:: LEX :: СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ РОЗВИТОК ТА ЗНАЧЕННЯ ДОГОВОРУ ДОВІЧНОГО УТРИМАННЯ В УКРАЇНІ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 34)

Термін подання матеріалів

14 липня 2021

До початку конференції залишилось днів 28


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ РОЗВИТОК ТА ЗНАЧЕННЯ ДОГОВОРУ ДОВІЧНОГО УТРИМАННЯ В УКРАЇНІ
 
05.12.2010 10:39
Автор: Сковородько Ярослава Анатоліївна, студентка юридичного факультету Київського національного університету ім. Т. Шевченка
[Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право]
Глобальні зміни, що мали місце в економічному та соціальному укладі країни в 90-х роках минулого століття та на початку нинішнього зумовили необхідність докорінного перегляду традиційних цивільно-правових інститутів та формування нових, що мають обслуговувати нові соціально-економічні відносини в суспільстві. У зв’язку з ринковими перетвореннями, що відбулись останнім часом в економіці України, значно зросли можливості учасників майнового обороту щодо свободи укладення різного роду цивільно-правових договорів. Обумовлені соціально-економічними потребами ринкові реформи зблизили Україну з передовою світовою спільнотою і посприяли поширенню в її майновий обіг найбільш розповсюджених договірних конструкцій притаманних розвинутій ринковій економіці. У числі інститутів, що зазнали значних змін особливе значення має інститут довічного утримання. Він має значний інтерес для широкого кола осіб, але першочергово – для малозабезпечених осіб. У радянські часи цей інститут фактично являв собою різновид договору купівлі-продажу і не забезпечував інтерес широкого кола людей забезпечити першочергові потреби саме таким шляхом. У зв’язку із детальним врегулюванням в новому цивільному законодавстві інституту довічного утримання, він став більш поширеним, має певну практику застосування і вирішення спорів при застосуванні. Договір довічного утримання має досить специфічний характер, і його правове регулювання значно різниться в різних країнах.
Значення договору довічного утримання набуває все більшого значення у соціальній політиці держави і дозволяє вирішити проблеми соціального забезпечення людей похилого віку та інвалідів, що не мають можливості в силу обмежених можливостей отримувати доходи на власне забезпечення життєдіяльності. Для держави ж, яка не в змозі належним чином утримувати цю категорію населення та створити належні умови для життя своїх громадян з обмеженими можливостями є можливість через застосування інституту довічного утримання виконувати свою соціальну функцію. Так, реалізація ст.46 Конституції України, яка гарантує громадянам соціальний захист у разі непрацездатності, по старості або у інших випадках на держаному рівні забезпечується, в тому числі, і створенням законодавчого підґрунтя у вигляді норм цивільного законодавства (гл.57 Цивільного кодексу України), які створюють умови для такого забезпечення без залучення державних коштів. Крім того, оскільки набувачем майна за договором може бути юридична особа, через механізм довічного утримання, державні та комунальні підприємства можуть створювати необхідні умови для цієї категорії громадян та формувати базу  для створення державного та комунального соціального житлового фонду.
Договір довічного утримання хоча і мав місце в цивільному кодексі попередньої редакції, але теоретичних досліджень в цій галузі багато не присвячувалось, мали місце прогалини та суперечності, які значним чином усунені з прийняттям нового цивільного кодексу. Але існує ряд питань, що знайшли свого відображення в законі та вимагають додаткового вивчення та відображення і деталізації безпосередньо в договорі довічного утримання між конкретними особами.
В останній час договори довічного утримання (догляду) набули значного поширення. Сьогодні вони відіграють досить важливу роль, як для матеріального забезпечення людей, що потребують утримання та (або) догляду, з одного боку, так і для можливості вигідно набути цінне майно, з іншого.

Література :
1. Конституція України № 254к/96-ВР від 28.06.1996 року // http://zakon.rada.gov.ua.
2. Сімейний кодекс України № 2947-ІІІ від 10.01.2002 року //
http://zakon.rada.gov.ua.
3. Цивільний кодекс України № 435-ІV від 16.01.2003 року // http://zakon.rada.gov.ua.
4. Цивільний кодекс Української РСР вiд 18.07.1963  № 1540-VI
 // http://zakon.rada.gov.ua.
5. Договорное право: Учебник / Под редакцией М.И. Брагинского. - М.: ИНФРА-М, 2003. - 598 с.
6. Гражданское право: Учебник / Под редакцией Е.О. Харитонова. - К.: Юринком Интер, 2004. - 461 с.
7. Цивільне право України: Підручник: У 2-х книгах / О.В Дзера (керівник авторського колективу), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та інші; За редакцією О.В Дзери, Н.С. Кузнєцової. - К.: Юрінком Інтер, 2005. - Книга 2. - С. 324.
8. Цивільне право України: Підручник / Під редакцією Ч.М. Азімова. - Харків: ТОВ «Одіссей», 2002. - С. 235.


допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ РЕНТИ: ОКРЕМІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ
08.12.2010 19:09
НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ ДОГОВІР ЯК РЕГУЛЯТОР СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН: ЕКСКУРС В ЮРИДИЧНУ НАУКУ
08.12.2010 19:06
ДО ПИТАННЯ ПРО ФАКТИЧНІ ШЛЮБНІ ВІДНОСИНИ
08.12.2010 19:04
ПРО СПОСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ, ЩО НЕ ПЕРЕДБАЧЕНІ ЦПК УКРАЇНИ
08.12.2010 19:00
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ СКЛАДЕННЯ СЕКРЕТНОГО ЗАПОВІТУ
05.12.2010 11:07
ОКРЕМІ АСПЕКТИ СПАДКУВАННЯ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА
05.12.2010 11:04
ЗАХИСТ МАЙНОВИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ДИТИНИ ПРИ УКЛАДЕННІ ПРАВОЧИНІВ ЩОДО ЇХ МАЙНА
05.12.2010 10:34
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше