:: LEX :: Конференции 2007 :: Развитие юридической науки на современном этапе
   
 
  Главная
  Как принять участие в научной конференции?
  Календарь конференций
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наши сборники

Актуальные исследования правовой и исторической науки (выпуск 32)

Срок представления материалов

13 мая 2021

До начала конференции осталось дней 6


  Научные конференции
 

  Полезные правовые интернет ресурсы
 

 Полезные ссылки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Счетчики


 Ссылки


 Кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

Развитие юридической науки на современном этапе

Отображено [1-20] з 37 Страницы: 1 2 
 
ПОЛІТИЧНОГО ВІДЧУЖЕННЯ (ДЕЯКІ ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ)
[Теория и история государства и права. История политических и правовых учений. Философия права]
Автор: Автухов Костянтин Анатолійович, студент Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого
02.12.2007 13:36
 
 
СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ СТРОКІВ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
[Гражданское и семейное право. Гражданский процесс. Коммерческое право. Международное частное право]
Автор: Андрійчук Оксана Василівна, аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
09.11.2007 09:52
 
 
ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ СУДОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
[Конституционное право. Международное право]
Автор: Борова Юлія Володимирівна, здобувач кафедри конституційного та трудового права Запорізького національного університету
05.12.2007 19:20
 
 
ПРИЧИНИ ТА УМОВИ ЗЛОЧИНІВ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ДІЯЛЬНІСТЬ УСТАНОВ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СИСТЕМИ
[Уголовное право. Уголовный процесс. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право]
Автор: Бринзанська Ольга Василівна, аспірантка Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України
05.12.2007 18:17
 
 
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ЗА ПРОЕКТОМ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
[Трудовое право и право социального обеспечения]
Автор: Буренко Анна Юріївна, студентка Полтавського факультету Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого
05.12.2007 19:27
 
 
МІСЦЕ ФІНАНСОВО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СУЧАСНІЙ ЮРИДИЧНІЙ НАУЦІ
[Финансовое право. Банковское право]
Автор: Васнецова Яна Валеріївна, викладач кафедри історії та теорії держави і права, конституційного та адміністративного права Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці
06.12.2007 22:32
 
 
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
[Административное право. Таможенное и налоговое право]
Автор: Гара Володимир Петрович, юридичний факультет Тернопільського національного економічного університету
27.11.2007 08:01
 
 
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРАЦІ ОСІБ, ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
[Уголовное право. Уголовный процесс. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право]
Автор: Григорян Інна Рачіківна, студентка факультету підготовки фахівців для кримінально-виконавчої системи України Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого
10.12.2007 20:00
 
 
“УЛОЖЕННАЯ КОМИССИЯ” В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕФОРМУВАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (ДРУГА ПОЛ. ХVІІІ СТ.)
[Теория и история государства и права. История политических и правовых учений. Философия права]
Автор: Грубінко Андрій Васильович, кандидат історичних наук, викладач кафедри теорії та історії держави і права Тернопільського національного економічного університету, Бураковський В., студент юридичного факультету ТНЕУ
06.12.2007 22:46
 
 
ЗНАЧЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИИ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА
[Хозяйственное право. Хозяйственный процесс]
Автор: Грудницкая Светлана Николаевна, кандидат юридических наук, зав.сектором содействия развитию экономико-правовых исследований Института экономико-правовых исследований НАН Украины
06.12.2007 22:53
 
 
 
ЩОДО ПИТАННЯ ПРО ПРАВОВУ ПРИРОДУ ВАЛЮТНОЇ ОПЕРАЦІЇ
[Финансовое право. Банковское право]
Автор: Єна Ольга Олександрівна, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого
08.12.2007 13:37
 
 
ЩОДО ІСТОТНИХ УМОВ КОНЦЕСІЙНОГО ДОГОВОРУ
[Хозяйственное право. Хозяйственный процесс]
Автор: Журавський Вадим Володимирович, студент Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана
29.11.2007 19:14
 
 
ПРАВО ПОТРЕБИТЕЛЯ НА ПРОСВЕЩЕНИЕ
[Гражданское и семейное право. Гражданский процесс. Коммерческое право. Международное частное право]
Автор: Зверева Елена Владимировна, доцент, кандидат юридичних наук, зав. каф. гражданского права и процесса Донецкого университета экономики и права
06.12.2007 23:12
 
 
ПОМИЛКИ, ЯКІ НЕ ПОВИННІ ДОПУСКАТИСЯ ПРИ ОГЛЯДІ МІСЦЯ ПОДІЇ
[Уголовное право. Уголовный процесс. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право]
Автор: Калюга Каріна Вікторівна, старший лейтенант міліції, експерт НДЕКЦ при УМВС України в Запорізькій області, аспірант кафедри кримінального права та правосуддя Запорізького національного університету
30.11.2007 17:53
 
 
ДО ПИТАННЯ ПРО ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ В ДІЯЛЬНОСТІ ОВС УКРАЇНИ
[Административное право. Таможенное и налоговое право]
Автор: Касараба Юрій Ярославович, науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту МВС України
05.12.2007 18:28
 
 
КРИМІНОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ ЗЛОЧИННИХ ДІЯНЬ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ У СФЕРІ ОБІГУ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ ТА ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ
[Уголовное право. Уголовный процесс. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право]
Автор: Кириченко Ігор Вікторович, науковий співробітник ДНДІ МВС України
29.11.2007 19:18
 
 
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД
[Экологическое право. Земельное право. Аграрное право]
Автор: Ковтун Олена Миколаївна, старший викладач Академії адвокатури України
04.12.2007 07:47
 
 
ПРИВАТИЗАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК САДІВНИЦЬКИМИ ТОВАРИСТВАМИ
[Экологическое право. Земельное право. Аграрное право]
Автор: Когут Наталя Дмитрівна, аспірантка кафедри трудового, земельного та екологічного права Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка
06.12.2007 22:59
 
 
ДО ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТЕРПІЛОГО ПРАВОВОЮ ДОПОМОГОЮ
[Уголовное право. Уголовный процесс. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право]
Автор: Лапкін Андрій Васильович, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого
11.12.2007 08:32
 
 
СПОСОБИ ПЕРЕХОДУ ПРАВ ЗА ІПОТЕЧНИМИ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ
[Гражданское и семейное право. Гражданский процесс. Коммерческое право. Международное частное право]
Автор: Лукомська Олеся Василівна, аспірантка кафедри цивільного права Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
04.12.2007 19:18
 
Отображено [1-20] з 37 Страницы: 1 2 


© 2006-2021 Все права защищены При использовании материалов сайта, ссылка на www.lex-line.com.ua обязательна!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше