:: LEX :: Конференции 2013 :: Актуальные исследования в юриспруденции
   
 
  Главная
  Как принять участие в научной конференции?
  Календарь конференций
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наши сборники

Актуальные исследования правовой и исторической науки (выпуск 32)

Срок представления материалов

13 мая 2021

До начала конференции осталось дней 6


  Научные конференции
 

  Полезные правовые интернет ресурсы
 

 Полезные ссылки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Счетчики


 Ссылки


 Кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

Актуальные исследования в юриспруденции

Отображено [1-20] з 43 Страницы: 1 2 3 
 
LEGAL ASPECTS OF EXTERNAL COSTS’ INTERNALIZING IN UKRAINE
[Секция 7. Экологическое право. Земельное право. Аграрное право]
Автор: Oleksandra Chornous, сandidate of Legal Sciences, researcher V.M. Koretsky Institute of State and Law of the NASU
02.12.2013 23:02
 
 
ОСОБЛИВОСТІ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ РОЗСЛІДУВАННЯ ШАХРАЙСТВ, ВЧИНЕНИХ ПІД ВИГЛЯДОМ РЕЛІГІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право]
Автор: Аванесян Анна Олександрівна, здобувач кафедри криміналістики Донецького юридичного інституту МВС України
22.12.2013 14:07
 
 
НАСТУПНИЙ ЕТАП РОЗСЛІДУВАННЯ ШАХРАЙСТВА, ВЧИНЕНОГО ПІД ВИГЛЯДОМ РЕЛІГІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право]
Автор: Аванесян Анна Олександрівна, здобувач кафедри криміналістики Донецького юридичного інституту МВС України
22.12.2013 14:08
 
 
ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ КЕРІВНИКА В АПАРАТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
[Секция 5. Административное право. Административное процессуальное право. Таможенное и налоговое право. Муниципальное право]
Автор: Білик Павло Петрович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного та господарського права Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова
02.12.2013 22:56
 
 
ДО ПИТАННЯ ПРО СФЕРУ ДІЇ ТРУДОВОГО ПРАВА
[Секция 6. Трудовое право и право социального обеспечения]
Автор: Бравичева Катерина Тарасівна, студентка Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
13.12.2013 16:43
 
 
ОКРЕМІ ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОБ'ЄДНАННЯ ПОЗОВІВ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ
[Секция 3. Гражданское и семейное право. Гражданское процессуальное право. Коммерческое право. Жилищное право. Обязательственное право. Международное частное право]
Автор: Валуєва Ніна Олександрівна, старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін Академії митної служби України, Гнідаш Ірина Олександрівна, курсант юридичного факультету Академії митної служби України
23.11.2013 13:47
 
 
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИЗНАННЯ ШЛЮБУ НЕДІЙСНИМ ЧЕРЕЗ НЕВИКОНАННЯ НАРЕЧЕНИМИ ОБОВ’ЯЗКУ ПОВІДОМЛЕННЯ ОДИН ОДНОГО ПРО СТАН СВОГО ЗДОРОВ’Я
[Секция 3. Гражданское и семейное право. Гражданское процессуальное право. Коммерческое право. Жилищное право. Обязательственное право. Международное частное право]
Автор: Валуєва Ніна Олександрівна, старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін Академії митної служби України, Колчугіна Валерія Юріївна, курсант юридичного факультету Академії митної служби України
23.11.2013 13:58
 
 
ПОНЯТТЯ ПРИНЦИПІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ
[Секция 5. Административное право. Административное процессуальное право. Таможенное и налоговое право. Муниципальное право]
Автор: Доломан Тетяна Миколаївна, студентка юридичного факультету Херсонського державного університету
13.12.2013 16:59
 
 
ВИЩА ЮРИДИЧНА ОСВІТА ЯК ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО – ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
[Секция 5. Административное право. Административное процессуальное право. Таможенное и налоговое право. Муниципальное право]
Автор: Думінська Юлія Володимирівна, студентка юридичного факультету Херсонського державного університету
13.12.2013 17:00
 
 
ОНТОЛОГІЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ
[Секция 5. Административное право. Административное процессуальное право. Таможенное и налоговое право. Муниципальное право]
Автор: Єщук Ольга Михайлівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного і господарського права Херсонського державного університету
16.11.2013 15:15
 
 
 
ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ІНФОРМАЦІЯ» ТА ЙОГО ТРАНСФОРМАЦІЯ В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ
[Секция 11. Право интелектуальной собственности и его защита. Информационное право]
Автор: Жаров Анатолій Іванович, кандидат філософських наук, професор, Глодова Діана Василівна, курсант, Бондар Анастасія Андріївна, курсант, Національний університет державної податкової служби України
14.12.2013 00:48
 
 
ВЗАЄМОДІЯ ЮРИДИЧНОЇ СЛУЖБИ З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
[Секция 9. Хозяйственное право. Хозяйственное процессуальное право]
Автор: Кахович Олена Олександрівна, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри господарсько-правових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, Сеньків Оксана Миколаївна, студентка Навчально-наукового інституту права Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
25.11.2013 09:48
 
 
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
[Секция 11. Право интелектуальной собственности и его защита. Информационное право]
Автор: Качалова Юлія Сергіївна, курсант, Місяць Денис Ігорович, курсант, Годимчук Вікторія Олександрівна, курсант, Національний університет державної податкової служби України
15.12.2013 14:32
 
 
РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ПРИЙНЯТТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
[Секция 11. Право интелектуальной собственности и его защита. Информационное право]
Автор: Коваль Микола Васильович, кандидат юридичних наук, професор, Турчиняк Юрій Богданович, бакалавр, Національний університет державної податкової служби України
15.12.2013 14:58
 
 
ВИКОНАННЯ ДИПЛОМАТИЧНИМ ПРЕДСТАВНИЦТВОМ КОНСУЛЬСЬКИХ ФУНКЦІЙ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
[Секция 2. Конституционное право. Конституционное процессуальное право. Международное право]
Автор: Кондик Олексій Павлович, аспірант кафедри міжнародного права Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі
13.12.2013 21:13
 
 
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА: РІВНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
[Секция 3. Гражданское и семейное право. Гражданское процессуальное право. Коммерческое право. Жилищное право. Обязательственное право. Международное частное право]
Автор: Короєд Сергій Олександрович, кандидат юридичних наук, заступник начальника науково-дослідної частини Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (м. Київ)
13.12.2013 16:30
 
 
ПРОБЛЕМИ ВИРІШЕННЯ КОЛЕКТИВНИХ ТРУДОВИХ СПОРІВ В СУДОВОМУ ПОРЯДКУ
[Секция 6. Трудовое право и право социального обеспечения]
Автор: Коршун Олександр Тарасович, студент Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого
15.12.2013 16:59
 
 
РІЗНОМАНІТТЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРАВОВІДНОСИН НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ЦИВІЛІЗАЦІЇ
[Секция 11. Право интелектуальной собственности и его защита. Информационное право]
Автор: Лазаренко Аліна Сергіївна, курсант, Малько Олена Сергіївна, курсант, Федорова Анастасія Ігорівна, курсант, Національний університет державної податкової служби України
15.12.2013 15:23
 
 
ОБЧИСЛЕННЯ СТРОКІВ ПОЗОВНОЇ ДАВНОСТІ ЗА ЗАВДАНУ МОРАЛЬНУ ШКОДУ ПРАЦІВНИКУ В ТРУДОВОМУ ПРАВІ
[Секция 6. Трудовое право и право социального обеспечения]
Автор: Максимів Мар'яна Михайлівна, студентка Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"
13.12.2013 16:35
 
 
МІСЦЕ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ ЯК ОЗНАКА ОБ'ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 250 КК УКРАЇНИ
[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право]
Автор: Мельниченко Віктор Леонідович, здобувач кафедри кримінального права та процесу ВНЗ «Національна академія управління», м. Київ
16.11.2013 15:46
 
Отображено [1-20] з 43 Страницы: 1 2 3 


© 2006-2021 Все права защищены При использовании материалов сайта, ссылка на www.lex-line.com.ua обязательна!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше