:: LEX :: КЛАСИФІКАЦІЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ЗЛОЧИНІВ, ЯКІ ВЧИНЯЮТЬСЯ КРИМІНАЛЬНИМИ ПРОФЕСІОНАЛАМИ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 38)

Термін подання матеріалів

14 грудня 2021

До початку конференції залишилось днів 13


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

КЛАСИФІКАЦІЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ЗЛОЧИНІВ, ЯКІ ВЧИНЯЮТЬСЯ КРИМІНАЛЬНИМИ ПРОФЕСІОНАЛАМИ
 
31.05.2010 20:01
Автор: Прутяний Сергій Олександрович, адьюнкт Херсонського юридичного інституту Харківського національного університету внутрішніх справ
[Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право]
Після виходу в світ робіт Ч. Ломброзо, що з'явилися по суті початком вивчення особистості злочинця, в ряді країн стали проводитися дослідження психологічних властивостей правопорушника, в яких учені намагалися знайти стрижневу причину злочинної поведінки. Незалежно від напрямів і шкіл вони прагнули зрозуміти, чому людина скоює злочини, незважаючи на тяжкість встановленого покарання; чому не зупиняється, випробувавши його; чому здійснює корисливі злочини, не маючи часом матеріальної потреби.
При характеристиці стану та особливостей сучасного кримінального професіоналізму для характеристики ступеня і характеру організованості злочинців представляється доцільним відійти від традиційного методу опису кожної з категорій груп (злодійська, грабіжницька і т п.) а розглянути більш новий вид злочинності, який часто здійснюється злочинцями професіоналами, а саме комп'ютерні злочини що вчинюються кримінальними професіоналами, показати їх особливості.
У наш час, коли настає епоха Інтернету та комп'ютерних технологій, комп'ютерна злочинність стала реальністю суспільного життя.
У зв'язку з цим нові інформаційні технології дали поштовх не тільки в плані прогресу суспільства, а й стимулювали виникнення і розвиток нових форм злочинності. Революція в області комп'ютерної техніки надала злочинцям широкі можливості в плані доступу до нових технічних засобів. У сучасних умовах злочинні елементи не зазнають нестачу в кадрах, здатних ефективно використовувати новітні електронні засоби, технологічні нововведення, свої професійні знання і вміння для підготовки, вчинення, маскування злочинів і активної протидії роботі правоохоронних органів. Цими професійними кадрами є скорочені висококваліфіковані фахівці, які обслуговували структури військово-промислового комплексу, різні науково-дослідні центри, лабораторії і інститути, зростання безробіття відразу ж вплинув на зміну криміногенної ситуації в Україні.
До недавнього часу вважалося, що комп'ютерна злочинність існує тільки в зарубіжних капіталістичних країнах, а в Україні, через слабку комп'ютеризацію, відсутні взагалі. На мій погляд, саме ця обставина і привела до недостатнього вивчення цієї проблеми. Сама поява комп'ютерної злочинності в нашій країні призводить до висновку про те, що це явище властиве всім державам, які в силу свого наукового прогресу вступають у період широкої комп'ютеризації своєї діяльності.
В даний час існують дві основні течії наукової думки. Одна частина дослідників відносить до комп'ютерних злочинів дії, в яких комп'ютер є або об'єктом, або знаряддям посягань. У цьому випадку крадіжка комп'ютера теж є комп'ютерним злочином. Інша частина дослідників стверджує, що об'єктом посягання є інформація, що обробляється в комп'ютерній системі, а комп'ютер служить знаряддям посягання. Треба сказати, що законодавство багатьох країн, в тому числі і в Україні, стало розвиватися саме цим шляхом.
Підводячи підсумки, можна виділити наступні характерні особливості цього соціального явища:
- Неоднорідність об'єкта посягання
- Виступ машинної інформації, як у якості об'єкта, так і в якості засобу злочину
- Різноманіття предметів та засобів злочинного посягання
- Виступ комп'ютера або як предмета, або як засоби вчинення злочину
На основі цих особливостей можна зробити висновок, що комп'ютерний злочин - це передбачене кримінальним законом суспільно небезпечне діяння, вчинене з використанням засобів електронно-обчислювальної (комп'ютерної) техніки. Перша частина визначення, на мою думку, не потребує додаткових пояснень. Друга ж частина вимагає деталізації.
Криміналістична характеристика комп'ютерних злочинів відрізняється від уже відомих злочинних посягань певною специфікою. У першу чергу до неї повинні входити криміналістичні значущі відомості про особу правопорушника, мотивації його злочинної поведінки, типових способах, предметах і місцях посягань, а також про потерпілу сторону. Дані про особу злочинця в даний час базується на двох специфічних групах інформації. Перша з яких включає в себе дані про особу невідомого злочинця як по залишених їм слідах, так і за іншими джерелами з метою встановлення і прийомів його розшуку та затримання. Така інформація дає уявлення про загальні властивості якоїсь групи осіб, серед яких може знаходитись злочинець. Друга ж група включає в себе інформацію, отриману за допомогою вивчення особистості затриманого підозрюваного або обвинуваченого з метою оцінки особи суб'єкта. Такий поділ на групи даних допомагає згодом виділити типові моделі категорій злочинців, якимось чином провести типологію злочинців.
«Комп'ютерних» злочинців можна розділити на певні відособлені групи:
Особи, в яких поєднуються професіоналізм у програмуванні з елементами фанатизму і винахідливості. На думку деяких авторів, ці суб'єкти сприймають засоби комп'ютерної техніки як певний виклик своїм знанням та вмінням. Тут присутній якийсь спортивний азарт. Саме це найчастіше і стає причиною злочинів. Відбувається переродження аматора-програміста в професійного злочинця.
Професійні «комп'ютерні» злочинці. Тут присутні явно корисливі цілі. Злочинці даної групи найчастіше входять до складу яких-небудь злочинних утворень. Це висококласні фахівці, які представляють явну загрозу для суспільства.
Відзначу також, що при розслідуванні комп'ютерних злочинів найчастіше важко буває встановити як об'єктивну, так і суб'єктивну сторону злочину. Складність для слідства тут полягає в тому, що дуже часто злочинець не може повною мірою уявити собі наслідки своєї діяльності. Така невизначеність часто виникає, наприклад, при спробах несанкціонованого доступу в комп'ютерні мережі. Злочинець не завжди правильно уявляє собі цінність копійований, знищується або спотворює інформацію, а тим більше подальші наслідки, до яких можуть привести його дії.
Насамкінець зазначу, що, як видно з вищенаведеного, в даний час є чимало можливостей, що сприяють розкриттю комп'ютерних злочинів. Однак їх ефективність залежить від низки розглянутих мною об'єктивних і суб'єктивних обставин, з яких на перше місце виступає, на мою думку, створення в системі правоохоронних органів Росії загального організаційно-методичного центру, який координує всю роботу в цьому напрямку, наділеного відповідними повноваженнями і здатного за своїм професійного складу займатися всім спектром зазначених проблем.

Література:
1. Криминология. Учебник для юридических ВУЗов / Под ред. В. Н. Бурлакова; В.А. Сальникова. - СПб.: Санкт-Петербургская академия МВД России, 1998. – 576 с.
2. Гуров А. И. Профессиональная преступность: прошлое и современность. – М.: Юридическая литература, 1990. – 304 с.
3. Зелинский А. Ф. Криминология. Учебное пособие. – Х.: Рубикон, 2000. – 240 с.
4. Даньшин І. М. Усталені форми злочинності (кримінологічний нарис). – Х.: Акта, 2002. – 110 с.
5. Тонконогов А.В. Философия преступного мира или криминальные аспекты деструктивной духовности // Закон и право – 2008.- №1 – С. 13-15.
6. Иншаков С.М. Криминология: Практикум. – М.: Юриспруденция, 2001. – 304 с.
7. Тайбаков А. А. Профессиональный преступник (опыт социологического исследования) // Социологические исследования. - 1993. - №8. – С. 84-87.
8. Карпов Н. Особливості сучасної організованої злочинності // Юридична Україна. – 2006. - №6 – С. 72-79.
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНО – ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ ВБИВСТВА, ВЧИНЕНОГО ЧЕРЕЗ НЕОБЕРЕЖНІСТЬ
30.05.2010 13:24
НЕОБХІДНІСТЬ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ЗАБОРОНИ НЕЗАКОННОГО ВИВЕЗЕННЯ ЗА МЕЖІ УКРАЇНИ АНАТОМІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ЛЮДИНИ
30.05.2010 12:45
МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
18.05.2010 20:22
ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ДОПИТУ ОБВИНУВАЧЕНОГО
18.05.2010 20:21
ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ СЕКСУАЛЬНИХ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ МАЛОЛІТНІХ
08.06.2010 22:03
ОСОБЛИВОСТІ ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННОМУ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ У США
08.06.2010 22:02
ПИТАННЯ ЗАТРИМАННЯ ОСІБ, ПРИЧЕТНИХ ДО НЕЗАКОННОГО ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ
08.06.2010 22:00
СПОСІБ НЕЗАКОННОГО ПОВОДЖЕННЯ З ВОГНЕПАЛЬНОЮ ЗБРОЄЮ
08.06.2010 21:59
СЛІДЧИЙ ОГЛЯД ПО СПРВАХ ПРО НЕЗАКОННИЙ ОБІГ ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН
08.06.2010 21:58
СПОСІБ НЕЗАКОННОГО ЗАВОЛОДІННЯ ВОГНЕПАЛЬНОЮ ЗБРОЄЮ
08.06.2010 21:56
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше