:: LEX :: ДО ПИТАННЯ ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРИ ПОРУШЕННІ ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 35)

Термін подання матеріалів

16 вересня 2021

До початку конференції залишилось днів 0


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ДО ПИТАННЯ ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРИ ПОРУШЕННІ ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
 
04.02.2010 20:40
Автор: Рибакова Марія Володимирівна, слухач магістратури юридичного факультету Запорізького національного університету
[Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Муніципальне право]
Згідно ст. 9 Кодексу про адміністративні правопорушення України (далі - КпАП України) адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність. Адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені КпАП України, настає, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до закону кримінальної відповідальності [1]. Тобто можна провести порівняння, та зробити висновок про те, що адміністративна справа є «маленькою кримінальною справою», але в цьому разі виникає питання «Чи можливо розглядати адміністративну справу без участі правопорушника?». Пленум Верховного суду України в своїх постановах неодноразово звертав увагу, що суди повинні неухильно виконувати вимоги ст. 268 КпАП України щодо розгляду справи про адміністративне правопорушення у присутності особи, яка притягується до адміністративної відповідальності. Під час відсутності зазначеної особи це можливо лише у випадку, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце та час розгляду і від неї не надійшло клопотання про його відкладення [2]. З метою правильного і своєчасного вирішення кожної справи суддя районного суду повинен ретельно підготуватися до її розгляду. В ст. 278 КпАП України визначено питання, які необхідно вирішити під час підготовки: чи належить до компетенції органу, посадової особи розгляд даної справи; чи правильно складено протокол та інші матеріали справи. Вивчивши ретельно матеріали справи, суддя повинен призначити справу до розгляду, та назначити дату та час розгляду даної адміністративної справи, з урахуванням терміну поштового пробігу, для виклику адміністративного правопорушника до суду.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил надання послуг поштового зв’язку» у ст. 116 вказує, що у разі неможливості вручення одержувачам поштові відправлення з простим або рекомендованим повідомленням про їх вручення зберігаються об'єктом поштового зв'язку місця призначення протягом 14 календарних днів. У разі невручення рекомендованого листа з позначкою «судова повістка» з поважних причин, рекомендований лист разом з бланком повідомлення про вручення повертається за зворотною адресою не пізніше ніж через 5 календарних днів з дня надходження листа до об'єкта поштового зв'язку місця призначення із зазначенням причини невручення [3]. Хоча, згідно ст. 277 КпАП України справа про адміністративне правопорушення розглядається в 15-денний строк з дня одержання уповноваженим органом чи посадовою особою протоколу та інших матеріалів справи. Виникає питання, як повідомити адміністративного правопорушника про розгляд справи та розглянути справу у встановлений законом строк? Якщо повідомлення про вручення, чи не вручення судової повістки прийде, а часу на повторний виклик немає, пройдуть строки розгляду адміністративної справи. Так, на практиці в районних судах і виникало багато випадків, коли справи про адміністративні правопорушення розглядаються у відсутність правопорушників. Як правило, це трапляється у справах про адміністративні правопорушення за ст. 124 КпАП України, де є два учасника правопорушення - правопорушник та потерпілий, автомобіль якого постраждав внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (далі - ДТП). У потерпілого виникає необхідність відремонтувати пошкоджений автомобіль. Але для того, щоб отримати від страхової компанії страхове відшкодування або звернутися до суду з позовом в порядку цивільного судочинства необхідно винесення судом постанови у справі про адміністративне правопорушення за ст. 124 КпАП України, якою має бути встановлено обставини ДТП та вина порушника. Проте, у разі не повідомлення про час і місце судового розгляду, адмінправопорушика, оскільки повістки порушникам не вручалися і поверталися до суду у зв’язку із закінченням термінів зберігання на пошті (тобто порушники не з’являлися на пошту за повістками, тобто ухилились від їх отримання), або через не проживання порушників за вказаними ними в протоколі адресами. Суддями районних судів виносились постанови про притягнення правопорушників до адміністративної відповідальності, але це давало їм можливість оскаржити постанову в апеляційному суді, та заявити клопотання про продовження строку на апеляційне оскарження постанови у разі того, що він не був повідомлений належним чином про розгляд справи в районному суді. Апеляційний суд як правило скасовував постанову районного суду, і у зв’язку з тим, що згідно ст. 38 КпАП України стягнення може бути накладено не пізніш як через 3 місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - не пізніш як через 3 місяці з дня його виявлення, то права та інтереси потерпілого залишалися назавжди порушеними, що є неприпустимим в правовій державі. Так, можна в разі ухилення правопорушника від явки на виклик судді цю особу піддати приводу, але це також потребує часу. А тривалий не розгляд справи та сподівання на вручення повістки порушнику, чи виконання приводу до суду в майбутньому на практиці завжди призводить до закінчення строків давності накладення адміністративного стягнення, а отже й порушенню принципу невідворотності адміністративної відповідальності, коли своїми діями порушник сприяє своєму уникненню від притягнення до адміністративної відповідальності без жодних для себе правових наслідків. Вважаємо за необхідне на законодавчому рівні продовжити строки розгляду адміністративних справ за аналогією з цивільним процесом, та за основу взяти ст. 157 Цивільного процесуального кодексу України про строки розгляду справ «суд розглядає справи протягом розумного строку, але не більше 2 місяців з дня відкриття провадження у справі; у виняткових випадках за клопотанням сторони, з урахуванням особливостей розгляду справи, суд ухвалою може подовжити розгляд справи, але не більш як на 1 місяць» [4]. Отже, треба розглядати справу про адміністративне правопорушення протягом розумного строку, тобто більш ніж 15-денний строк, та дати головуючому судді можливість ухвалою суду, у виняткових випадках за клопотанням сторони, з урахуванням особливостей розгляду справи, подовжити розгляд справи. Це є можливим, так як строки накладення адміністративного стягнення регламентуються ст. 38 КпАП України. Якщо справи про адміністративні правопорушення відповідно до КпАП України чи інших законів підвідомчі суду, стягнення може бути накладено не пізніш як через 3 місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - не пізніш як через 3 місяці з дня його виявлення.
Отже, винесення постанови суддею районного суду, з участю адміністративного правопорушника дає впевненість на своєчасне і належне її виконання, це забезпечення правильного застосування законодавства з тим, щоб до кожного правопорушника були застосовані справедливі заходи адміністративного впливу.

Література:
1. Кодекс про адміністративні правопорушення України від 07 грудня 1984 року // zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=80731-10
2. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами України законодавства у справах про деякі злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, а також про адміністративні правопорушення на транспорті» № 14 від 23 грудня 2005 року / Судова практика у справах про адміністративні правопорушення (2003-2005р.р.) / За заг. ред. В.Т. Маляренка. - К.: Юрисконсульт, 2006. - С. 496.
3. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил надання послуг поштового зв’язку» № 270 від 05 березня 2009 року // http:// www.dmdays.com.ua/workuadm/lawacts/regulatory_base/kabmin_praviladlyaposhti2
4. Цивільний процесуальний кодекс Украйни від 18 березня 2004 року // http:// zakon. rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1618-15
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ОБ’ЄКТІВ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ
29.01.2010 20:04
ЗОВНІШНІ ЕЛЕМЕНТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ
29.01.2010 20:02
ПРОБЛЕМИ ПРИТЯГНЕННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ
28.01.2010 23:31
ПРАВОВА ОСНОВА ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ БОРОТЬБИ З ЕКОНОМІЧНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ
22.01.2010 11:46
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ „КРЕДИТНА СПІЛКА”
22.01.2010 11:44
МІЖНАРОДНІ ЗАСАДИ ОХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ
21.01.2010 16:21
ЩОДО РОЗУМІННЯ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА ЯК ПРИНЦИПУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ
14.01.2010 19:02
«ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ МИТНОЇ СПРАВИ»: СУВОРА АБО КОНТЕКСТУАЛЬНА НЕЯВНА ДЕФІНІЦІЯ?
10.02.2010 00:39
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ТА УСТАНОВ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО–ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НЕУРЯДОВИМИ ІНСТИТУЦІЯМИ
06.02.2010 15:35
СТРУКТУРА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПРОЦЕДУРИ
02.02.2010 20:30
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше