:: LEX :: Конференции 2014 :: Современные проблемы права в Украине
   
 
  Главная
  Как принять участие в научной конференции?
  Календарь конференций
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наши сборники

Актуальные исследования правовой и исторической науки (выпуск 34)

Срок представления материалов

14 июля 2021

До начала конференции осталось дней 28


  Научные конференции
 

  Полезные правовые интернет ресурсы
 

 Полезные ссылки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Счетчики


 Ссылки


 Кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

Современные проблемы права в Украине

Отображено [1-20] з 23 Страницы: 1 2 
 
ПІДСТАВИ ТА НАСЛІДКИ РОЗІРВАННЯ АЛІМЕНТНОГО ДОГОВОРУ
[Секция 3. Гражданское и семейное право. Гражданское процессуальное право. Коммерческое право. Жилищное право. Обязательственное право. Международное частное право]
Автор: Андрущенко Тетяна Сергіївна, асистент кафедри цивільного, господарського, адміністративного права та процесу Чернігівського національного технологічного університету
01.10.2014 12:55
 
 
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ХАРАКТЕРИСТИКИ РИС НЕПРЯМИХ ПОДАТКІВ
[Секция 5. Административное право. Административное процессуальное право. Таможенное и налоговое право. Муниципальное право]
Автор: Васильчук Світлана Станіславівна, здобувач кафедри теорії та історії держави і права Київського міжнародного університету
29.09.2014 21:30
 
 
ІСТОРИЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ЄВРЕЙСЬКОЇ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ В ПЕРІОД СУДДІВ
[Секция 1. Теория и история государства и права. История политических и правовых учений. Философия права]
Автор: Гартман Мар’яна Тарасівна, аспірантка кафедри теорія та історія держави і права юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородського національного університету»
29.09.2014 21:38
 
 
ОБОВ’ЯЗОК ПОНЯТИХ НЕ РОЗГОЛОШУВАТИ ВІДОМОСТІ ЩОДО ПРОВЕДЕНОЇ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ДІЇ
[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право]
Автор: Губіна Єлізавета Никифорівна, прокурор прокуратури Києво-Святошинського району Київської області
14.10.2014 13:13
 
 
СИСТЕМА ТА ПРИЗНАЧЕННЯ УСТАНОВ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ В УКРАЇНІ
[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право]
Автор: Гуцуляк Микола Ярославович, кандидат юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник наукової лабораторії з проблем досудового розслідування ННІ підготовки фахівців для підрозділів слідства та кримінальної міліції Національної академії внутрішніх справ, Бабан Лучіан Валентинович, курсант Прикарпатського факультету Національної академії внутрішніх справ
29.09.2014 21:21
 
 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТОВ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
[Секция 1. Теория и история государства и права. История политических и правовых учений. Философия права]
Автор: Ермакова Анна Станиславовна, кандидат философских наук, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
06.09.2014 16:19
 
 
ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
[Секция 8. Финансовое право. Банковское право]
Автор: Залізняк Віталій Анатолійович, кандидат юридичних наук, викладач кафедри цивільно-правових дисциплін Національної академії внутрішніх справ
18.09.2014 23:39
 
 
ОБСТАВИНИ, ЩО УТРУДНЮЮТЬ ЕФЕКТИВНЕ ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ
[Секция 3. Гражданское и семейное право. Гражданское процессуальное право. Коммерческое право. Жилищное право. Обязательственное право. Международное частное право]
Автор: Ісаханян Джульєта Артурівна, студентка магістратури Юридичного інституту Київського міжнародного університету
07.10.2014 12:34
 
 
НАСЛІДКИ НЕПРИБУТТЯ СВІДКА НА ВИКЛИК СЛІДЧОГО ТА ПРОКУРОРА
[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право]
Автор: Карпов Никифор Семенович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального процесу Національної академії внутрішніх справ
14.10.2014 13:17
 
 
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ УЧАСНИКІВ АТО В УКРАЇНІ
[Секция 5. Административное право. Административное процессуальное право. Таможенное и налоговое право. Муниципальное право]
Автор: Кіщак Юрій Іванович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри правознавства навчально-наукового інституту історії і права Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського м. Миколаїв
29.09.2014 21:57
 
 
 
ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ СПАДЩИНИ У ЗАКОНОДАВСТВІ ТА ПРАВОЗАСТОСОВЧІЙ ПРАКТИЦІ
[Секция 3. Гражданское и семейное право. Гражданское процессуальное право. Коммерческое право. Жилищное право. Обязательственное право. Международное частное право]
Автор: Кондратова Анна Миколаївна, аспірантка Київського Університету Права НАН України
29.09.2014 21:44
 
 
ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ ВІД ДИСКРИМІНАЦІЇ
[Секция 6. Трудовое право и право социального обеспечения]
Автор: Лепенець Катерина Вікторівна, студентка Інституту пiдготовки кадрiв для органiв прокуратури України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
01.10.2014 22:18
 
 
ПРО СТАН НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК ПРАВОВУ ОЗНАКУ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
[Секция 7. Экологическое право. Земельное право. Аграрное право]
Автор: Мокрицька Наталія Петрівна, кандидат юридичних наук, Львівський державний університет внутрішніх справ
01.10.2014 12:50
 
 
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ
[Секция 5. Административное право. Административное процессуальное право. Таможенное и налоговое право. Муниципальное право]
Автор: Оксінь Віталій Юрійович, здобувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»
18.09.2014 23:47
 
 
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ПРИЧИН, ЩО ПРИЗВОДЯТЬ ДО АВАРІЙ ТА КАТАСТРОФ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ
[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право]
Автор: Оперук Віталій Ігорович, кандидат юридичних наук, Прикарпатський факультет Національної академії внутрішніх справ, Українець Віталій Іванович, Прикарпатський факультет Національної академії внутрішніх справ
27.09.2014 18:33
 
 
ОСОБЛИВОСТІ КВАЛІФІКАЦІЇ ХУЛІГАНСТВА ЯК ЗЛОЧИНУ ТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ
[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право]
Автор: Приходько Олена Миколаївна, студентка Чорноморського державного університету імені Петра Могили
23.09.2014 12:08
 
 
СПАДОК МИНУЛОГО – ДЛЯ ІДЕЙ СУЧАСНОСТІ
[Секция 1. Теория и история государства и права. История политических и правовых учений. Философия права]
Автор: Рибак Вікторія Олексіївна, здобувач кафедри теорії та історії держави і права Львівського державного університету внутрішніх справ
26.09.2014 14:37
 
 
АДМІНІСТРАТИВНО – ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯК МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ СПРАВЛЯННЯ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ
[Секция 5. Административное право. Административное процессуальное право. Таможенное и налоговое право. Муниципальное право]
Автор: Рогачов Юрій Миколайович, здобувач кафедри адміністративного права Київського національного університету ім. Т. Шевченка
13.09.2014 16:03
 
 
ОСОБЕННОСТИ ГРАЖДАНСТВА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
[Секция 2. Конституционное право. Конституционное процессуальное право. Международное право]
Автор: Сорговицкий Олег Викторович, студент факультета экономики и права Барановичского государственного университета, Стойчевски Даниел Драганович, студент факультета экономики и права Барановичского государственного университета
29.09.2014 21:51
 
 
ЩОДО ВЗАЄМОУЗГОДЖЕНОСТІ ПРИНЦИПІВ НАЦІОНАЛЬНОГО ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
[Секция 2. Конституционное право. Конституционное процессуальное право. Международное право]
Автор: Стоянова Олена Євгенівна, викладач кафедри міжнародного права Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
13.09.2014 16:11
 
Отображено [1-20] з 23 Страницы: 1 2 


© 2006-2021 Все права защищены При использовании материалов сайта, ссылка на www.lex-line.com.ua обязательна!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше