:: LEX :: Конференции 2014 :: Современные проблемы права в Украине
   
 
  Главная
  Как принять участие в научной конференции?
  Календарь конференций
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наши сборники

Актуальные исследования правовой и исторической науки (выпуск 35)

Срок представления материалов

16 сентября 2021

До начала конференции осталось дней 0


  Научные конференции
 

  Полезные правовые интернет ресурсы
 

 Полезные ссылки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Счетчики


 Ссылки


 Кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

Современные проблемы права в Украине

Отображено [1-20] з 23 Страницы: 1 2 
 
ПІДСТАВИ ТА НАСЛІДКИ РОЗІРВАННЯ АЛІМЕНТНОГО ДОГОВОРУ
[Секция 3. Гражданское и семейное право. Гражданское процессуальное право. Коммерческое право. Жилищное право. Обязательственное право. Международное частное право]
Автор: Андрущенко Тетяна Сергіївна, асистент кафедри цивільного, господарського, адміністративного права та процесу Чернігівського національного технологічного університету
01.10.2014 12:55
 
 
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ХАРАКТЕРИСТИКИ РИС НЕПРЯМИХ ПОДАТКІВ
[Секция 5. Административное право. Административное процессуальное право. Таможенное и налоговое право. Муниципальное право]
Автор: Васильчук Світлана Станіславівна, здобувач кафедри теорії та історії держави і права Київського міжнародного університету
29.09.2014 21:30
 
 
ІСТОРИЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ЄВРЕЙСЬКОЇ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ В ПЕРІОД СУДДІВ
[Секция 1. Теория и история государства и права. История политических и правовых учений. Философия права]
Автор: Гартман Мар’яна Тарасівна, аспірантка кафедри теорія та історія держави і права юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородського національного університету»
29.09.2014 21:38
 
 
ОБОВ’ЯЗОК ПОНЯТИХ НЕ РОЗГОЛОШУВАТИ ВІДОМОСТІ ЩОДО ПРОВЕДЕНОЇ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ДІЇ
[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право]
Автор: Губіна Єлізавета Никифорівна, прокурор прокуратури Києво-Святошинського району Київської області
14.10.2014 13:13
 
 
СИСТЕМА ТА ПРИЗНАЧЕННЯ УСТАНОВ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ В УКРАЇНІ
[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право]
Автор: Гуцуляк Микола Ярославович, кандидат юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник наукової лабораторії з проблем досудового розслідування ННІ підготовки фахівців для підрозділів слідства та кримінальної міліції Національної академії внутрішніх справ, Бабан Лучіан Валентинович, курсант Прикарпатського факультету Національної академії внутрішніх справ
29.09.2014 21:21
 
 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТОВ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
[Секция 1. Теория и история государства и права. История политических и правовых учений. Философия права]
Автор: Ермакова Анна Станиславовна, кандидат философских наук, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
06.09.2014 16:19
 
 
ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
[Секция 8. Финансовое право. Банковское право]
Автор: Залізняк Віталій Анатолійович, кандидат юридичних наук, викладач кафедри цивільно-правових дисциплін Національної академії внутрішніх справ
18.09.2014 23:39
 
 
ОБСТАВИНИ, ЩО УТРУДНЮЮТЬ ЕФЕКТИВНЕ ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ
[Секция 3. Гражданское и семейное право. Гражданское процессуальное право. Коммерческое право. Жилищное право. Обязательственное право. Международное частное право]
Автор: Ісаханян Джульєта Артурівна, студентка магістратури Юридичного інституту Київського міжнародного університету
07.10.2014 12:34
 
 
НАСЛІДКИ НЕПРИБУТТЯ СВІДКА НА ВИКЛИК СЛІДЧОГО ТА ПРОКУРОРА
[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право]
Автор: Карпов Никифор Семенович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального процесу Національної академії внутрішніх справ
14.10.2014 13:17
 
 
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ УЧАСНИКІВ АТО В УКРАЇНІ
[Секция 5. Административное право. Административное процессуальное право. Таможенное и налоговое право. Муниципальное право]
Автор: Кіщак Юрій Іванович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри правознавства навчально-наукового інституту історії і права Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського м. Миколаїв
29.09.2014 21:57
 
 
 
ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ СПАДЩИНИ У ЗАКОНОДАВСТВІ ТА ПРАВОЗАСТОСОВЧІЙ ПРАКТИЦІ
[Секция 3. Гражданское и семейное право. Гражданское процессуальное право. Коммерческое право. Жилищное право. Обязательственное право. Международное частное право]
Автор: Кондратова Анна Миколаївна, аспірантка Київського Університету Права НАН України
29.09.2014 21:44
 
 
ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ ВІД ДИСКРИМІНАЦІЇ
[Секция 6. Трудовое право и право социального обеспечения]
Автор: Лепенець Катерина Вікторівна, студентка Інституту пiдготовки кадрiв для органiв прокуратури України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
01.10.2014 22:18
 
 
ПРО СТАН НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК ПРАВОВУ ОЗНАКУ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
[Секция 7. Экологическое право. Земельное право. Аграрное право]
Автор: Мокрицька Наталія Петрівна, кандидат юридичних наук, Львівський державний університет внутрішніх справ
01.10.2014 12:50
 
 
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ
[Секция 5. Административное право. Административное процессуальное право. Таможенное и налоговое право. Муниципальное право]
Автор: Оксінь Віталій Юрійович, здобувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»
18.09.2014 23:47
 
 
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ПРИЧИН, ЩО ПРИЗВОДЯТЬ ДО АВАРІЙ ТА КАТАСТРОФ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ
[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право]
Автор: Оперук Віталій Ігорович, кандидат юридичних наук, Прикарпатський факультет Національної академії внутрішніх справ, Українець Віталій Іванович, Прикарпатський факультет Національної академії внутрішніх справ
27.09.2014 18:33
 
 
ОСОБЛИВОСТІ КВАЛІФІКАЦІЇ ХУЛІГАНСТВА ЯК ЗЛОЧИНУ ТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ
[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право]
Автор: Приходько Олена Миколаївна, студентка Чорноморського державного університету імені Петра Могили
23.09.2014 12:08
 
 
СПАДОК МИНУЛОГО – ДЛЯ ІДЕЙ СУЧАСНОСТІ
[Секция 1. Теория и история государства и права. История политических и правовых учений. Философия права]
Автор: Рибак Вікторія Олексіївна, здобувач кафедри теорії та історії держави і права Львівського державного університету внутрішніх справ
26.09.2014 14:37
 
 
АДМІНІСТРАТИВНО – ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯК МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ СПРАВЛЯННЯ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ
[Секция 5. Административное право. Административное процессуальное право. Таможенное и налоговое право. Муниципальное право]
Автор: Рогачов Юрій Миколайович, здобувач кафедри адміністративного права Київського національного університету ім. Т. Шевченка
13.09.2014 16:03
 
 
ОСОБЕННОСТИ ГРАЖДАНСТВА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
[Секция 2. Конституционное право. Конституционное процессуальное право. Международное право]
Автор: Сорговицкий Олег Викторович, студент факультета экономики и права Барановичского государственного университета, Стойчевски Даниел Драганович, студент факультета экономики и права Барановичского государственного университета
29.09.2014 21:51
 
 
ЩОДО ВЗАЄМОУЗГОДЖЕНОСТІ ПРИНЦИПІВ НАЦІОНАЛЬНОГО ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
[Секция 2. Конституционное право. Конституционное процессуальное право. Международное право]
Автор: Стоянова Олена Євгенівна, викладач кафедри міжнародного права Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
13.09.2014 16:11
 
Отображено [1-20] з 23 Страницы: 1 2 


© 2006-2021 Все права защищены При использовании материалов сайта, ссылка на www.lex-line.com.ua обязательна!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше