ПИТАННЯ ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРИ ПОРУШЕННІ ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
04.02.2010 20:40
СТРУКТУРА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПРОЦЕДУРИ
02.02.2010 20:30
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше