:: LEX :: Конференции 2021 :: Актуальные исследования правовой и исторической науки (выпуск 29) (10.02.2021)
   
 
  Главная
  Как принять участие в научной конференции?
  Календарь конференций
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наши сборники

Актуальные исследования правовой и исторической науки (выпуск 36)

Срок представления материалов

13 октября 2021

До начала конференции осталось дней 24


  Научные конференции
 

  Полезные правовые интернет ресурсы
 

 Полезные ссылки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Счетчики


 Ссылки


 Кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

Актуальные исследования правовой и исторической науки (выпуск 29) (10.02.2021)

Отображено [1-20] з 23 Страницы: 1 2 
 
COORDINATION OF THE LICENSING OF THE USE OF RADIO FREQUENCIES IN THE REPUBLIC OF ESTONIA
[Секция 1. Теория государства и права. Философия права]
Автор: Maksurov Alexey Anatolevich, PhD in Law, Professor, Kiev National University named after Taras Shevchenko
11.01.2021 13:06
 
 
ПОВІТРЯНЕ БОМБАРДУВАННЯ БЕЛГРАДА У КВІТНІ 1941 РОКУ ЯК ПРИКЛАД ПОРУШЕННЯ ЗАКОНІВ ВІЙНИ
[Секция 2. Конституционное право. Конституционное процессуальное право. Административное право. Административное процессуальное право. Таможенное и налоговое право. Международное право. Муниципальное право]
Автор: Акімов Михайло Олександрович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ
03.02.2021 17:53
 
 
ПРОЦЕС ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ТА МЕЖІ ДИСКРЕЦІЙНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ
[Секция 2. Конституционное право. Конституционное процессуальное право. Административное право. Административное процессуальное право. Таможенное и налоговое право. Международное право. Муниципальное право]
Автор: Білик Павло Петрович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного та господарського права, Одеського національного університету імені І.І. Мечникова
08.02.2021 17:54
 
 
ВСТУП НА ДИПЛОМАТИЧНУ СЛУЖБУ: СУЧАСНИЙ СТАН ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ
[Секция 2. Конституционное право. Конституционное процессуальное право. Административное право. Административное процессуальное право. Таможенное и налоговое право. Международное право. Муниципальное право]
Автор: Бугайов Андрій Андрійович, магістр Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
05.02.2021 20:20
 
 
ЗДІЙСНЕННЯ СІМЕЙНИХ ПРАВ ТА ВИКОНАННЯ СІМЕЙНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ
[Секция 3. Гражданское и семейное право. Гражданское процессуальное право. Коммерческое право. Жилищное право. Обязательственном праве. Международное частное право. Трудовое право и право социального обеспечения]
Автор: Гнатів Михайло Володимирович, студент четвертого курсу юридичного факультету Західноукраїнського національного університету
10.02.2021 18:27
 
 
ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ЗЛОЧИННОСТІ У СФЕРІ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА МОРАЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ЗА 2011-2021 РОКИ
[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право. Медицинское право. Судебные и правоохранительные органы. Адвокатура]
Автор: Заїка Дмитро Євгенійович, аспірант, кафедра кримінального права та кримінології факультету №6 Харківського національного університету внутрішніх справ
04.02.2021 18:06
 
 
СОЗДАНИЕ И ВЫЯВЛЕНИЕ СКРЫТЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ДАННЫХ СРЕДСТВАМИ ОС WINDOWS
[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право. Медицинское право. Судебные и правоохранительные органы. Адвокатура]
Автор: Иванов Владимир Георгиевич, доктор технических наук, профессор, профессор кафедры криминалистики Национального юридического университета им. Я. Мудрого
01.02.2021 15:56
 
 
БЕЗПІЛОТНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ ЗАСІБ ЯК ЗАПОБІЖНИК ДТП ТА СУБ’ЄКТ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ
[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право. Медицинское право. Судебные и правоохранительные органы. Адвокатура]
Автор: Кліпановський Андрій Петрович, студент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут Імені Ігоря Сікорського»
10.02.2021 18:13
 
 
КОЛЕКТИВНА БЕЗПЕКА У ПОЛІТИЧНОМУ СВІТОГЛЯДІ ВУДРО ВІЛЬСОНА
[Секция 9. История стран мира и международные отношения]
Автор: Ковач Анастасія Василівна, студентка факультету міжнародних відносин, Львівський національний університет імені Івана Франка; Пик Світлана Мирославівна, кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби, Львівський національний університет імені Івана Франка
10.02.2021 21:55
 
 
ПРОБЛЕМАТИКА НЕОБХІДНОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ СТАТУСУ СУБʼЄКТА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН В УКРАЇНІ
[Секция 2. Конституционное право. Конституционное процессуальное право. Административное право. Административное процессуальное право. Таможенное и налоговое право. Международное право. Муниципальное право]
Автор: Корнута Людмила Михайлівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного і фінансового права Національного університету «Одеська юридична академія»
02.01.2021 17:58
 
 
 
ЩОДО НЕСУМІСНОСТІ ПЕРЕБУВАННЯ НА ПОСАДІ ПРОКУРОРА ЗІ СТАТУСОМ ДЕПУТАТА МІСЦЕВОЇ РАДИ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
[Секция 2. Конституционное право. Конституционное процессуальное право. Административное право. Административное процессуальное право. Таможенное и налоговое право. Международное право. Муниципальное право]
Автор: Кравчина Ірина Борисівна, старший викладач кафедри економіки та права, Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
08.02.2021 18:01
 
 
ВИДИ КОНТРОЛЬНО-НАГЛЯДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЩОДО ДОЗВІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ МІСТОБУДУВАННЯ
[Секция 2. Конституционное право. Конституционное процессуальное право. Административное право. Административное процессуальное право. Таможенное и налоговое право. Международное право. Муниципальное право]
Автор: Лещинський Віктор Петрович, кандидат наук з державного управління, Київський національний університет будівництва та архітектури
26.01.2021 10:34
 
 
МОЖЛИВІСТЬ ВИЗНАННЯ ТА ВИКОНАННЯ АРБІТРАЖНОГО РІШЕНННЯ НА КОРИСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ДЕРЖАВИ-АГРЕСОРА З ПОСИЛАННЯМ НА ПОРУШЕННЯ ПУБЛІЧНОГО ПОРЯДКУ
[Секция 3. Гражданское и семейное право. Гражданское процессуальное право. Коммерческое право. Жилищное право. Обязательственном праве. Международное частное право. Трудовое право и право социального обеспечения]
Автор: Овдієнко Тетяна Володимирівна, аспірантка кафедри цивільного процесу, 1 курсу, групи 19-20-03/081, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
11.01.2021 13:24
 
 
УНІВЕРСАЛИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ЯК ПРОЦЕС ЗДОБУТТЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ У 1917-1918 рр.
[Секция 8. История становления украинской государственности]
Автор: Оліфіренко Артем Олексійович, студент 1 курсу, Юридический институт правосудия и адвокатуры ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
05.02.2021 18:39
 
 
БІЛОРУСЬ СЬОГОДНІ: ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2021
[Секция 9. История стран мира и международные отношения]
Автор: Павлович Юрій Осипович, кандидат історичних наук, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, Національна академія наук України
10.02.2021 18:06
 
 
ФОРМИ ГОЛОСУВАННЯ В СУЧАСНИХ КРАЇНАХ СВІТУ. УКРАЇНА
[Секция 1. Теория государства и права. Философия права]
Автор: Пильгун Наталія Василівна, кандидат юридичних наук, доцент, юридичний факультет, Національний авіаційний університет; Савченко Олена Олегівна, студентка юридичного факультету, Національний авіаційний університет
27.01.2021 10:06
 
 
ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ АГІТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ, КАНДИДАТІВ НА ВИБОРНІ ПОСАДИ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ
[Секция 2. Конституционное право. Конституционное процессуальное право. Административное право. Административное процессуальное право. Таможенное и налоговое право. Международное право. Муниципальное право]
Автор: Прудкий Богдан Олександрович, аспірант кафедри конституційного права Інституту права Київського національного університету ім. Т. Шевченка
10.02.2021 17:57
 
 
ФАКТОР ВПЛИВУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАКОНОДАВЧУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК НОВІТНІЙ НАПРЯМОК ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
[Секция 1. Теория государства и права. Философия права]
Автор: Сергєєв Кирило Олександрович, здобувач наукового ступеню кандидата юридичних наук, Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, адвокат, директор Адвокатського бюро “Сергєєв та партнери”
10.02.2021 18:18
 
 
КРИМІНАЛІЗАЦІЯ ТА ДЕКРИМІНАЛІЗАЦІЯ ДІЯНЬ КРІЗЬ ПРИЗМУ КРИМІНАЛЬНОЇ ЗАКОНОТВОРЧОСТІ
[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право. Медицинское право. Судебные и правоохранительные органы. Адвокатура]
Автор: Серкевич Ірина Ростиславівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін юридичного факультету Львівського державного університету внутрішніх справ
08.02.2021 17:47
 
 
ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ ТА КРАЇН БЕНІЛЮКСУ (1991-2020 р.)
[Секция 9. История стран мира и международные отношения]
Автор: Соловйова Алєся Борисівна, аспірантка, Інститут історії України Національної академії наук України
29.01.2021 15:42
 
Отображено [1-20] з 23 Страницы: 1 2 


© 2006-2021 Все права защищены При использовании материалов сайта, ссылка на www.lex-line.com.ua обязательна!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше