:: LEX :: ВПРОВАДЖЕННЯ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ, ЯК ЗАСОБУ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ГРОМАДЯН НА БЕЗКОШТОВНЕ МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 32)

Термін подання матеріалів

13 травня 2021

До початку конференції залишилось днів 3


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ВПРОВАДЖЕННЯ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ, ЯК ЗАСОБУ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ГРОМАДЯН НА БЕЗКОШТОВНЕ МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
 
23.02.2011 20:13
Автор: Скопюк Дар'я Всеволодівна, студентка Економіко-правового факультету Донецького національного університету
[Медичне право]
Здоров’я нації є показником загального успіху соціально-економічної політики будь-якої держави та основним фактором її прогресу. Стан здоров’я населення прямо  залежить  від  рівня фінансування системи охорони здоров'я. Бюджетна система охорони здоров’я, яка властива Україні, не сприяє стабільності фінансового забезпечення охорони здоров’я тому, що такий метод фінансування орієнтований на можливості бюджету, а не на реальні витрати, які складаються в галузі, що призводить до погіршення її стану.
Одним з пріоритетних напрямків удосконалення механізму реалізації права громадян на безкоштовне медичне обслуговування, закріплене статтею 47 Конституції України [1], вважається впровадження принципів соціальної системи фінансування охорони здоров’я, яка, перш за все, базується на механізмах медичного страхування, що притаманні більшості розвинених країн Європи та світу.
Дискусія навколо проблем правового забезпечення механізму медичного страхування точиться майже із моменту проголошення незалежності України та вивчається передовими вітчізняними науковцями (П.А. Воробйов, А.І. Вялков, О.М. Голяченко, В.І. Журавель, М.О. Ковалевський, В.В. Лазоришинць, В.М. Лехан, А.В. Степаненко, В.Ю. Стеценко та ін.), але єдиного концептуального підходу вироблено так і не було, що зумовлює актуальність подальших досліджень в цій галузі.
Якщо звернутися до даних Всесвітньої організації охорони здоров'я, загальні витрати на охорону здоров'я в Україні знаходяться на середньому рівні за міжнародними стандартами [2]. Але парадоксальним є те, що фінансування охорони здоров’я в Україні збільшується з кожним роком, але загальний стан медицини не покращується. Згідно з даними державного комітету статистики України, середня місячна заробітна плата робітника в галузі охорони здоров’я  на жовтень 2010 року складає 1676 грн., і є однією з найнижчих серед інших видів економічної діяльності в Україні та світі взагалі [3]. Тож не викликає подиву, що за таких умов основною статтею прибутку українських лікарів-бюджетників стає корупція.
В свою чергу, зазначена ситуація безпосередньо відбивається на доступності послуг охорони здоров’я для населення України. З метою дослідження цього питання Держкомстатом у жовтні 2009 р. було проведене опитування осіб, які входять до складу 10,5 тис. домогосподарств, що брали участь у вибірковому обстеженні умов їхнього життя. Отримані дані свідчать, що 20% домогосподарств заявили про неможливість задовольнити потреби в отриманні медичної допомоги, що на 7 % більше, ніж у 2008 р.  Серед основних причин цього у кожному шостому домогосподарстві являлася недоступність послуг лікарів, переважно через їх високу вартість. [4]
Результатом вищезазначених факторів є стрімке зростання загальної захворюванності населення. Кількість зареєстрованих випадків захворювань  тільки за 2007-2009 роки збільшилася на 225 тис. ос. Дуже високими залишаються показники таких основних причин смертності, як хвороб систем кровообігу (460,6 тис. ос. на 2009 р.) та новоутворень ( 88,6 тис. ос.).  Також за останні 10 років знизилася загальна тривалість життя з 70 до 68 років [5].
Відсутність реально працюючого механізму реалізації, фіктивність законадавчого закріплення права громадян на безкоштовне медичне обслуговування є потужним фактором для розповсюдження правового нігілізму серед усіх прошарків населення, що становить безпосередню загрозу для рівня правовосвідомості в нашій державі. А підтримання його високого рівня є необхідним для становлення України, як правової та демократичної держави.
Сутність медичного страхування полягає у створенні системи охорони здоров'я та соціального забезпечення, що гарантує всім громадянам вільний доступ до кваліфікованої медичної допомоги незалежно від соціального стану й рівня доходів. Л.М. Горбач зазначає, що економічний механізм медичного страхування забезпечує обгрунтованість та мінімізацію грошових внесків страхувальників, відповідну цільову мобілізацію засобів їх цільового, співрозмірного та адресного витрачання, а також відокремленість коштів страхових фондів від державного бюджету і зменшення адміністративно-командного впливу держави на фонди на користь активізації суспільного контролю і впливу.  [6, c. 89]
На основі аналізу офіційних статистичних даних, можна зробити висновок, що медична система України, за умов недостатнього фінансування та нераціонального розподілення коштів, перебуває в надзвичайно кризовому стані і потребує докорінного реформування на основі запровадження механізму медичного страхування, що має знайти своє відображенння у відповідних нормативно-правових актах з боку держави. Принципи страхової медицини дають могутній поштовх для розвитку високоефективних медичних технологій, підвищення професіоналізму медичного персоналу та покращення стану лікувальної системи взагалі. Вони гарантують реалізацію права на безкоштовну медицину, що, в свою чергу, стане фактором збільшення цінності закону в очах українських громадян та підвищення рівня правової культури в нашій державі.

Література:
1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної ради України. – 1996. – № 30. – С. 141.
2. Всемирная организация здравоохранения. Доклад о состоянии здравоохранения в мире 2010 г.: финансирование систем здравоохранения  [Електроний ресурс]. – Режим доступа: http://www.who.int/whr/2010/ru/index.html (12.11.2010).
3.  Держкомстат України. Середня заробітна плата за видами економічної діяльності за місяць у 2010 році  [Електроний ресурс]. – Режим доступа: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2010/gdn/Zarp_ek_m/zpm2010_u.htm (12.11.2010).
4. Доповідь Держкомстату України. Самооцінка населенням стану здоров’я та рівня доступності окремих видів медичної допомоги у 2009 році  [Електроний ресурс]. – Режим доступа: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2010/gdn/sns/sns_2009.htm (12.11.2010).
5. Держкомстат України. Населення (на початок 1990-2010рр.) [Електроний ресурс]. – Режим доступа: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/ds/nas_rik/nas_u/nas_rik_u.html (12.11.2010).
6. Горбач Л. М. Страхова справа: Навчальний посібник / Л.М. Горбач. –   К.: Кондор, 2003. –  252 с.

e-mail: FireGirl_4@email.ua

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше