:: LEX :: Конференции 2019 :: Актуальные исследования правовой и исторической науки (выпуск 10) (05.03.2019)
   
 
  Главная
  Как принять участие в научной конференции?
  Календарь конференций
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наши сборники

Актуальные исследования правовой и исторической науки (выпуск 35)

Срок представления материалов

16 сентября 2021

До начала конференции осталось дней 0


  Научные конференции
 

  Полезные правовые интернет ресурсы
 

 Полезные ссылки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Счетчики


 Ссылки


 Кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

Актуальные исследования правовой и исторической науки (выпуск 10) (05.03.2019)

Отображено [1-20] з 48 Страницы: 1 2 3 
 
COORDINATION NORMS OF RIGHT IN THE MAIN REGULATORY ACTS OF THE REPUBLIC OF MONTENEGRO
[Секция 1. Теория государства и права. Философия права]
Автор: Maksurov Alexey Anatolievich, Candidate of Law, teacher, Taras Shevchenko National University of Kyiv
26.02.2019 11:21
 
 
ПОНЯТТЯ «ТОВАР» У КОНТЕКСТІ СТАТТІ 201 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право. Медицинское право. Судебные и правоохранительные органы. Адвокатура]
Автор: Бабіков Дмитро Вікторович, аспірант, Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка
04.03.2019 17:22
 
 
ІНСТИТУТ ШЛЮБНОГО ДОГОВОРУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
[Секция 3. Гражданское и семейное право. Гражданское процессуальное право. Коммерческое право. Жилищное право. Обязательственном праве. Международное частное право. Трудовое право и право социального обеспечения]
Автор: Баранюк Аліна Михайлівна, студентка юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету
06.03.2019 12:20
 
 
СУБ’ЄКТИ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОВОГО МОНІТОРИНГУ
[Секция 2. Конституционное право. Конституционное процессуальное право. Административное право. Административное процессуальное право. Таможенное и налоговое право. Международное право. Муниципальное право]
Автор: Бахтіна Юлія Сергіївна, викладач кафедри правових дисциплін Одеського інституту ПрАТ "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія Управління персоналом"
21.02.2019 10:14
 
 
ОГЛЯД ПІДРОБЛЕНИХ ДОКУМЕНТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ В ХОДІ ВНУТРІШНЬОГО РОЗСЛІДУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право. Медицинское право. Судебные и правоохранительные органы. Адвокатура]
Автор: Біленко Дмитро Сергійович, здобувач вищої освіти факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції Національного університету державної фіскальної служби України
18.02.2019 10:01
 
 
АКТУАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОВОЇ ТА ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ
[Секция 7. История государства и права. История политических и правовых учений]
Автор: Біліченко Валерій Віталійович, старший викладач кафедри тактико-спеціальної підготовки, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
01.03.2019 12:33
 
 
ПРАВО НА ПРИВАТНІСТЬ ТА МЕЖІ ВТРУЧАННЯ ДЕРЖАВИ У ПРИВАТНЕ ЖИТТЯ ГРОМАДЯН: ВРАХУВАННЯ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ
[Секция 3. Гражданское и семейное право. Гражданское процессуальное право. Коммерческое право. Жилищное право. Обязательственном праве. Международное частное право. Трудовое право и право социального обеспечения]
Автор: Болюбаш Ілона Олександрівна, студентка юридичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
04.03.2019 17:44
 
 
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЩОДО РОЗМЕЖУВАННЯ ПРАВОВІДНОСИН ЗА ТРУДОВИМ ТА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИМ ДОГОВОРОМ
[Секция 3. Гражданское и семейное право. Гражданское процессуальное право. Коммерческое право. Жилищное право. Обязательственном праве. Международное частное право. Трудовое право и право социального обеспечения]
Автор: Брийовська Ірина Богданівна, кандидат юридичних наук, Львівський національний університет імені Івана Франка, Правничий коледж
04.03.2019 17:28
 
 
ДОЦІЛЬНІСТЬ СТВОРЕННЯ ВИЩОГО СУДУ З ПИТАНЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ
[Секция 6. Право интеллектуальной собственности и его защита. Информационное право. Информационные технологии]
Автор: Вакарєва Карина Олександрівна, магістр, спеціалізація «Інтелектуальна власність» Київського національного університету імені Тараса Шевченка
09.03.2019 10:27
 
 
СИНЕРГЕТИЧНА ПАРАДИГМА В СУЧАСНОМУ ПРАВОВОМУ НАУКОВОМУ СПІВТОВАРИСТВІ
[Секция 1. Теория государства и права. Философия права]
Автор: Гдичинський В. Б., аспірант кафедри державно-правових дисциплін, Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК»
13.02.2019 16:34
 
 
 
ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ДІЄЗДАТНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ
[Секция 3. Гражданское и семейное право. Гражданское процессуальное право. Коммерческое право. Жилищное право. Обязательственном праве. Международное частное право. Трудовое право и право социального обеспечения]
Автор: Глевацький Владислав Васильович, студент економіко-правового відділення, спеціальності «Право», Таращанського державного технічного та економіко-правового коледжу
05.03.2019 12:38
 
 
ІСТИННА РОЛЬ ЖІНКИ У СУСПІЛЬСТВІ. ПЕРЕГЛЯД СТЕРЕОТИПІВ ПРО МАТРІАРХАТ
[Секция 1. Теория государства и права. Философия права]
Автор: Горчанюк Олена Сергіївна, аспірант Національної академії Служби безпеки України
06.03.2019 12:34
 
 
БЕСІДА ЯК ФОРМА СПІЛКУВАННЯ СУБ’ЄКТА ВНУТРІШНЬОГО РОЗСЛІДУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ З ПОТЕРПІЛИМ ВІД ПРАВОПОРУШЕННЯ
[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право. Медицинское право. Судебные и правоохранительные органы. Адвокатура]
Автор: Гуменюк Ірина Олегівна, здобувач вищої освіти факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції Національного університету державної фіскальної служби України
20.02.2019 11:16
 
 
ТЕОРИТИЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА
[Секция 1. Теория государства и права. Философия права]
Автор: Гущин Євген Володимирович, Донецький національний технічний університет
06.03.2019 12:45
 
 
НЕВОГНЕПАЛЬНІ ПОШКОДЖЕННЯ НА ОДЯЗІ ЯК ОБЄ’КТИ ТРАСОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право. Медицинское право. Судебные и правоохранительные органы. Адвокатура]
Автор: Даценко Сергій Анатолійович, старший судовий експерт сектору трасологічних досліджень відділу криміналістичних видів досліджень Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України
02.03.2019 18:01
 
 
ПОТЕРПІЛИЙ ВІД ПОГРОЗИ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОМ УКРАЇНИ
[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право. Медицинское право. Судебные и правоохранительные органы. Адвокатура]
Автор: Дімітров Максим Костянтинович, аспірант кафедри кримінально-правових дисциплін факультету № 6 Львівського державного університету внутрішніх справ
06.03.2019 11:53
 
 
ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ «COMMUNITY POLICING»
[Секция 2. Конституционное право. Конституционное процессуальное право. Административное право. Административное процессуальное право. Таможенное и налоговое право. Международное право. Муниципальное право]
Автор: Дмитрів Руслана Ігорівна, слухач магістратури, Львівський державний університет внутрішніх справ
04.03.2019 17:04
 
 
ПРО ЗАБОРОНУ ПЕРЕБУВАТИ В МІСЦІ СПІЛЬНОГО ПРОЖИВАННЯ З ОСОБОЮ, ЯКА ПОСТРАЖДАЛА ВІД ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА
[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право. Медицинское право. Судебные и правоохранительные органы. Адвокатура]
Автор: Дунюшкіна Олена Володимирівна, студентка магістратури, Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія Управління персоналом"
02.03.2019 18:18
 
 
ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ МІСЬКОЇ ІНКАСАЦІЇ
[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право. Медицинское право. Судебные и правоохранительные органы. Адвокатура]
Автор: Зайченко Іван Михайлович, здобувач вищої освіти факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції Національного університету державної фіскальної служби України
21.02.2019 10:08
 
 
СЛІДОВА КАРТИНА, ЯК ДЖЕРЕЛО КРИМІНАЛІСТИЧНО ЗНАЧУЩОЇ ІНФОРМАЦІ ЩОДО ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ
[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право. Медицинское право. Судебные и правоохранительные органы. Адвокатура]
Автор: Захарова Олександра Василівна, кандидат юридичних наук, доцент, Львівський державний університет внутрішніх справ; Гарасимів Олена Іванівна, кандидат юридичних наук, Львівський державний університет внутрішніх справ
05.03.2019 13:25
 
Отображено [1-20] з 48 Страницы: 1 2 3 


© 2006-2021 Все права защищены При использовании материалов сайта, ссылка на www.lex-line.com.ua обязательна!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше