:: LEX :: НЕОБХІДНІСТЬ РЕФОРМУВАННЯ МИТНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 32)

Термін подання матеріалів

13 травня 2021

До початку конференції залишилось днів 1


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

НЕОБХІДНІСТЬ РЕФОРМУВАННЯ МИТНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ
 
22.02.2011 21:00
Автор: Ночка Ірина Петрівна, студентка факультету соціології і права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»
[Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Муніципальне право]
Актуальність даної теми полягає в тому що, в сучасних умовах процесу інтеграції України митні органи України потребують реформування, адже це є необхідною умовою входження України в Євросоюз та розвитку демократичного і правового суспільства. Відсутність законодавчо закріплених повноважень на проведення оперативно-розшукової діяльності фактично унеможливлює здійснення митними органами дізнання в повному обсязі, як того вимагає закон. Це ускладнює функції митних органів при взаємодії та обміні інформацією з подібними органами інших країн, які здійснюють боротьбу з організованою злочинністю, а зокрема з контрабандою. На сьогодні лише митні органи України не мають правоохоронного статусу та відповідних повноважень серед європейських держав. 
Питанням щодо надання митним органам права на оперативно-розшукову  діяльність займалися ряд науковців, серед них такі як - О. М. Бандурка, М. І. Мельник, Приймаченко Д. В., Качан В.В. та ін..
В Україні діяльність митних органів регулює Конституція України, Митний кодекс, Положення про Державну митну службу України… Основною метою наступного законодавчого етапу має стати підняття Державної митної служби України на якісно новий рівень економічної ефективності функціонування даної системи та приведення її на міжнародний рівень.
На сьогодні основним недоліком митних органів України є невідповідність її діяльності міжнародним стандартам, так як митна служба не має права на здійснення  оперативно-розшукової  діяльність, яка є характерною функцією відповідних служб іноземних країн [1, с.64]. Таким чином, при проведенні міжнародних операцій країни відмовляються розглядати Україну як повноцінного партнера, що не сприяє ефективному співробітництву та обміну інформацією з митними службами зарубіжних країн.
Митна політика України, зокрема, має бути зосереджена  на боротьбу з міжнародною злочинність у сфері незаконного обігу наркотиків, зброї, вибухових речовин і спрямована  саме на запобігання контрабанді, яка на сьогодні не втрачає своєї актуальності.
Удосконалюючи митні органи України потрібно звернути увагу на позитивний досвід розвинутих країн в цьому питанні. Проведення реформ має бути направлене зокрема на покращення  керованості та контрольованості митних органів та їх діяльності [2, с.55-56].
Вважаємо за необхідне потрібно внести зміни до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» та «Про боротьбу з корупцією» та до Кримінально-процесуального кодексу України з метою надання митним органам ( окремим посадовим особам підрозділів Департаменту організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, служб боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил) права досудового слідства у справах про контрабанду лише щодо злочинів, які безпосередньо виявлені митними органами,  а також з метою надання Державній митній службі України статусу правоохоронного органу і закріплення за певними підрозділами  функції оперативно-розшукової діяльності. Це дозволить боротися та протидіяти правопорушенням у сфері митної діяльності.
Для реалізації поставлених завдань також потрібно підвищити соціальний рівень працівників митниці, щоб захистити їх від негативного впливу криміногенних структур. Таким чином, реформування сприятиме швидкій інтеграції  України в Європейський Союз.

Література:
1.    Приймаченко Д. В. Правоохоронна діяльність митних органів України: ознаки та поняття // Митна справа, - 2004. - №6 - с.148.
2.    Качан В.В. Реформування митної системи // Митна справа - 2009 - №4(64) – с.218.


допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ОКРЕМІ ПРОПОЗИЦІЇ СТОСОВНО ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕКСТУ РЕДАКЦІЇ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО МІЛІЦІЮ» ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ»
31.01.2011 21:17
МІЖНАРОДНИЙ ДОГОВІР ЯК МЕХАНІЗМ УСУНЕННЯ ПОДВІЙНОГО ОПОДАТКУВАННЯ
22.02.2011 21:19
ФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА Й АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО УКРАЇНИ
10.02.2011 21:27
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОВАДЖЕННЯ У АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ СУБ’ЄКТІВ, ЯКІ НЕ НАДІЛЕНІ ВЛАДНИМИ ПОВНОВАЖЕННЯМИ
10.02.2011 21:23
ПІДСТАВИ НАБУТТЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ ПРАЦІВНИКОМ МІЛІЦІЇ
10.02.2011 21:21
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше