:: LEX :: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПОГЛИБЛЕННЯ ЗАСАД АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 34)

Термін подання матеріалів

14 липня 2021

До початку конференції залишилось днів 26


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПОГЛИБЛЕННЯ ЗАСАД АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ
 
03.10.2010 16:46
Автор: Король Яна Вікторівна, викладач кафедри загально правових дисциплін Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
[Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Муніципальне право]
Як показує сучасна світова практика, рівень суспільно-економічного розвитку, місце України серед інших держав світової спільноти, зовсім не залежать від наявності (чи відсутності) відповідних природних, у тому числі енергетичних, ресурсів, необхідних для забезпечення життєдіяльності того чи іншого народу. Дедалі більше і більше, особливо на початку ХХІ століття, на перший план виходить проблема ефективного управління наявними і залученими ресурсами. Організація високоефективного управління в будь-якій державі належить до кола вічно актуальних питань, значення яких ніколи не зменшується.
Адміністративна реформа в Україні планувалась насамперед як комплекс взаємопов’язаних заходів спрямованих на підвищення ефективності державного управління, розвиток місцевого самоврядування, створення необхідних умов для задоволення інтересів, забезпечення прав і свобод людини і громадянина.
Неупереджений та всебічний аналіз стану справ у цій сфері дає підставу для висновку, що нині необхідні та найбільш важливі напрямки перебудови системи державного управління вже досить чітко окреслені і глибоко усвідомленні широким колом політиків, управлінців усіх ланок, учених, фахівців. Зрозуміло, що масштабність і складність здійснюваних заходів, а також тих, які необхідно здійснити у подальшому, є набагато більшими, ніж передбачалось спочатку, під час розроблення концепцій, планів і програм [1, С. 104-118].
Сьогодні багато політиків, учених та, особливо, публіцистів досить критично оцінюють стан і темпи проведення адміністративної реформи в Україні. Негативна критика є виправданою, бо попри зрушення, які мали місце внаслідок реформування, гостро стоять чимало проблем, які були породжені недосконалістю, нечіткістю, неузгодженістю, як основної правової бази реформи з чинним законодавством, так і заходів, які здійснювались на втілення реформи.
Спробуємо розглянути проблеми поглиблення більш детальніше.
Очевидно головною проблемою реформи, що відбулася лише згори, була відірваність від громадських інституцій, широкого загалу. Багато хто вирішив, що вона, нібито, призначена лише для влади та бюрократії, хоча декларувалося зовсім інше – покращення управління для надання якісних послуг громадянину [2, С. 41-51].
Наступна вада стосується послідовності і програмування накреслених перетворень в адміністративній сфері. З урахуванням зарубіжного, зокрема європейського, досвіду, трансформація адміністративної системи має відбуватися послідовно, в контексті здійснення економічної, політичної, соціальної реформ.
Інституційні компоненти супроводження реформи також були очевидно недосконалими. Діяльність державної комісії носила здебільшого громадський характер, апарат комісії забезпечував лише її роботу, інститут Уповноваженого з проведення адміністративної реформи так і не був реалізований.
Наступною проблемою є те, що чимало законопроектів, які мають сьогодні вкрай важливе значення і стосуються правового статусу центральних органів виконавчої влади так і залишились проектами.
На нашу думку, ще однією вадою, що заслуговує на увагу і є, актуальною сьогодні - впровадження новітніх інформаційних технологій у сфері державного управління. Концепція адміністративної реформи в цьому плані передбачає вирішення ряду основних завдань, зокрема такого, як створення інформаційної системи державного управління визначення потреби органів державної влади в нових інформаційних документообігу та ін. Слід визначити, що завдання Концепції в галузі інформаційного забезпечення після виходу Указу Президента України від 22 липня 1998 р. №810/98 “Про заходи щодо впровадження концепції адміністративної реформи в Україні” так і залишились по великому рахунку завданнями які позбавлені уваги з боку представників науки і органів державної влади.
Однією з важливих проблем адміністративної реформи, яка заслуговує особливої уваги, є реформування державної служби. Ключовою проблемою державної служби на сьогоднішній день залишається корупція. На її вирішення знадобиться ще чимало часу і заходів. Оскільки аналіз стану справ залишає бажати кращого. Вирішенню цієї проблеми сприяли б вирішення питань щодо розробки Кодексу загальних правил поведінки державного службовця та щодо доплати праці державних службовців.
Проаналізувавши особливості, та якість проведення адміністративної реформи можна дійти висновків, що так чи інакше але адміністративна реформа в Україні була і залишається явищем необхідним та неминучим [3, С. 17].
З цього приводу зазначимо, що, на нашу думку, аміністративна реформа сьогодні просувається надто повільно, що зумовлено, в першу чергу, проблемами правового, організаційного, а головне фінансового та кадрового характеру, які потребують негайного вирішення.
Успішне проведення адміністративної реформи сьогодні прямо залежить від проведення політичної реформи.
Таким чином, на підставі викладеного можна констатувати, що проведення адміністративно-правової реформи є важливим чинником виходу із трансформаційної кризи українського суспільства і полягає у створенні сучасної, ефективної системи державного управління. А формування нової системи державного управління є інструментом подолання кризи в Україні.
Проведення адміністративної реформи є етапом демократизації українського суспільства, приведення у відповідність існуючих суспільних відносин з закріпленими у Конституції нормами.

Література:
1. Полешко А. Хід адміністративної реформи в Україні (з науково-практичної конференції) / А. Полешко // Право України. — 2003. — № 4 — С. 104–118.
2. Бабенко К. Адміністративна реформа як невід’ємна складова процесу реалізації Конституції України / К. Бабенко // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2008. — № 1. — С. 41–51.
3. Кривицька Ю. Адміністративна реформа: необхідність і перспективи проведення / Ю. Кривицька // Юридична газета. — 2005. — № 24. — С. 17.

e-mail: korol.yana@mail.ru
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
03.10.2010 17:01
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ ВИРУЧКИ ВІД ПРОДАЖУ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ) ПРИ ЗАСТОСУВАННІ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ
03.10.2010 16:14
ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ЯКІ ПОГОДЖУЮТЬ АКТ ГОТОВНОСТІ ОБ’ЄКТА ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА
03.10.2010 16:07
ДО ПИТАННЯ ПРО СПЕЦИФІКУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ЖИТТЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
03.10.2010 15:59
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше