:: LEX :: ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ РЕНТИ: ОКРЕМІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 34)

Термін подання матеріалів

14 липня 2021

До початку конференції залишилось днів 28


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ РЕНТИ: ОКРЕМІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ
 
08.12.2010 19:09
Автор: Піхур Марта Орестівна, студентка Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
[Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право]
Рента відноситься до нових цивільно-правових договорів, поява якого пов’язана із переходом України до ринкових відносин. Рента належить до інститутів цивільного права, пов'язаних з відчуженням певного майна за плату (чи безоплатно) з метою отримання стабільного постійного доходу у вигляді рентних платежів. Актуальність даної теми викликана також потребою аналізу механізму правового регулювання правовідносин, які виникають при розірванні договору ренти. Договір ренти в умовах відсутності усталеної судової практики і традицій правового регулювання рентних відносин обумовлює потребу в проведенні їх всебічного цивільно-правового аналізу з метою уникнення правових колізій і належного вирішення проблем застосування.
Свого часу проблематика й аналіз цього питання згадується у працях таких вчених, як Апанасюк М. П., Брагінський М. І., Вітрянський В. В., Яворська О. С., Мічурін Є. О.
Так, звичайною підставою припинення договірного зобов’язання вважається його виконання боржником належним чином в обумовлений договором строк, час і місце. Договір ренти припиняється тільки після здійснення усіх виплат ренти, із сукупності яких складається зобов’язання ренти. Отже момент припинення договору ренти пов’язується з виплатою останнього рентного платежу платником ренти. Але така підстава щодо припинення договору безстрокової ренти не може застосовуватися в силу його, так би мовити, постійного характеру. По відношенню до безстрокового договору ренти припинення його шляхом виконання неможливе. Скільки б платник безстрокового договору ренти не виконував свого обов’язку періодично виплачуючи ренту, це не приведе до його припинення. Сукупний об’єм усіх виплат ренти в даному випадку є невідомим через невизначеність зобов’язання ренти, яке є тому невизначеним, що невизначений строк договору ренти.
Також договір ренти може припинятися як на загальних підставах припинення зобов’язань (глава 50 ЦК України), так і на підставах, спеціально передбачених главою 56 ЦК України. Якщо договір ренти припиняється за домовленістю сторін (ст. 604 ЦК України), то сторони мають визначити на яких засадах буде його припинено й вирішити питання про можливість  повернення переданого під виплату ренти майна й повернення (повне або часткове) сплаченої ренти, виплати її одержувачеві компенсації тощо. Одержувач ренти може в будь, який час відмовитися від подальшого її отримання, припинивши тим самим зобов’язання з її сплати прощенням боргу (ст. 605 ЦК України). Однак, якщо рента була встановлення на його користь іншою особою, то у випадку відмови одержувача від своїх прав, ними може скористатися особа, яка встановила ренту.
Рентне зобов’язання може бути припинено у зв’язку з передачею відступного одержувачеві ренти (ст. 600 ЦК України). Така підстава є найбільш характерною для припинення договору за яким рента встановлена у формі передачі речей, виконання робіт або надання послуг. Проте ніщо не перешкоджає припиненню договору за цією підставою й  у разі , якщо рента встановлена у грошовій формі. Розмір, строки й порядок передання відступного встановлюється сторонами. Метою такої домовленості є припинення зобов’язання боржника [2].
Договір ренти може бути припинено також на інших підставах, передбачених для припинення зобов’язань, наприклад у зв’язку з неможливістю його виконання у зв’язку з обставиною, за яку жодна з сторін не відповідає. Неможливість виконання розрізняється за часом її виникнення: вона може бути первісною, тобто існувала в момент, коли зобов'язання повинне було виникнути, і наступною, що настала вже в період дії зобов'язання (ст. 607 ЦК України).
Припинення зобов’язань передбачено також поєднанням боржника і кредитора в одній особі (ст. 606 ЦК України). Це може відбуватися, як у договірному, так і в спадковому порядку. У договірному порядку договір ренти припиняє своє існування тоді, коли кредитор за договором купівлі – продажу набуває права власності на нерухоме майно, обтяжене рентою. Його припинення у даному випадку зумовлене тим, що зобов’язання ренти має переходити на кожного нового власника цього нерухомого майна. У момент набуття права власності на майно, що обтяжене рентою, обов’язок ренти не переходить на одержувача ренти, а припиняє своє існування раз і назавжди, оскільки саме в цей момент відбувається збіг боржника і кредитора  в одній особі. З припиненням обов’язку ренти одержувач ренти втрачає своє право вимоги ренти й перестає бути суб’єктом договору ренти. Таким чином, у договірному порядку збіг боржника й кредитора в одній особі відбувається в момент набуття права власності одержувачем ренти на нерухоме майно обтяжене рентою. З моменту набуття права власності одержувачем ренти на нерухоме майно обтяжене рентою договір ренти припиняється.
Рентне зобов’язання може бути припинено й за особливих підстав, зокрема, якщо право на одержання перейде до таких спадкоємців за заповітом, як держава Україна, Автономна Республіка Крим, територіальна громада, іноземна держава, інші суб’єкти публічного права (ст. 2 ЦК України). Та оскільки закон не встановлює правових наслідків на такий випадок вважається, що відповідний обов’язок з платника ренти має зніматися, питання ж щодо права власності на майно передане під виплату ренти підніматись не може. Спадкування одержувачем ренти нерухомого майна, обтяженого рентою на його користь, також означає припинення договору ренти. Як і перед цим, зобов’язання ренти припиняється внаслідок набуття права власності на майно, обтяжене рентою.
Договір довічної ренти завжди припиняється смертю фізичної особи. Договір ренти може бути припинений оголошенням фізичної особи безвісно відсутньою або померлою. У випадку, коли оголошена безвісно відсутньою або померлою фізична особа з’явиться, договір довічної ренти може бути поновлений. Припинення договору ренти шляхом викупу - специфічна особливість, яку він успадкував від договору відсоткової позики. У такий спосіб повертається приблизний грошовий еквівалент того, що було взято в позику. Внесенням частини викупу зобов’язання ренти не припиняється до одержання всієї суми викупу, якщо інший порядок викупу не передбачений у договорі [1, с. 17]. Зобов’язання з виплати безстрокової ренти може припинитися також у зв’язку з випадковим знищенням або випадковим пошкодженням майна, переданого під її виплату. Особливий порядок припинення рентних відносин пов’язано законом з розірванням та відмовою від договору безстрокової ренти на вимогу платника або одержувача.
Таким чином, дослідивши акти цивільного законодавства можна зробити висновок, що договір ренти може припинятися майже усіма способами припинення цивільно-правових зобов’язань передбачених главою 50 ЦК України.

Література:
1. Апанасюк М. П. Місце договору ренти в системі цивільно-правових договорів // Право і безпека. – 2004.- № 3/1. – С. 35-39.
2. Апанасюк М. П. Договір ренти : Автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.03 / Національний університет внутрішніх справ. – Х., 2004. – 18 с.

 e-meil: martusya_boom@mail.ru
 


допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ ДОГОВІР ЯК РЕГУЛЯТОР СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН: ЕКСКУРС В ЮРИДИЧНУ НАУКУ
08.12.2010 19:06
ДО ПИТАННЯ ПРО ФАКТИЧНІ ШЛЮБНІ ВІДНОСИНИ
08.12.2010 19:04
ПРО СПОСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ, ЩО НЕ ПЕРЕДБАЧЕНІ ЦПК УКРАЇНИ
08.12.2010 19:00
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ СКЛАДЕННЯ СЕКРЕТНОГО ЗАПОВІТУ
05.12.2010 11:07
ОКРЕМІ АСПЕКТИ СПАДКУВАННЯ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА
05.12.2010 11:04
СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ РОЗВИТОК ТА ЗНАЧЕННЯ ДОГОВОРУ ДОВІЧНОГО УТРИМАННЯ В УКРАЇНІ
05.12.2010 10:39
ЗАХИСТ МАЙНОВИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ДИТИНИ ПРИ УКЛАДЕННІ ПРАВОЧИНІВ ЩОДО ЇХ МАЙНА
05.12.2010 10:34
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше