:: LEX :: МІЖНАРОДНИЙ ДОГОВІР ЯК МЕХАНІЗМ УСУНЕННЯ ПОДВІЙНОГО ОПОДАТКУВАННЯ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 32)

Термін подання матеріалів

13 травня 2021

До початку конференції залишилось днів 0


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

МІЖНАРОДНИЙ ДОГОВІР ЯК МЕХАНІЗМ УСУНЕННЯ ПОДВІЙНОГО ОПОДАТКУВАННЯ
 
22.02.2011 21:19
Автор: Шапор Любов Павлівна, студентка юридичного факультету Національного університету ДПС України
[Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Муніципальне право]
В силу поглиблення інтеграційних зв'язків та глобалізаційних процесів, активізації міжнародної господарської діяльності все частіше виникає питання про усунення подвійного оподаткування. Поняття «подвійне оподаткування» означає оподаткування одного податкового об’єкта в окремого платника тим самим або аналогічними податком за той самий відрізок часу - найчастіше податковий період[2, с.3]. Проблема подвійного оподаткування перебуває на своєрідному стику категорій об'єкта оподаткування і платника. З одного боку, виникає досить складна ситуація при визначенні бази оподаткування, оскільки її непросто виділити при різноманітті доходів як на території окремої держави, так і за її межами. З іншого боку, розмежування платників на резидентів і нерезидентів вимагає своєрідної системи обліку доходів і, відповідно, податкових платежів. Найбільш ефективним способом вирішення даної проблеми, на нашу думку, є міжнародний договір, оскільки механізм його дії не лише узгоджує податкове законодавство окремих країн, але і є передумовою належного правового регулювання процесів оподаткування на міжнародному рівні та виключає можливість накладення подвійного податкового тягаря. Податкова угода, як зазначає С.Г. Пепеляєв, має подвійну природу: з одного боку, вона регулюється міжнародним правом, з іншого - після її інкорпорації в національне податкове право стає елементом внутрішньодержавного податкового законодавства [1, с.366]. Угоди щодо уникнення подвійного оподаткування – це міжнародні договори з податкових питань, метою яких є виключення оподаткування того самого доходу або майна двічі у двох різних країнах. За юридичною силою міжнародні податкові угоди бувають двох видів: ті, що прерогативу над національними податковими законами та ті, які за юридичною силою прирівняні до внутрішніх нормативно-правових актів. Така ситуація породжує багато суперечностей, в основі яких лежить зіткнення окремих положень рівних за силою національних і міжнародних норм, хоча після затвердження міжнародний договір стає актом, рівним національному, і за особливостями використання мало чим відрізняється від прийнятого національного закону. Міжнародні угоди, що регулюють податкові відносини, можна об'єднати в три групи. По-перше, умовно податкові - угоди, в яких питання оподаткування регулюються поряд з іншими, які не входять до предмету податкового чи фінансового права. По-друге, загальноподаткові - угоди про усунення подвійного оподаткування. По-третє, обмежено-податкові - угоди, що обумовлюють застосування механізму оподаткування щодо конкретного виду податку, платника чи об'єкта оподаткування. Завдання податкових угод про усунення подвійного оподаткування  реалізуються при розгляді чотирьох груп проблем: а)    сфери застосування договору; б)закріплення конкретних видів податків за державами; в)усунення подвійного оподаткування і механізму, що його забезпечує; г)поведінка договірних сторін.
Таким чином, можна зробити висновок, що міжнародна угода за своєю природою та механізмом дії є найбільш ефективним способом вирішення проблеми подвійного оподаткування, що викає в процесі транснаціональної діяльності суб'єктів господарювання та покликана виконувати функцію інтегративного елемента між податковим законодавством різних країн.

Література:
1. С. Пепеляев. Основы налогового права: Учебно-методическое пособие/Под ред. С.Г. Пепеляева.- М.: Инвест Фонд, 2000 р. – С. 366.
2. Податковий кодекс України: від 2.12.2010 р.: Науково-практичний коментар[Електронний ресурс].-Режим доступу: http://pravnyk.info/pku_zm.html.


допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ОКРЕМІ ПРОПОЗИЦІЇ СТОСОВНО ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕКСТУ РЕДАКЦІЇ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО МІЛІЦІЮ» ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ»
31.01.2011 21:17
НЕОБХІДНІСТЬ РЕФОРМУВАННЯ МИТНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ
22.02.2011 21:00
ФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА Й АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО УКРАЇНИ
10.02.2011 21:27
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОВАДЖЕННЯ У АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ СУБ’ЄКТІВ, ЯКІ НЕ НАДІЛЕНІ ВЛАДНИМИ ПОВНОВАЖЕННЯМИ
10.02.2011 21:23
ПІДСТАВИ НАБУТТЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ ПРАЦІВНИКОМ МІЛІЦІЇ
10.02.2011 21:21
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше