:: LEX :: Конференции 2012 :: Проблемы совершенствования правового обеспечения прав и основных свобод человека и гражданина
   
 
  Главная
  Как принять участие в научной конференции?
  Календарь конференций
  Редакционная коллегия. ОБ «Наукова спильнота»
  Наши сборники

Актуальные исследования правовой и исторической науки (выпуск 42)

Срок представления материалов

29 июня 2022

До начала конференции осталось дней 0


  Научные конференции
 

  Полезные правовые интернет ресурсы
 

 Полезные ссылки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Счетчики


 Ссылки


 Кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

Проблемы совершенствования правового обеспечения прав и основных свобод человека и гражданина

Отображено [1-20] з 41 Страницы: 1 2 3 
 
ПРОБЛЕМИ ТРУДОВОЇ ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ КОМІСІЇ ПО ТРУДОВИХ СПОРАХ
[Секция 6. Трудовое право и право социального обеспечения]
Автор: Андреєва Ірина Генадіївна, студентка Чорноморського державного університету імені П. Могили
09.12.2012 17:00
 
 
ДОГОВІРНІ ЛІЗИНГОВІ ВІДНОСИНИ ЗА УЧАСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ
[Секция 7. Экологическое право. Земельное право. Аграрное право]
Автор: Байдак Андрій Юрійович, Національний університет "Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого", ІV факультет, 5 курс, 9 група
28.11.2012 23:01
 
 
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРАВОВОЇ СУТНОСТІ ПРАВА НА СТРАЙК
[Секция 6. Трудовое право и право социального обеспечения]
Автор: Бєдарєва Яна Олександрівна, студентка Чорноморського державного університету імені П. Могили
09.12.2012 17:10
 
 
ЕВОЛЮЦІЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ПРОКУРОРА НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ЗА НОВИМ КРИМІНАЛЬНИМ ПРОЦЕСУАЛЬНИМ КОДЕКСОМ
[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право]
Автор: Босий Дмитро Миколайович, студент ІПЮК для СБ України Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
11.12.2012 22:47
 
 
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ
[Секция 7. Экологическое право. Земельное право. Аграрное право]
Автор: Вітюк Ірина Ярославівна, здобувач кафедри цивільного та господарського права і процесу, Івано-Франківський факультет Національного університету «Одеська юридична академія»
28.11.2012 22:57
 
 
ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИЧИН ТА УМОВ ВИНИКНЕННЯ ОКРЕМИX ВИДІВ ДЕФОРМАЦІЇ ПРАВОВОЇ СВІДОМОСТІ
[Секция 1. Теория и история государства и права. История политических и правовых учений. Философия права]
Автор: Волько Анастасія Іванівна, студентка юридичного факультету Чорноморського державного університету ім. Петра Могили, м. Миколаїв
05.12.2012 18:10
 
 
ПРАВО ЯК ОБ’ЄКТИВНЕ СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ
[Секция 1. Теория и история государства и права. История политических и правовых учений. Философия права]
Автор: Євграфова Єлизавета Павлівна, кандидат юридичних наук, суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ
10.12.2012 00:02
 
 
ЩОДО ПІЛЬГ ПО СПЛАТІ СУДОВОГО ЗБОРУ ІНВАЛІДАМ III ГРУПИ В УКРАЇНІ
[Секция 3. Гражданское и семейное право. Гражданское процессуальное право. Коммерческое право. Жилищное право. Обязательственное право. Международное частное право]
Автор: Іванов Сергій Олексійович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Національного університету Державної податкової служби України, Шмагун Оксана Сергіївна, студентка Ірпінської фінансово-юридичної академії
02.12.2012 00:36
 
 
ВИЗНАЧЕННЯ СУТІ УХВАЛИ ПОПЕРЕДНЬОГО СУДОВОГО ЗАСІДАННЯ
[Секция 3. Гражданское и семейное право. Гражданское процессуальное право. Коммерческое право. Жилищное право. Обязательственное право. Международное частное право]
Автор: Кваша Катерина Сергіївна, студентка Чорноморського державного університету імені П. Могили
05.12.2012 17:57
 
 
ЭВОЛЮЦИЯ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ УКРАИНЫ И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
[Секция 2. Конституционное право. Конституционное процессуальное право. Международное право]
Автор: Климович Андрій Володимирович, студент юридичного факультету Чорноморського державного університету ім.П.Могили
11.12.2012 20:38
 
 
 
ПРИЗНАЧЕННЯ ПОЧЕРКОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ
[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право]
Автор: Коваленко Світлана Сергіївна, здобувач кафедри кримінального процесу Національної академії внутрішніх справ
20.12.2012 16:30
 
 
ПИТАННЯ ПРИЗНАЧЕННЯ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ
[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право]
Автор: Коваленко Світлана Сергіївна, здобувач кафедри кримінального процесу Національної академії внутрішніх справ
20.12.2012 16:32
 
 
ДО ПИТАННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ «ПОДАТКОВИЙ ПРОЦЕС»
[Секция 8. Финансовое право. Банковское право]
Автор: Коваль Діана Олегівна, кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри теорії та історії держави і права Івано-Франківського факультету Національного університету «Одеська юридична академія»
28.11.2012 22:52
 
 
ДО ПИТАННЯ ПРО СТВОРЕННЯ МОДЕЛІ ПРАЦІВНИКА ЕКСПЕРТНОЇ СЛУЖБИ
[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право]
Автор: Ковальова Валентина Василівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права та процесу економіко-правового факультету Донецького національного університету
22.12.2012 01:46
 
 
УМІННЯ ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ ПО КРИМІНАЛІСТИЦІ
[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право]
Автор: Ковальова Валентина Василівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права та процесу економіко-правового факультету Донецького національного університету
22.12.2012 01:48
 
 
ПРОБЛЕМИ ПОШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ
[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право]
Автор: Ковальова Ольга Вікторівна, експерт сектору Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при Головному управлінні МВС України в Донецькій області, здобувач кафедри криміналістики і судової медицини Національної академії внутрішніх справ
22.12.2012 01:40
 
 
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ РЕФОРМ ПРОТОКОЛА № 14 К ЕВРОПЕЙСКОЙ КОНВЕНЦИИ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ОСНОВНЫХ СВОБОД
[Секция 2. Конституционное право. Конституционное процессуальное право. Международное право]
Автор: Колоколов Артём Евгеньевич, слушатель магистратуры УНИ права и безопасности Днепропетровского государственного университета внутренних дел
07.12.2012 00:34
 
 
ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ
[Секция 3. Гражданское и семейное право. Гражданское процессуальное право. Коммерческое право. Жилищное право. Обязательственное право. Международное частное право]
Автор: Короєд Сергій Олександрович, кандидат юридичних наук, заступник начальника науково-дослідної частини Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (м. Київ)
12.12.2012 15:47
 
 
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ НА СПРИЯТЛИВЕ ДОВКІЛЛЯ НА МІЖНАРОДНОМУ РІВНІ ТА В УКРАЇНІ
[Секция 1. Теория и история государства и права. История политических и правовых учений. Философия права]
Автор: Кошман - Ковалик Людмила Анатоліївна, асистент кафедри теорії та історії держави і права НУ «Одеська Юридична академія» ВСП Чернівецький факультет
11.12.2012 20:49
 
 
КЛАСИФІКАЦІЯ ПОРУШЕНЬ МИТНИХ ПРАВИЛ ЗА НОВИМ МИТНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
[Секция 5. Административное право. Административное процессуальное право. Таможенное и налоговое право. Муниципальное право]
Автор: Кравець Марина Олександрівна, асистент кафедри цивільного та господарського права Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет»
11.12.2012 19:14
 
Отображено [1-20] з 41 Страницы: 1 2 3 


© 2006-2022 Все права защищены При использовании материалов сайта, ссылка на www.lex-line.com.ua обязательна!


Наукова спільнота - інтернет конференції
Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки
Наукові конференції
Актуальні дослідження правової та історичної науки. Юридична лінія
 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше