:: LEX :: «ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ МИТНОЇ СПРАВИ»: СУВОРА АБО КОНТЕКСТУАЛЬНА НЕЯВНА ДЕФІНІЦІЯ?
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 43)

Термін подання матеріалів

21 вересня 2022

До початку конференції залишилось днів 77


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

«ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ МИТНОЇ СПРАВИ»: СУВОРА АБО КОНТЕКСТУАЛЬНА НЕЯВНА ДЕФІНІЦІЯ?
 
10.02.2010 00:39
Автор: Мазур Анатолій Васильович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного та митного права Академії митної служби України
[Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Муніципальне право]
Адресована органам державної влади та їхнім посадовим особам конституційна вимога діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Основним Законом та законами України (ч.1 ст.19 Конституції України) «дивним чином» оминула сам вищий законодавчий орган держави. Адже дотепер не прийнято закону України «Про закони і законодавчу діяльність» - нормативно-правового акту, що «спрямований на обґрунтування місця та посилення значення закону в системі нормативно-правових актів, упорядкування і підвищення якості, стабільності законів, законодавчої діяльності і на цій основі зміцнення режиму законності і правопорядку та визначає основні характеристики закону як правової основи усіх нормативно-правових актів, умови дії закону, порядок його зміни, суб'єктів та організаційно-правові засади законодавчої діяльності, а також вимоги щодо систематизації законів» [1]. Відтак, оцінювати якість закону як юридичного акту, окрім імперативу щодо однозначної несуперечності нормам Конституції України, мусимо й з точки зору відповідності очевидним, але неписаним вимогам: логічність викладення, зрозумілість норм, одноманітність практики застосування тощо.
У сфері митного регулювання на окрему увагу заслуговує питання дотримання законодавцем правил формальної логіки при визначенні понять у основному кодифікованому акті в галузі митної справи – Митному кодексі України (далі – МК України) [2]: «митна політика», «митна справа», «митні правила», «митні процедури» та інші, від чіткості дефініції яких безпосередньо залежать і правозастосування, і правореалізація в доволі чутливій сфері суспільних відносин.
Уже з преамбули МК України випливає, що він спрямований на забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи. Варто зауважити, що в митному кодифікованому акті означення «з питань митної справи» для нормативно-правових актів (законів, міжнародних договорів) або їх сукупності (законодавства) вжито, наприклад, у п.15 ст.1, п.16 ст.1, п.30 ст.1, статтях 9, 11, 13, 15, 40, 41, 51, 55. Наприклад, у формулюванні предмету контрольних повноважень посадовців митної служби; окресленні нормативного масиву, яким передбачено приписи, обмеження й заборони, що у сумі становлять митний режим; встановленні кола нормативних актів, для яких МК України у ст.9 передбачає спеціальний порядок набрання чинності; формулюванні одного із основних завдань митних органів; визначенні підстави для переогляду товарів і транспортних засобів, а також прав і обов’язків перевізника.
Згідно зі ст.7 «Законодавство України з питань митної справи складається з Конституції України, цього Кодексу, законів України та інших нормативно-правових актів з питань митної справи, виданих на основі та на виконання Конституції України, цього Кодексу та законів України». Звідси випливає, що маємо справу не з суворою дефініцією (складається з двох частин – імені, яке визначає, та виразу, яким визначаємо термін, розкриваємо його смисл), а з контекстуальною неявною дефініцією, бо наш термін не має чітко вираженої структури, до того ж можливість з’ясувати зміст поняття виникає винятково за умови звернення до іншого терміну – «митна справа». Разом із тим і цей термін потребує уточнення, що створює додаткові труднощі для розуміння усіх без винятку норм митного законодавства, у яких ним послуговувався або буде послуговуватися суб’єкт правотворчості [3], [4]. Очевидно, неприпустимим є формулювання наведеного терміну через відкритий перелік складників, або ж за алгоритмом «А складається із В та А». Виведення легального поняття, особливо такого як «законодавство з питань митної справи», мало би бути явним і з точки зору професійного й непрофесійного тлумачення, і з огляду на логічні правила такого виведення.

Література:
1. Про закони і законодавчу діяльність: Закон України (проект), реєстр.№0894). – [Електронний документ]. – Режим доступу: http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=12103
2. Митний кодекс України: Закон України № 92-ІV від 11.07.2002 // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 38. – ст.288.
3. Мазур А.В. Означення та законодавче регулювання основного митно-правового поняття: постановка проблеми // Митна справа. – 2008. – №2 (56). – С.18-20.
4. Мазур А.В. Поняття митної справи: ідея, зміст, законодавче закріплення // Митна справа. – 2008. – №5. – С.8-12.

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ОБ’ЄКТІВ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ
29.01.2010 20:04
ЗОВНІШНІ ЕЛЕМЕНТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ
29.01.2010 20:02
ПРОБЛЕМИ ПРИТЯГНЕННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ
28.01.2010 23:31
ПРАВОВА ОСНОВА ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ БОРОТЬБИ З ЕКОНОМІЧНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ
22.01.2010 11:46
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ „КРЕДИТНА СПІЛКА”
22.01.2010 11:44
МІЖНАРОДНІ ЗАСАДИ ОХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ
21.01.2010 16:21
ЩОДО РОЗУМІННЯ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА ЯК ПРИНЦИПУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ
14.01.2010 19:02
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ТА УСТАНОВ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО–ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НЕУРЯДОВИМИ ІНСТИТУЦІЯМИ
06.02.2010 15:35
ДО ПИТАННЯ ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРИ ПОРУШЕННІ ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
04.02.2010 20:40
СТРУКТУРА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПРОЦЕДУРИ
02.02.2010 20:30
© 2006-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


Наукова спільнота - інтернет конференції
Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки
Наукові конференції
Актуальні дослідження правової та історичної науки. Юридична лінія
 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше